တင်သွင်းခွင့်ပြုမည့်မော်တော်ယာဉ်ဈေးနှုန်းများ(Saloon/Van)

Fri, 12/21/2012 - 12:08 -- Anonymous (not verified)
Sr.
No.
Brand Name Sub-Brand
Name
C/O CIF (USD) Remak
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Saloon/ Van
Audi 4100 4300 4500 6800 9000 11300 13500 15800 18000 20300 22500 24800
BMW 3 Series Germany 4100 4300 4500 5900 7200 8600 9900 11000 13000 14000 15000 16700
BMW 4100 4300 4500 6800 9000 11000 14000 16000 18000 20000 23000 24800
Bentley UK 27000 30500 33900 37700 41900 46500 51800 57500 63900 71100 76500 81900
Cadillac CTS Japan 7200 8100 9000 10400 11700 13100 14400 16200 18000 19800 22500 25200
Chrysler U.S.A 9900 10500 11200 11700 12300 13100 13700 14400 16000 17800 19800 21800
Ferrari Japan 32000 36000 39600 43200 46800 51300 55800 61200 67500 74700 81900 89100
Ford Mustang U.S.A 5100 5400 5800 6400 6700 7500 7830 9180 9990 13200 14700 16100
Honda 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 6300 8100 9900 11700 13500
၁၀ Honda Civic Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5800 7100 8400 9700 11100
၁၁ Jaguar Japan 5300 5600 5900 6200 6600 6900 8280 10400 11700 13500 15300 17100
၁၂ Lincoln Stretch Limousine U.S.A 6800 7700 8600 9500 10800 11700 12600 14000 15300 16700 18000 19400
၁၃ Lincoln Town Car U.S.A 4100 4500 5000 5500 6100 7700 9500 12000 15000 18700 23400 28100
၁၄ Mazda 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 6300 8100 9900 11700 13500
၁၅ Mazda Axela Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5600 6800 7800 8900 9990
၁၆ Maybach Germany 46000 51600 57300 63700 70800 78800 87500 97200 108000 119000 131000 142600
၁၇ Mini Cooper UK 4100 4300 4500 5900 6300 6800 8100 8900 9800 10800 11700 12600
၁၈ Mercedes (S-Class မပါ) 4300 4500 6300 8100 9900 11700 13500 15300 17100 18900 20700 22500
၁၉ Mercedes (S-Class) 6300 11300 16200 21200 26100 31100 36000 41000 45900 50900 55800 60800
၂၀ Mercedes Benz SLK Germany 4300 4500 6300 8100 9900 11700 13500 15300 17100 18900 20700 22500
၂၁ Mitsubishi 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 6300 8100 9900 11700 13500
၂၂ Mitsubishi Glant Fortis Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5800 7100 8400 9700 11100
၂၃ Nissan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 6300 8100 9900 11700 13500
၂၄ Nissan Bluebird Sylphy Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 6400 8300 10200 12200 14100
၂၅ Nissan Tida Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5600 6800 7700 8900 10100
၂၆ Nissan Tiida Latio Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5200 5400 5600 5800 6000
၂၇ Peugeot France 3600 4100 4500 4700 4900 5100 5400 6300 8100 9900 11700 13500
၂၈ Porsche 911 Carrera France 16000 17500 20000 22000 24500 27000 30000 33500 37000 41000 46000 51000
၂၉ Rolls-Royce Phantom UK 15000 17000 19000 21000 24000 30000 40000 60000 70000 80000 90000 100000
၃၀ Ssaungyong Chairman S' Korea 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 6300 8100 9900 11700 13500
၃၁ Subaru 3200 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 6900 9300 11700 13000
၃၂ Subaru Impreza Japan 3200 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 6500 8600 10500 12500
၃၃ Toyota All Brand 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 6000 8000 9000 11000 13500
၃၄ Toyota Allion Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5400 6200 7900 9600 11300
၃၅ Toyota Auris Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5400 6200 7900 9600 11300
၃၆ Toyota Avensis Japan 4500 5400 6200 7900 9600 10100
၃၇ Toyota Belta Japan 7900 9600 11300
၃၈ Toyota Corolla Axio Japan 9600 11300
၃၉ Toyota Corona Premio Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500
၄၀ Toyota Premio Japan 5000 6000 7000 8500 10000 12000
၄၁ Toyota Corolla Runx Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5000 6000 7000 8000 9000
၄၂ Toyota Toyota Crown Confort Deluxe (Taxi Grade 2.0 L) Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 5000 6000 7500 9000 12000
၄၃ Toyota Mark X Japan 8300 10000 12000 14000
၄၄ Toyota Prius Japan 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 6000 7000 8500 10000 12000
၄၅ Volkswagen Germany 3200 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 6300 8100 9900 11700
၄၆ Volvo Sweden 4100 4300 4500 6800 9000 11300 13500 15800 18000 20300 22500 24800
၄၇ Hyundai C/O : China,
Malaysia များ အပါအဝင်
S' Korea 3100 3200 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 6000 7500 9000
၄၈ Daewoo S' Korea 3100 3200 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 6000 7500 9000
၄၉ KIA S' Korea 3100 3200 3400 3600 3800 4000 4100 4300 4500 6000 7500 9000
မှတ်ချက်။      (၁)      1350 CC အောက်ယာဉ်များအား မည်သည့်ယာဉ်အုပ်စုမဆို 2008 Model မှ 2012 Model အထိ Model Year မခွဲခြားဘဲ တန်ဘိုး USD -
                             5000 ဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်ပြီး 2013 Model Year ဖြင့် လျှောက်ထားမည်ဆိုပါက လက်ရှိပေါက်ဈေးအတိုင်း လျှောက်ထားရပါမည်။
                  (၂)      အထက်သတ်မှတ်ခဲ့သည့် ယာဉ်အုပ်စုတွင် မပါဝင်ဘဲ Brand Name အသစ်ဖြင့် လျှောက်ထားလာသော ယာဉ်များဖြစ်ပါက Internet  
                            အထောက်အထားများဖြင့် စိစစ်၍ One Stop Services အဖွဲ့ အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြပြီးမှသာ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။