စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ Coca-Cola Pinya Beverages Myanmar Ltd. မွ Chief Executive Officer ျဖစ္သူ Mr. Gaurav Chaturvedi ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Wed, 02/14/2018 - 09:13 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔ (၁၄း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ Coca-Cola Pinya Beverages Myanmar Ltd. မွ Chief Executive Officer ျဖစ္သူ Mr. Gaurav Chaturvedi ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ-၂ ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages