ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္၊ လင္ခ်န္းျမဴနီစပယ္ျပည္သူ႔အစိုးရ ဒုတိယျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ Mr. Lu Zhihua ဦးေဆာင္ေသာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Thu, 12/06/2018 - 11:01 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔ ၁၆း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္၊ လင္ခ်န္းျမဴနီ စပယ္ျပည္သူ႔အစိုးရ ဒုတိယျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ Mr. Lu Zhihua ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages