ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ Assistant Minister of Commerce ျဖစ္သူ H.E. Mr. Li Chenggang ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အားလက္ခံ ေတြ႔ဆံု

Wed, 06/12/2019 - 10:25 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔ (၁၃:၄၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ Assistant Minister of Commerce ျဖစ္သူ H.E. Mr. Li Chenggang ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံ ေတြ႔ဆံု 

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages