ဆန်နှင့်ဆန်ကွဲတန်ချိန် ခုနစ်သောင်းကျော်တင်ပို့

Fri, 12/27/2019 - 08:36 -- admin_ygn

       ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်မှ ၁၃ ရက် သီတင်းတစ်ပတ်အတွင်း မြန်မာ-တရုတ်နယ်စပ်နှင့်မြန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ်ရှိ ကုန် သွယ်ရေးစခန်းများမှ  အမေရိကန်ဒေါ်လာနှစ်သန်းကျော် တန်ဖိုးရှိ ဆန်တန်ချိန်တစ်သောင်းကျော်တင်ပို့ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာ-တရုတ်နယ်စပ်ရှိ မူဆယ် (၁၀၅)မိုင် ကုန် သွယ်ရေးဇုန်မှ ဆန်တန်ချိန် ၄၈၀ဝ နီးပါး၊ ချင်းရွှေဟော် ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ တန်ချိန် ၆၀ဝ နီးပါး၊ ကန်ပိုက်တီ ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ   တန်ချိန် ၄၀ ၊ လွယ်ဂျယ်ကုန်သွယ် ရေးစခန်းမှ   တန်ချိန် ၃၁၀ဝ ကျော်နှင့်   မြန်မာ-ထိုင်း နယ်စပ်ရှိ တာချီလိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ   တန်ချိန် ၁၅၀ဝ တင်ပို့ခဲ့သည်။ယခင်တစ်ပတ်တင်ပို့မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ် ပါက တန်ချိန် ၆၀ဝ နီးပါးပိုမိုတင်ပို့ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ယခုတစ်ပတ်   လွယ်ဂျယ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သုည ဒသမ ဝ၀၇ သန်းတန်ဖိုးရှိ ဆန်ကွဲတန်ချိန် ၃၀ တင်ပို့ခဲ့သည်။ ယခင်တစ်ပတ်တင်ပို့မှု နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက  တန်ချိန် ၂၄ တန်လျော့နည်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
     ပင်လယ်ရေကြောင်းကုန်သွယ်မှုမှာ ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်မှ ၁၄ ရက်ကာလအတွင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ကိုး သန်းကျော် တန်ဖိုးရှိ ဆန်တန်ချိန် နှစ်သောင်းကိုးထောင် ကျော်တင်ပို့ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ နိုင်ငံအလိုက်တင်ပို့မှု များမှာ အာရှနိုင်ငံများသို့ တန်ချိန် ၁၂၀ဝ၀ နီးပါး၊ အီးယူ နိုင်ငံများသို့ တန်ချိန် ၅၂၀ဝ ကျော်၊ တွန်ဂါနိုင်ငံသို့ ဆန် တန်ချိန် ၂၀ဝ ကျော်၊ အာဖရိက နိုင်ငံများသို့ တန်ချိန် ၁၂၀ဝ၀ ကျော်တင်ပို့ခဲ့ပါသည်။ ယခင်တစ်ပတ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက တန်ချိန် ၆၃၀ဝ ကျော်လျော့နည်းနေကြောင်း သိရသည်။
     ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်မှ ၁၄ ရက် ကာလအတွင်း    အမေရိကန်ဒေါ်လာ  ကိုးသန်းကျော် တန်ဖိုးရှိ   ဆန်ကွဲ တန်ချိန် ၃၆၀ဝ ကျော်တင်ပို့ခဲ့သည်။ အာရှနိုင်ငံများသို့ တန်ချိန် ၈၀ဝ၀ နီးပါး၊ အီးယူနိုင်ငံများ သို့  တန်ချိန် ၈၀ဝ၀ ကျော်၊ အာဖရိကနိုင်ငံများသို့ နှစ် သောင်းနီးပါးတင်ပို့ခဲ့ပါသည်။ ယခင်တစ်ပတ်နှင့်နှိုင်းယှဉ် လျှင် တန်ချိန် ၇၀ဝ၀ ကျော်    ပိုမိုတင်ပို့ခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။ယခုတစ်ပတ် ဆန်နှင့်ဆန်ကွဲတင်ပို့မှု   စုစုပေါင်း တန်ချိန် ၇၅၀ဝ၀ ကျော်တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ယခုတစ်ပတ်တွင် ယခင်တစ်ပတ်ထက်ဆန်တင်ပို့မှု တန်ချိန် ၆၃၀ဝ ကျော် လျော့နည်းသော်လည်း   ဆန်ကွဲ တန်ချိန် ၇၀ဝ၀ ကျော် ပိုမိုတင်ပို့နိုင်ခဲ့သဖြင့် ဆန်နှင့်ဆန် ကွဲ စုစုပေါင်းတင်ပို့မှုတန်ချိန်တွင်  ယခင်တစ်ပတ်ထက် လျော့နည်းမှုမရှိကြောင်း သိရှိရသည်။

 

အေးအေးသန့်