စစ္ေဆးေရးအရာရွိမ်ား လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈဆိုင္ရာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ (၁/၂၀၁၉)ဖြင့္ပြဲ

Mon, 08/19/2019 - 10:04 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔ (၀၉:၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ရံုးအမွတ္(၅၂)၊ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ စစ္ေဆးေရး အရာရွိမ်ား လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ (၁/၂၀၁၉)ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူး တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages