ဈေးမြင့်လာတဲ့ ဟင်္သာတမတ်ပဲဈေးကွက်

Mon, 05/21/2012 - 08:48 -- Anonymous (not verified)

ဟင်္သာတပဲဈေးကွက် မတ်ပဲဈေးမှာ တစ်တင်းကို ၁၂၅၀၀ ကျပ်ဈေးနဲ့ ယခင် တစ်ပတ်ထက် ဈေးမြင့်လာပါတယ်။ မတ်ပဲအရောင်းအဝယ်ဖြစ်မှုမှာလည်း  အဝင်ရှိ သလောက် အရောင်းလည်းရှိနေပါတယ်။ မြို့ခံပဲ လှောင်လက်သမားများနဲ့