တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ ပထမအၾကိမ္လုပ္ငန္းညွိႏႈိုင္းအစည္းအေဝး

Fri, 08/16/2019 - 08:32 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔ (၀၉:၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ညီလာခံခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဦးေဆာင္ ေကာ္မတီ ပထမအၾကိမ္လုပ္ငန္းညွိႏႈိုင္းအစည္းအေဝးသို႔ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဦးေဆာင္ ေကာ္မတီဥကၠဌ၊ ဒုတိယသမၼတ(၁) ဦးျမင့္ေဆြ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages