စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းရှင်များသည် Drone များအား တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုရန် ဆန္ဒရှိနေကြကြောင်း သုတေသနစစ်တမ်းတွင်ဖော်ပြ

Wed, 03/30/2022 - 05:47 -- admin_ygn

စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသုံးDroneနည်းပညာနှင့်ပတ်သက်၍ သုတေသနပြုစစ်တမ်းDrone Industry Situation ၂၀၂၂ကိုပြုလုပ်ခဲ့ ရာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ၏ ၅၄ရာခိုင်နှုန်း သည်၎င်း တို့၏လုပ်ငန်းတွင်Droneများအားတွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုရန်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ဆန္ဒရှိကြကြောင်းအမေရိကန်ကုမ္ပဏီDroneDeploy၏ သုတေသနတွေ့ရှိချက်များအား ထုတ်ပြန်ရာတွင်ဖော်ပြထားသည်။နိုင်ငံပေါင်း၄၀ကျော်ရှိ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၊စွမ်းအင်ကဏ္ဍနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍတို့အပါအဝင်စီးပွားရေးကဏ္ဍပေါင်း၂၀တို့၌ လုပ်ကိုင် လျက်ရှိသည့်လုပ်ငန်းရှင်၇၆၆ဦးတို့အားကုမ္ပဏီကသုတေသနပြုလုပ်ခဲ့ရာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ၏ ၃၃ရာခိုင်နှုန်းသည်၎င်းတို့၏စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းခြင်းဓာတ်မြေသြဇာကြဲပက်ခြင်းနှင့်မြေနမူနာများရယူခြင်းတို့ဆောင်ရွက်ရာ၌ sensor နည်းပညာများကိုစတင်အသုံးပြုရန် ပြင်ဆင်လျက်ရှိကြောင်း၊ စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီများတွင်Drone နည်းပညာအားတွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနေသကဲ့သို့ ဒီဂျစ်တယ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ၏ ၆၈ ရာခိုင်နှုန်းတွင်Droneနည်းပညာများ အသုံးပြုလျက်ရှိပြီး ၂၁ရာခိုင်နှုန်းတွင် Drone နည်းပညာများအသုံးပြု၍စိုက်ပျိုးမြေအစိုဓာတ်စစ်ဆေးခြင်း၊အပင်ဖျက်ပိုးမွှားများကာကွယ်ခြင်းနှင့်သီးနှံစိုက်ခင်းအခြေအနေစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းများ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်းကုမ္ပဏီ၏သတင်းတွင်ဖော်ပြထားသည်။Droneနည်းပညာအားထိရောက်စွာအသုံးချနိုင် သ ဖြင့်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်အချိန်ကုန်သက်သာခြင်း၊ လူလုပ်အားများလျှော့ချနိုင်ခြင်းနှင့်အချက်အလက်များလွယ်ကူစွာ ကောက်ယူနိုင်ခြင်းစသည့် အကျိုးကျေးဇူးများ အပြင်သီးနှံအထွက်နှုန်းများလည်း သိသိသာသာတိုးတက်ခဲ့ကြောင်း၊ အခြားလုပ်ငန်းများထက် စိုက် ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွင်Automationနည်းပညာသည်အလွန်အရေးပါကြောင်းတို့ကိုလုပ်ငန်းရှင်များ၏၅၇ရာခိုင်နှုန်းကဖြေကြားခဲ့ကြောင်း သတင်းတွင်ဖော်ပြထားသည်။ထို့ပြင်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွင် လူလုပ်မှတ်ဉာဏ်တုနည်းပညာအသုံးပြုသည့်စက်ရုပ်များသည် အလွန် အရေးပါလျက်ရှိကြောင်းထို့ကြောင့်လာမည့် နှစ်အနည်းငယ်တွင်Droneနည်းပညာအသုံးပြုမှုသည်စိုက်ခင်းမြေပုံထုတ်ခြင်းများ အပါအဝင်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ၌တွင် တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုလာရန်ယုံကြည် လျက်ရှိကြောင်းကို စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏၅၄ ရာခိုင် နှုန်း ကဖြေကြားခဲ့ကြောင်းကုမ္ပဏီ၏သုတေသနတွေ့ရှိချက်သတင်းထုတ်ပြန်ရာတွင်ဖော်ပြထားသည်။

International Trade News

Pages