ဆန္စပါးအထြက္တိုးျခင္းဆုိင္ရာစာအုပ္မ်ားကို အစိုးရႏွင္႕ ေတာင္သူမ်ားထံ ေပးအပ္

Tue, 09/03/2019 - 04:28 -- admin_ygn

      ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ဆန္စပါးအထြက္ တိုးျခင္းဆုိင္ရာ စာအုပ္မ်ားကို အစိုးရဌာနဆုိင္ရာႏွင့္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားထံ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားကို ၾသဂုတ္၂၃ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ား ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ "ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိေနတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ အေရးကိစၥသည္ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ရဲ႕အေရးကိစၥလို သေဘာ ထားၿပီး စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တာကို ပိုမိုေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ပါတယ္။ အလားတူပဲ နည္းပညာျပန္႔ပြားေရးအတြက္ ကိုလည္း NGO ေတြ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။  ဆန္ စပါးမ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန္႔ထုတ္လုပ္ေရးဆုိင္ရာ နည္းပညာစာအုပ္ကိုလည္း ထပ္မံ႐ုိက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ လွဴဒါန္းႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔အတူပဲ ေပၚဆန္းေမႊးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ အမ်ားႀကီးလုပ္ခဲ့ၿပီး စာအုပ္ကို ထုတ္ေ၀ႏုိင္ခဲ့ တာ ျဖစ္ပါတယ္"ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေသာင္း၀င္းက ေျပာသည္။
       ထုိ႔ေနာက္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္တုိ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ 'ျမန္မာ့ေပၚဆန္းေမႊး၏အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္ ႏွင့္ အနာဂတ္အလား အလာေဆြးေႏြးပြဲ' စာအု ပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားကို ေဒါက္တာစိန္လွဗိုလ္ကလည္းေကာင္း၊ 'စပါးအထြက္တိုးနည္းပညာ အေျခခံျဖင့္ မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန္႔ စိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္ပံုနည္းလမ္း' စာအုပ္ျပဳစုႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို စာေရးသူ ဦးဘ ဟိန္း (ဘဟိန္း-စိုက္ပ်ဳိး ေရး)ကလည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က ျမန္မာ့ေပၚဆန္းေမႊး၏ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္အလား အလာေဆြးေႏြးပြဲစာအုပ္ႏွင့္ စပါးအထြက္ တိုးနည္းပညာ အေျခခံျဖင့္ မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန႔္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ပံုနည္းလမ္း စာအုပ္မ်ားကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန၊ ပဲခူတိုင္းေဒသႀကီးစိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသ ႀကီးတို႔မွ အသင္းခ်ဳပ္၀င္ ေတာင္သူလယ္သမား မ်ားအား ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

 

သန္းထိုက္ေအာင္

Local Trade News

Pages