ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၊ Government of Victoria ၏ Small Business, Innovation and Trade Minister ျဖစ္သူ Mr. Philip Dalidakis ဦးေဆာင္သည့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Tue, 08/15/2017 - 08:46 -- adminDep

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔ ၁၅း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၊ Government of Victoria ၏ Small Business, Innovation and Trade Minister ျဖစ္သူ Mr. Philip Dalidakis ဦးေဆာင္သည့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages