ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံ၊ က်န္းစုျပည္နယ္၊ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္မွ ဘ႑ာေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ Mr. Jiang Jianping ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Mon, 12/24/2018 - 06:03 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔ ၁၁း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံ၊ က်န္းစုျပည္နယ္၊ ျပည္သူ႔ကြန္ ဂရက္မွ ဘ႑ာေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ Mr. Jiang Jianping ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages