တိုးတက်မှုအဖြစ် ဖော်ပြနိုင်သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အကောင်းဆုံးနိုင်ငံ ၂၀ တွင် မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်

Tue, 10/08/2019 - 05:05 -- admin_ygn

       ကမ္ဘာ့ဘဏ်က  နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်သည့် စီးပွားရေးလုပ် ငန်းများ   လုပ်ကိုင်ရလွယ်ကူမှု  အစီရင်ခံစာ ၂၀၂၀ (Doing Business 2020) တွင် တိုးတက်မှုအဖြစ်ဖော်ပြနိုင်သော ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု အကောင်းဆုံးနိုင်ငံ ၂၀ တွင်   မြန်မာနိုင်ငံပါဝင် ကြောင်း ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ Doing Business  Website တွင်  စက် တင်ဘာ ၂၇ ရက်က ဖော်ပြထားသည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အကောင်း ဆုံးနိုင်ငံ၂၀ မှာ (အင်္ဂလိပ်အက္ခရာစဉ်ဖြင့်ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။)  Azerbaijan,   Bahrain,   Bangladesh, China, Djibouti, India, Jordan, Kenya, Kosovo, Kuwait, The Kyrgyz Republic, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Tajikistan, Togo, Uzbekistan, Zimbabwe စသည့် နိုင်ငံတို့ဖြစ်ကြသည်။    မြန်မာနိုင်ငံသည် စီးပွားရေး ပတ်ဝန်းကျင်တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်အတွက်   လုပ်ငန်း နယ်ပယ်ငါးရပ်တွင်သိသာသောတိုးတက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု များအောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ အဆိုပါဆောင်ရွက်ချက်များမှာ-

(က)  ဆောက်လုပ်ခွင့်ရယူခြင်း (Dealing with Construction Permits)

ရန်ကုန်မြို့တော်တွင် ဗိသုကာပညာရှင်များနှင့်အင်ဂျင် နီယာများအတွက်   ပိုမိုတင်းကျပ်သည့် အရည်အသွေးသတ် မှတ်ချက်များကို ပြဋ္ဌာန်းခြင်းအားဖြင့်  ဆောက်လုပ်မှုအရည် အသွေးထိန်းချုပ်မှုကို   အားကောင်းစေခဲ့ပြီး   ရေနှင့်အညစ် အကြေးစွန့်ပစ်ခြင်းဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အအုံတို့တွင် လည်း တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(ခ)   စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ခြင်း( Starting a Business )

ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို    တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့်   အွန်လိုင်းစနစ်  စတင်ကျင့်သုံးနိုင်ခဲ့သည့် အတွက်   လုပ်ငန်းအဆင့်များစွာကို   လျှော့ချနိုင်သည့်အပြင်  လူကိုယ်တိုင်လာရောက်ဆောင်ရွက်ရသည့်  လိုအပ်ချက်ကို လည်း လျှော့ချနိုင်ခြင်း။

(ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုမှတ်ပုံတင်ခြင်း (Registering Property)

ပိုင်ဆိုင်မှုမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုလည်း စာချုပ်စာတမ်း မှတ် ပုံတင်ခြင်းနှင့် တန်ဖိုးဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များကို လျှော့ချ၍ အဆင်ပြေအောင် ညှိနှိုင်းပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြင့် ပိုမိုမြန်ဆန် အောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း။

(ဃ)  ပဋိညာဉ်အတည်ပြုဆောင်ရွက်ခြင်း   (Enforcing Contracts)

ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်သည် တရားရုံးများ ၏ စွမ်းဆောင်ချက်များကို   တိုင်းတာနိုင်သည့်  အစီရင်ခံစာ များ စတင်ထုတ်ပြန်ခြင်း။

(င)   အနည်းစုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား အကာအကွယ်ပေးခြင်း (Protecting Minority Investors)

မြန်မာနိုင်ငံ၏ကုမ္ပဏီဥပဒေအသစ်သည် ကုမ္ပဏီများ ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြအနေများကို  စိတ်ဝင်စားသူများ သိရှိနိုင်ရေး   ပွင့်လင်းစွာထုတ်ဖော်ပြသစေခြင်း၊ ဒါရိုက်တာ များ၏ တာဝန်ရှိမှုကို  တိုးတက်လာစေခြင်းနှင့် ကုမ္ပဏီ၏ ပွင့် လင်းမြင်သာမှုကို  ပိုမိုကျယ်ပြန့်ရန်   လိုအပ်လာစေခြင်းဖြင့် အနည်းစု  ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအပေါ် အကာအကွယ်ပေးမှုကို အားကောင်းစေခဲ့သည်။

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွက်   စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုပ် ကိုင်ရလွယ်ကူမှု အစီရင်ခံစာကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်တွင် တရားဝင်ထုတ်ပြန်မည်ဖြစ်ပြီး www.doing business.org website တွင် ဖော်ပြထားမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

Ease of Doing Business တိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့       

Local Trade News

Pages