တင်သွင်းခွင့်ပြုမည့်မော်တော်ယာဉ်ဈေးနှုန်းများ(Van)

Fri, 12/21/2012 - 12:05 -- Anonymous (not verified)
Sr.
No.
Brand Name Sub-Brand
Name
C/O CIF (USD) Remak
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Van
Ford Focus U.S.A 3600 4000 4400 5000 5500 6100 6800 7500 8400 9300 10400 11500
Honda Acty Van Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5600 6500 7500 8500 9500
Nissan AD Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800
Nissan Caravan Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 6600 8700 10800 13000 14000
Nissan Serina Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5600 6500 7500 8500 9500
Nissan Vanette Van Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 4900 5300 5700 6100 6500
Toyota Caldina Van Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5900 6700 8300 10400 12400
Toyota Corolla Fielder Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5600 6500 7500 8500 9000
Toyota Probox/ Succeed Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800
၁၀ Toyota Townace Van Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5800 7100 8400 9700 11100
မှတ်ချက်။       (၁)      1350 CC အောက်ယာဉ်များအား မည်သည့်ယာဉ်အုပ်စုမဆို 2008 Model မှ 2012 Model အထိ Model Year မခွဲခြားဘဲ တန်ဘိုး USD -
                              5000 ဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်ပြီး 2013 Model Year ဖြင့် လျှောက်ထားမည်ဆိုပါက လက်ရှိပေါက်ဈေးအတိုင်း လျှောက်ထားရပါမည်။
                    (၂)      အထက်သတ်မှတ်ခဲ့သည့် ယာဉ်အုပ်စုတွင် မပါဝင်ဘဲ Brand Name အသစ်ဖြင့် လျှောက်ထားလာသော ယာဉ်များဖြစ်ပါက Internet  
                               အထောက်အထားများဖြင့် စိစစ်၍ One Stop Services အဖွဲ့ အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြပြီးမှသာ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။