ဆန္ေခ်ာေရာဆန္ၾကမ္းပါ အ၀င္နည္းၿပီးအေရာင္းအ၀ယ္ေအးေန

Thu, 05/17/2018 - 08:56 -- admin_ygn

ယခုတစ္ပတ္ ရန္ကုန္ဆန္ေစ်းကြက္မွာ ဆန္ေခ်ာေရာ ဆန္ၾကမ္းပါ အ၀င္နည္းၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္လည္း ၿငိမ္ေနေၾကာင္း ၀ါးတန္းဆန္ ကုန္စည္ဒိုင္မွ သိရပါတယ္။ ကုန္စည္ဒိုင္ရဲ႕လက္ကား ေစ်းႏႈန္းမ်ားအရ   ဖ်ာပံုေပၚဆန္းဆန္ ထိပ္စတစ္အိတ္က်ပ္ ၃၈၀၀၀ နဲ႔ လတ္စတစ္အိတ္က်ပ္ ၃၅၅၀၀၊ ပုသိမ္၊ ေျမာင္းျမ ေပၚဆန္းဆန္ထိပ္စ တစ္အိတ္က်ပ္ ၄၆၀၀၀ နဲ႔ လတ္စတစ္အိတ္ က်ပ္ ၄၄၀၀၀၊ နယ္စံုက်ိဳက္လတ္ထိပ္စ တစ္အိတ္က်ပ္ ၃၆၀၀၀ နဲ႔ လတ္စတစ္အိတ္က်ပ္ ၃၄၀၀၀၊ ေရႊဘိုေပၚဆန္းဆန္ တစ္အိတ္ က်ပ္ ၅၃၀၀၀ မွ က်ပ္ ၅၅၀၀၀ ၊ နယ္စံုက်ားပ်ံ ရွယ္တစ္အိတ္ က်ပ္ ၄၀၀၀၀ မွက်ပ္ ၄၂၀၀၀ရွိၿပီး ယခင္တစ္ပတ္အတိုင္း ေစ်းၿငိမ္ေန ပါတယ္။ ေပၚဆန္း အသစ္ရွယ္ တစ္အိတ္က်ပ္ ၃၇၀၀၀ မွ က်ပ္ ၃၈၅၀၀၊ ေဒးဒရဲက်ားပ်ံ တစ္အိတ္က်ပ္ ၄၃၀၀၀ မွက်ပ္ ၄၅၀၀၀ ရွိၿပီး ယခင္တစ္ပတ္ေစ်းထက္ တစ္အိတ္ကို  က်ပ္ ၁၀၀၀ ခန္႔ ေစ်းတက္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ ကုန္စည္ဒိုင္ကို ဆန္အ၀င္နည္း ၿပီး   အေရာင္းအ၀ယ္လည္း   ေအးေနတယ္လို႔ ၀ါးတန္းဆန္ ေစ်းကြက္မွ သိရွိရပါတယ္။

ယခုတစ္ပတ္ ကုန္စည္ဒိုင္ရဲ႕ဆန္ၾကမ္းေစ်းမ်ားမွာ  ဧည့္ မထ ၂၅ မွတ္ တစ္အိတ္က်ပ္ ၁၉၇၀၀ မွ က်ပ္ ၂၀၂၀၀၊ ရက္ ၉၀ အသစ္တစ္အိတ္က်ပ္ ၂၂၀၀၀ မွ က်ပ္ ၂၂၅၀၀၊ သီးထပ္ရွယ္ တစ္အိတ္က်ပ္ ၂၁၅၀၀ မွ က်ပ္ ၂၁၈၀၀ ရွိၿပီး တစ္အိတ္ကို က်ပ္ ၂၀၀ မွ က်ပ္ ၄၀၀ခန္႔အထိ  ေစ်းက်ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ မုိးသုခ တစ္အိတ္ကို က်ပ္ ၂၄၅၀၀ မွ က်ပ္ ၂၆၀၀၀၊ အၾကမ္းအသစ္ တစ္အိတ္  က်ပ္ ၂၂၇၀၀ မွ က်ပ္ ၂၃၀၀၀ ရွိၿပီး ယခင္တစ္ပတ္ အတိုင္း ေစ်းၿငိမ္ေနပါတယ္။

ကုန္စည္ဒိုင္ကို ဆန္ေခ်ာေရာ  ဆန္ၾကမ္းပါ အ၀င္နည္းၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္က   ဒီတစ္ပတ္အတြင္း ျပန္ေအးေနတယ္လို႔ ၀ါးတန္းကုန္စည္ဒိုင္မွ သိရပါတယ္။                        

ယဥ္ယဥ္ေအး

Local Trade News

Pages