ဒီတစ္ပတ္ မူဆယ္သို့ ဆန္အ၀င္တန္ခ်ိန္ ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိ

Wed, 04/18/2018 - 06:08 -- admin_ygn

         ယခုတစ္ပတ္ရန္ကုန္ဆန္ေစ်းကြက္မွာဆန္အ၀င္ပံုမွန္ရွိတဲ့ ဆန္ေခ်ာမ်ားေစ်းၿငိမ္ေနေသာ္လည္း ဆန္အ၀င္နည္းတဲ့ က်ားပ်ံေပၚဆန္းေစ်းတက္ေၾကာင္း၊ ဆန္အ၀င္ပံုမွန္ရွိေသာ္လည္း အ၀ယ္ေအးသြားတဲ့ ဆန္ၾကမ္းအခ်ိဳ႕ ေစ်းတက္ ေၾကာင္း ၀ါးတန္းဆန္ကုန္စည္ဒိုင္မွသတင္းရရွိပါတယ္။ ကုန္စည္ဒိုင္ရဲ႕ဆန္လက္ကားေစ်းႏႈန္းမ်ားအရ ဖ်ာပံုေပၚဆန္း ဆန္ထိပ္စတစ္အိတ္ က်ပ္ ၃၆၀၀၀နဲ႔ လတ္စတစ္အိတ္ က်ပ္၃၅၀၀၀၊ ပုသိမ္။ေျမာင္းျမေပၚဆန္းဆန္ ထိပ္စတစ္အိတ္ က်ပ္ ၄၆၀၀၀နဲ႔လတ္စတစ္အိတ္ က်ပ္ ၄၄၀၀၀၊ နယ္စံုက်ိဳက္လတ္ထိပ္စတစ္အိတ္က်ပ္ ၃၅၀၀၀နဲ႔ လတ္စတစ္အိတ္ က်ပ္ ၃၄၀၀၀၊ ေရႊဘိုေပၚဆန္းဆန္တစ္အိတ္ က်ပ္ ၅၃၀၀၀မွ က်ပ္ ၅၅၀၀၀၊ ေပၚဆန္းအသစ္ ရွယ္တစ္အိတ္ က်ပ္ ၃၄၀၀၀မွ က်ပ္ ၃၅၀၀၀ျဖစ္ၿပီး ေစ်းၿငိမ္ေနပါတယ္။ က်ားပ်ံေပၚဆန္း(ရွယ္)တစ္အိတ္က်ပ္ ၄၀၀၀၀မွ က်ပ္ ၄၃၀၀၀ရွိၿပီး ကုန္စည္ဒိုင္ကို အ၀င္နည္းတဲ့အတြက္ တစ္အိတ္ကို က်ပ္ ၂၀၀၀ခန္႔ ေစ်းတက္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

        ဆန္ၾကမ္းမိုးသုခနဲ႔အၾကမ္းသစ္က ေစ်းၿငိမ္ေနၿပီးမိုးသုခတစ္အိတ္ကို က်ပ္ ၂၄၅၀၀မွ က်ပ္ ၂၆၀၀၀၊ အၾကမ္းသစ္က တစ္အိတ္ကို က်ပ္ ၂၂၇၀၀မွက်ပ္ ၂၃၀၀၀ျဖစ္ပါတယ္။တ႐ုတ္ဘက္ကအဆြဲမ်ားတဲ့ ဧည့္မထ၊ ရက္ ၉၀နဲ႔ သီးထပ္ ရွယ္ဆန္မ်ားကေတာ့ သႀကၤန္နားနီးတဲ့အတြက္ အ၀ယ္ေလ်ာ့သြားတာေၾကာင့္ ေစ်းက်သြားတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဧည့္မထ ၂၅မွတ္ဆန္တစ္အိတ္ က်ပ္ ၂၀၀၀၀မွ က်ပ္၂၀၃၀၀၊ရက္ ၉၀ဆန္တစ္အိတ္ က်ပ္ ၂၂၀၀၀မွ က်ပ္ ၂၂၅၀၀၊ သီးထပ္ ရွယ္တစ္အိတ္က်ပ္ ၂၁၅၀၀မွ က်ပ္ ၂၁၇၀၀ျဖစ္ၿပီး တစ္အိတ္ကို က်ပ္ ၅၀၀ခန္႔ေစ်းက်ေၾကာင္း ၀ါးတန္းဆန္ေစ်းကြက္မွ သိရပါတယ္။ ယခုတစ္ပတ္ မူဆယ္ဆန္ေစ်းကြက္မွာ ဧည့္မထေမွာ္ဘီနဲ႔ စူပါေစ်းက်ၿပီး သုခ ဆန္ အနည္းငယ္ေစ်း တက္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဧည့္မထ ရက္ ၉၀ တစ္အိတ္ ၁၃၇ ယြမ္မွ ယြမ္ ၁၄၀၊ ဧည့္မထ ၅မွတ္ ေမွာ္ဘီ တစ္အိတ္ ၁၃၄ ယြမ္မွ ၁၃၅ ယြမ္၊ဧည့္မထ ၁၀မွတ္ ေမွာ္ဘီ တစ္အိတ္ ၁၃၁ ယြမ္မွ ၁၃၂ ယြမ္၊ ဧည့္မထ ၁၀မွတ္ စူပါ တစ္အိတ္ ၁၃၃ ယြမ္မွ ၁၃၅ ယြမ္ရွိၿပီးတစ္အိတ္ကို ၅ ယြမ္ခန္႔အထိ ေစ်းက်ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

       ဧည့္မထ ေမွာ္ဘီနဲ႔ စူပါေစ်းက်ေသာ္လည္း သုခဆန္အနည္းငယ္ ေစ်းတက္ပါတယ္။ သုခ ၁၅မွတ္ တစ္အိတ္ ၁၂၉ ယြမ္မွ၁၃၁ ယြမ္၊ သုခ ၂၅မွတ္ တစ္အိတ္ ၁၂၆ ယြမ္မွ ၁၂၈ ယြမ္ရွိၿပီးတစ္အိတ္ကို ၃ ယြမ္ခန္႔ေစ်းတက္ေ ၾကာင္း သိရပါတယ္။ငစိန္ဆန္ကေတာ့ ၅မွတ္ဆန္ တစ္အိတ္ ၁၂၇ ယြမ္မွ ၁၂၈ယြမ္၊ ၁၅မွတ္ တစ္အိတ္ ၁၂၄ ယြမ္မွ ၁၂၆ ယြမ္၊ ၂၅မွတ္ တစ္အိတ္ ၁၂၁ ယြမ္မွ ၁၂၃ ယြမ္ရွိၿပီး ေစ်းၿငိမ္ေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။ၿမိဳ႕တြင္းနယ္စံုမွ မူဆယ္သို႔ ဆန္ အ၀င္မွာ မတ္လ၂၇ရက္မွ ဧၿပီ ၂ရက္အထိ ၂၆၃၂၉တန္ရွိေၾကာင္း၊ အေရာင္းအ၀ယ္ပံုမွန္ရွိေၾကာင္းနဲ႔ ျမန္မာ့႐ိုးရာႏွစ္သစ္ကူးသႀကၤန္ကာလမ်ားမွာေတာ့ ကုန္သည္အခ်ဳိ႕နားၾကမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အေရာင္းအ၀ယ္ေ လ်ာ့က်သြားႏို င္ေၾကာင္း မူဆယ္မွ သတင္းရရွိပါတယ္။

 

ယဥ္ယဥ္ေအး

Local Trade News

Pages