ချင်း(ဥမ)များသာ အရောင်းအဝယ်သွက်နေတဲ့ ပြည်ဈေးကွက်

Thu, 08/09/2012 - 08:41 -- Anonymous (not verified)

ယခုတစ်ပတ် ပြည်ဈေးကွက်အတွင်းမှာ ချင်းအတက်များ ပစ္စည်းလက်ကျန် ပြတ်လျက်ရှိပြီး၊ ချင်း(ဥမ)များသာ အဝယ်ဖြစ်လျက် ရှိနေပါတယ်။ စီးဝင်မှုအနေနဲ့ အောင်ပန်း၊ တောင်ကြီးဘက်မှ ချင်း(ဥမ)များ ပိဿာ ၃၀ ဝင်အိတ် ၁၅၀ ခန့် အဝင်ရှိပြီး၊