ဆယ် (၁၀၅) မိုင်ကုန်သွယ်ရေးဇုန်၊ QUARANTINE STATION ၁၇-၃-၂၀၁၈ နေ့တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော ကျွဲ၊ နွား၊ ဆိတ် အရှင် ဈေးနှုန်းများ

Sat, 03/17/2018 - 03:40 -- dotadmin

Source : မူဆယ် ၁၀၅ မိုင်ကုန်သွယ်ရေးဇုန်