ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ Arbitration Chamber Hong Kong-London ၏ Arbitrator ျဖစ္သူ Mr. Robert S. Pe ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Fri, 03/15/2019 - 06:36 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ (၁၅း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ Arbitration Chamber Hong Kong-London ၏ Arbitrator ျဖစ္သူ Mr. Robert S. Pe ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages