တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ခရိုင်ရုံးများ/တာဝန်ဝတ္တရားများ

Fri, 10/30/2015 - 16:00 -- ictuser

(က)    ဒေသအလိုက် ကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင် ရေးနှင့်စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက်တာဝန်များကို ဒေသစီမံကိန်း များ တွင်ထည့်သွင်းရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖေါ်ခြင်း၊

( ခ )   ဒေသအတွင်းစားသုံးမှုနှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သော အရေးကြီး ကုန်စည်များဖူလုံရေးနှင့် ဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊

( ဂ )   ဒေသအတွင်းရှိ စားသုံးသူများအကျိုးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း၊

(ဃ)    အမျိုးသားပို့ကုန်မဟာဗျူဟာတွင်ဦးစားပေးမြှင့်တင်ရန် သတ်မှတ်ထားသော ဒေသ အတွင်းရှိပို့ကုန်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ တစ်နိုင်ငံလုံး ဟန်ချက်ညီစွာ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဒေသ

         အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အဆင့်ဆင့်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။