ငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဥပဒေများ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲလျက်ရှိ

Thu, 11/28/2019 - 09:21 -- admin_ygn

     မြန်မာနိုင်ငံတွင် ငါးလုပ်ငန်းသည် ကျယ်ပြန့်သောကဏ္ဍတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ဖမ်းဆီးရေးအပိုင်းတွင် ရေချိုနှင့်ရေငန် ဖမ်းဆီးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ နိုင်ငံပိုင်ကြွယ်ဝသန့်ရှင်းသည့်  မြေ၊ ရေသယံဇာတများနှင့် မျှတ သည့်  ရာသီဥတုများကိုအခြေခံ၍ ရေချိုနှင့်ရေငန် ငါး၊ ပုစွန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းမှစတင်၍  ရေချိုငါးလုပ်ငန်း ဥပဒေ၊ ငါးမွေးမြူခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ၊   ပင်လယ်ငါးလုပ်ငန်း ဥပဒေ၊ နိုင်ငံခြားငါးဖမ်းရေယာဉ်ဆိုင်ရာဥပဒေ  စသည့်ဥပဒေ(၄)ရပ်ဖြင့်  စီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၂၀ဝ၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ ဥပဒေအရ ရေချိုငါးလုပ်ငန်းများကို တိုင်းဒေသကြီး နှင့်ပြည်နယ်များသို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရသည့်အတွက်   ရေချို ငါးလုပ်ငန်း ဥပဒေကို သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည် နယ်များအလိုက် ရေးဆွဲစီမံဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

    ပြည်ထောင်စုအစိုးအရအဖွဲ့က ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ငါးမွေးမြူခြင်းဆိုင်ရာ  ဥပဒေနှင့် ပင်လယ်ငါးလုပ်ငန်းဥပဒေ များကို အသစ်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲ၍ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ ပေးပို့ခဲ့သည်။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စား၊ အမျိုးသား လွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်းကော်မတီမှ တာဝန်ယူ၍ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာတွင် ပြောင်းလဲခဲ့သည့်   နိုင်ငံရေးစနစ်များအရ အများပြည်သူများ အကြံပြုနိုင်ရန် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများမှ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့် အဆိုပါ ဥပဒေ(၂ )ရပ်အပေါ် ငါးလုပ်ငန်းများ ဘက်စုံခေတ်မီ  ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေ၍ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့် ငါးလုပ်ငန်းများ ဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်များထားရှိ၍ အကြံပြုချက်များ ပေးပို့ခဲ့ပြီး လွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ၊    ရေးရာ ကော်မတီ၊  လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ပူးပေါင်းဆွေးနွေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

       မြန်မာနိုင်ငံ၏ အိမ်နီးချင်း၊ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ် သော ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသည် ငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ  ဥပဒေများ၊ မူဝါဒများ၊ စီမံကိန်းများကို   စနစ်တကျ  အချိတ်အဆက်မိမိ ရေးဆွဲစီမံအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သဖြင့် ငါးလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း နိုင်ငံစီးပွားရေး ကို များစွာ အထောက်အကူပြုသည့် အောင်မြင်တိုးတက်မှု များရရှိခဲ့ကြောင်း တွေ့ရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငါးလုပ်ငန်း ဥပဒေများကိုလည်း ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ် အထောက် အကူပြုနိုင်သည့်ဥပဒေများအဖြစ် ရေးဆွဲစေသင့်ပါကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်မှ သိရသည်။

 

 

ခိုင်သဉ္ဇာဦး

(မြှင့်တင်၊ပြည်တွင်း-ရန်ကုန်)