ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ Eurocham Myanmar မွ Executive Director ျဖစ္သူ Mr. Marc de La Founchardiere ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Tue, 08/06/2019 - 06:44 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔ (၁၁:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ Eurocham Myanmar မွ Executive Director ျဖစ္သူ Mr. Marc de La Founchardiere ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages