ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဂ်ံဳလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးတင္ဦး ဦးေဆာင္ေသာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Tue, 01/29/2019 - 08:22 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔ (၁၄း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဂ်ံဳလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးတင္ဦး ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌  လက္ခံေတြ႔ဆံု 

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages