ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္ မာႏိုင္ငံေတာ္ သံအမတ္ၾကီးျဖစ္သူ ဦးမ်ိဳးသန္႔ေဖအား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Wed, 08/07/2019 - 10:24 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔ (၁၆:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္ မာႏိုင္ငံေတာ္ သံအမတ္ၾကီးျဖစ္သူ ဦးမ်ိဳးသန္႔ေဖအား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ(၂)၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages