တင်သွင်းခွင့်ပြုမည့်မော်တော်ယာဉ်ဈေးနှုန်းများ(Saloon/Van)

Wed, 03/14/2012 - 09:20 -- Anonymous (not verified)
စဉ် Brand Name Sub-Brand
Name
C/O CIF (USD) မှတ်ချက်
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
  Saloon/ Van                            
Audi     4600 4800 5000 7500 10000 12500 15000 17500 20000 22500 25000  
BMW 3 Series Germany 4600 4800 5000 6500 8000 9500 11000 12500 14000 15600 17100  
BMW     4600 4800 5000 7500 10000 12500 15000 17500 20000 22500 25000  
Bentley   UK 30500 33900 37700 41900 46500 51700 57500 63900 71000 79000 85000  
Cadillac CTS Japan 8000 9000 10000 11500 13000 14500 16000 18000 20000 22000 25000  
Chrysler   U.S.A 11000 11700 12400 13000 13700 14500 15200 16000 17800 19800 22000  
Ferrari   Japan 36000 40000 44000 48000 52000 57000 62000 68000 75000 83000 91000  
Ford Mustang   U.S.A 5700 6000 6400 7100 7400 8300 8700 10200 11100 14670 16300  
GM Cadillac STS U.S.A 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 11600 18200 24900 31500  
၁၀ Honda     3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 7000 9000 11000 13000  
၁၁ Honda Civic Japan 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 6400 7850 9300 10800  
၁၂ Jaguar   Japan 5900 6200 6500 6900 7300 7700 9200 11500 13000 15000 17000  
၁၃ Lincoln Stretch Limousine U.S.A 7500 8500 9500 10500 12000 13000 14000 15500 17000 18500 20000  
၁၄ Lincoln Town Car U.S.A 4500 5000 5500 6100 6800 8500 10600 13300 16600 20800 26000  
၁၅ Mazda     3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 7000 9000 11000 13000  
၁၆ Mazda Axela Japan 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 6200 7500 8700 9900  
၁၇ Maybach   Germany 51500 57300 63700 70800 78700 87500 97200 108000 120000 132000 145200  
၁၈ Mini Cooper   UK 4600 4800 5000 6500 7000 7500 9000 9900 10900 12000 13000  
၁၉ Mercedes (S-Class မပါ)   4800 5000 7000 9000 11000 13000 15000 17000 19000 21000 23000  
၂၀ Mercedes (S-Class)   7000 12500 18000 23500 29000 34500 40000 45500 51000 56500 62000  
၂၁ Mercedes Benz SLK Germany 4800 5000 7000 9000 11000 13000 15000 17000 19000 21000 23000  
၂၂ Mitsubishi     3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 8000 11000 14000 17000  
၂၃ Mitsubishi Glant Fortis Japan 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 6400 7850 9300 10800  
၂၄ Nissan     3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 8000 11000 14000 17000  
၂၅ Nissan Bluebird Sylphy Japan 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 7100 9200 11300 13500  
၂၆ Nissan Tida Japan 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 6200 7500 8600 9900  
၂၇ Nissan Tiida Latio Japan 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 5200 5400 5600 5800  
၂၈ Peugeot   U.S.A 4000 4500 5000 5200 5400 5700 6000 6300 6900 7500 9000  
၂၉ Porsche 911 Carrera Germany 16000 17500 20000 22000 24500 27000 30000 33500 37000 41000 46000  
၃၀ Rolls-Royce Phantom UK 34800 38700 43000 47800 53100 59000 65600 72900 81000 90000 95000  
၃၁ Ssaungyong Chairman S' Korea 3500 4300 5100 5900 6700 7500 9000 10500 12000 13500 15000  
၃၂ Subaru     3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 7668 10334 13000  
၃၃ Subaru Impreza Japan 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 7200 9500 11700  
၃၄ Toyota     3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 8750 12500 16250 20000

Lexus Sport လျှောက် ထားလာပါက အစည်းအဝေး တင်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ရန်

၃၅ Toyota Allion Japan 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 7100 9200 11400 13500  
၃၆ Toyota Auris Japan 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 7600 10100 12700 15300  
၃၇ Toyota Avensis Japan 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 6000 6900 8800 10700  
၃၈ Toyota Belta Japan 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 6900 8800 10700 12600  
၃၉ Toyota Century Japan 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 12000 19200 26200 33300  
၄၀ Toyota Corolla Axio Japan 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 7600 10200 12700 15300  
၄၁ Toyota Corona Premio Japan 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 7300 9650 12000 14400  
၄၂ Toyota Corolla (Runx/Spacio) Japan 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 6900 8800 10700 12600  
၄၃ Toyota Crown Supersaloon/
Toyota Confort Deluxe (Taxi Grade 2.0 L)
Japan 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 7100 9200 11400 13500  
၄၄ Toyota Mark X Japan                 9200 11400 13500  
၄၅ Toyota Premio Japan 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 8000 11000 14100 17100  
၄၆ Toyota Prius Hybrid Japan 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 7800 10600 13400 16200  
၄၇ Volkswagen     3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 7000 9000 11000  
၄၈ Volvo     4600 4800 5000 7500 10000 12500 15000 17500 20000 22500 25000  
၄၉ Hyundai     3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 7500 10000 C/O : China,
Malaysia များအပါအဝင်
၅၀ Daewoo     3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 7500 10000
၅၁ KIA     3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 7500 10000

မှတ်ချက်။     (၁ )    1350 CC အောက်ယာဉ်များအား မည်သည့်ယာဉ်အုပ်စုမဆို 1996 Model မှ 2011 Model အထိ Model Year မခွဲခြားဘဲ တန်ဘိုး

                          USD-5000 ဖြင့်လျှာက်ထားနိုင်ပြီး 2012 Model Year ဖြင့် လျှောက်ထားမည်ဆိုပါက လက်ရှိပေါက်ဈေးအတိုင်းလျှောက်ထားရပါမည်။

                (၂ )     အထက်သတ်မှတ်ခဲ့သည့် ယာဉ်အုပ်စုတွင်မပါဝင်ဘဲ Brand Name အသစ်ဖြင့် လျှောက်ထားလာသော ယာဉ်များဖြစ်ပါက One Stop

                          Serviceအစည်းအဝေးသို့ တင်ပြပြီးမှသာ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

                (၃ )     ၄.၁၀.၂၀၁၂ ရက်နေ့ One Stop Services အဖွဲ့အစည်းအဝေးအထိ အတည်ပြုခဲ့သော ဈေးနှုန်းများဖြစ်ပါသည်။

သတင်းအချက်အလက်များ

AUTOMOBILE