ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ ဥေရာပပါလီမန္၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆပ္ေကာ္မတီဥကၠဌ Mr. Pier Antonio Panzeri ဦးေဆာင္သည့္ ဥေရာပပါလီမန္ ေကာ္မတီေပါင္းစံုမွ ပါလီမန္အမတ္မ်ားပါဝင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အားလက္ခံေတြ႔ဆံု

Fri, 02/16/2018 - 09:02 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔ (၁၄း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ ဥေရာပပါလီမန္၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆပ္ေကာ္မတီဥကၠဌ  Mr. Pier Antonio Panzeri ဦးေဆာင္သည့္ ဥေရာပပါလီမန္ ေကာ္မတီေပါင္းစံုမွ ပါလီမန္အမတ္မ်ားပါဝင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages