စံခ်ိန္တင္ေဈးျမင္႕တက္ၿပီး အေရာင္းနည္းခဲ႕သည္႕ ျမန္မာ႕ေရႊ

Fri, 08/16/2019 - 04:04 -- admin_ygn

      ျပည္တြင္းေရႊေဈးႏႈန္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေရႊေဈးမွာ  ဩဂုတ္လပထမပတ္တြင္ စံခ်ိန္တင္ေဈးျမင့္တက္ကာ ဝယ္လိုအားျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး  အေရာင္းနည္းေန ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အေရာင္းအဝယ္နည္းပါးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ယခင္ရက္သတၱပတ္က အေခါက္ေရႊတစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္ ၁၁၅၁၀ဝ၀ ရွိခဲ့ရာမွ ယခုရက္သတၱပတ္ တြင္ က်ပ္ ၁၂၁၇၀ဝ၀သို႔ ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ “ေရႊေဈးကေတာ့ ၁၂သိန္းေက်ာ္ရာကေန  စံခ်ိန္တင္သြားၿပီ။ ေဈးကြက္ ထဲမွာလည္း အဝယ္လိုက္ရာကေန ပစၥည္းျပတ္သလိုျဖစ္သြားတယ္။  ေရႊေဈးက ဒီလပိုင္းေတြထဲမွာေတာက္ေလွ်ာက္အက်မရွိဘဲ အတက္ပဲျပလာေတာ့ လူေတြက ေဈးတက္ဦးမလားဆိုၿပီး အဝယ္လိုက္၊ အဝယ္လိုက္ေတာ့ ေဈး တက္ဆိုသလိုျဖစ္ သြားတယ္။ ေရႊကိုင္ထားတဲ့သူေတြကလည္း ေဈးတက္ကိုေမွ်ာ္ၿပီး  မထုတ္ၾကဘူး။ ဒီအတိုင္းဆိုရင္ေတာ့ ကမၻာ့ေရႊေရာ၊ ျမန္မာ့ေရႊေရာက ထပ္တက္ေနဦးမယ္။ အေမ ရိကန္-တ႐ုတ္ကုန္သြယ္ေရး ပဋိပကၡ ပိုဆိုးလာတာက အဓိကက်ပါတယ္” ဟု ျပည္တြင္းေရႊအေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

       ျပည္တြင္းေရႊေဈးကြက္တြင္ ဩဂုတ္ ၅ရက္က အေခါက္ေရႊတစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္ ၁၁၆၈၀ဝ၀ရွိခဲ့ရာမွ ဩဂုတ္ ၇ရက္ တြင္အေခါက္ေရႊတစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္ ၁၂၀၃၀ဝ၀သို႔ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ဩဂုတ္ ၉ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၂၁၇၀ဝ၀ သို႔ျမင့္တက္ခဲ့ရာ ျမန္မာ့ေရႊေလာကတြင္ စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ေရႊ ေဈးကြက္မွာလည္း တစ္ေအာင္စလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၀ဝေက်ာ္သို႔ ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး ဩဂုတ္ ၅ရက္က ေရႊတစ္ေအာင္စ လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄၅၇ ေဒၚလာရွိခဲ့ရာမွ  ဩဂုတ္ ၇ရက္တြင္ တစ္ေအာင္စလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄၈၉ေဒၚလာသို႔ ျမင့္တက္ခဲ့သလို ဩဂုတ္ ၉ရက္တြင္ တစ္ေအာင္စလွ်င္ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၀၂ေဒၚလာသို႔ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

 

သန္းထိုက္ေအာင္

Local Trade News

Pages