တ႐ုတ္သုိ့ သၾကားတင္ပုိ့ခြင့္ခြဲတမ္းကုိ ပါကစၥတန္က အိႏၵိယထက္ေစာ၍ရရွိ

Fri, 05/03/2019 - 06:52 -- admin_ygn

       အိႏၵိယကုန္သည္မ်ား၏ အဆို အရ ယခုအခါ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံသည္ တ႐ုတ္သို႔ သၾကားတန္ခ်ိန္ သံုးသိန္း တင္ပုိ႔ခြင့္ခြဲတမ္းကုိ အိႏၵိယထက္ေစာ၍ ရရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အိႏၵိယအေနျဖင့္မူ တ႐ုတ္မွ ခြဲတမ္းရရွိေရး ကာလရွည္ ၾကာစြာ ေစာင့္ဆိုင္းေနရဆဲျဖစ္သည္ဟု National Federation of Cooperative Sugar Factories ၏   ဦးေဆာင္ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ Prakash Naik- navare ကေျပာၾကားထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ အိႏၵိယအစုိးရသည္ တ႐ုတ္သို႔ သၾကားအပါအ၀င္ စုိက္ပ်ိဳးေရးထြက္ ကုန္မ်ား တင္ပို႔ႏုိင္ေရး အင္တိုက္အား တိုက္ႀကိဳးပမ္းေနရာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ လကလည္း ေဘဂ်င္းရွိ အိႏၵိယသံ႐ံုးက တ႐ုတ္သုိ႔ အိႏၵိယသၾကားမ်ား တိုးျမႇင့္ တင္ပို႔ႏုိင္ေရး    ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကုိ က်င္းပခဲ့ပါသည္။
          အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ၏  သၾကားလုပ္ငန္းက႑တြင္ အဓိကက်သည့္ ကုမၸဏီ ၂၅ ခု  တက္ ေရာက္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရး ေကာင္စီ၊ သၾကားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ COFCO Sugar တို႔မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဧၿပီလက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မုိဒီ၏ တ႐ုတ္ခရီးစဥ္တြင္လည္း တ႐ုတ္သုိ႔ အိႏၵိယသၾကားမ်ား တင္ပို႔ႏုိင္ေရး သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္ႏွင့္  ေဆြးေႏြးခဲ့ ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
        မတ္ ၇ ရက္ထိ စာရင္းမ်ားအရ အိႏၵိယကုန္သည္မ်ားသည္ ယခုႏွစ္ ရာသီအတြင္း ျပည္ပသုိ႔သၾကားတင္ပုိ႔ရန္ တန္ခ်ိန္ ၂ ဒသမ ၂ သန္းခန္႔အထိ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ လက္ရွိရာသီအတြင္း တ႐ု တ္ေစ်းကြက္သုိ႔ တင္ပုိ႔ႏုိင္ျခင္း မရွိပါက အိႏၵိယ၏  သၾကားပုိ႔ကုန္ ပမာဏစုစုေပါင္းမွာ တန္ခ်ိန္သံုးသန္းထိသာ ရွိႏုိင္သည္ဟု တာ၀န္ရွိသူမ်ား က ေျပာၾကားထားေၾကာင္း၊ ျပည္္နယ္အလုိက္ သၾကားတင္ပို႔မႈအေနျဖင့္ Maharashtra ျပည္နယ္မွ တန္ခ်ိန္ရွစ္ သိန္း၊ Uttar Pradesh ျပည္နယ္မွ တန္ ခ်ိန္သံုးသိန္းႏွင့္ Karnataka  ျပည္နယ္မွ တန္ခ်ိန္သံုးသိန္းတို႔ အသီးသီးျဖစ္ ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

 

ယဥ္ယဥ္ႏြယ္၊ စီးပြားေရးသံမွဴး၊ျမန္မာသံ႐ံုး၊ နယူးေဒလီၿမိဳ႕။

International Trade News

Pages