ခြဲျခမ္းသမားပံုမွန္ဝယ္ယူမႈရွိေနတဲ႕ မေကြးကုလားပဲ

Wed, 11/28/2018 - 08:04 -- admin_ygn

      မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕    ပဲေဈးကြက္မွာ ကုလားပဲ လက္က်န္ အနည္းငယ္ရွိေပမယ့္ ခြဲျခမ္းစက္မ်ားကအဝယ္ရွိေနတာေၾကာင့္ တစ္ရက္အိတ္၂၀ဝ နီးပါးေရာင္းရေၾကာင္းသိရသည္။ခြဲျခမ္းစက္သမားမ်ားက  ကုလားပဲကိုႀကိတ္ခြဲၿပီး  အလွဴအတန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳၾကသလို ေက်ာက္ပန္းေတာင္း၊   နတ္ေမာက္၊   မေကြးကိုတင္ပို႔တာ ေၾကာင့္ အဝယ္သြက္ေနေၾကာင္း ပဲေဈးကြက္မွသိရသည္။ပဲေဈးမွာ ကုလားပဲတစ္တင္း က်ပ္၂၆၃၀ဝ မွ ၂၆၇၀ဝ ႏွင့္ ေဈးေပးဝယ္ ေနကာ ေဈးတန္႔ေနေၾကာင္း ၿမိဳ႕မေတာင္ရပ္မွ ပဲပြဲစားတစ္ဦးက ေျပာသည္။
ဆန္းၫြန္႔(ေရနံေခ်ာင္း)

Local Trade News

Pages