ချီတုံချတုံ ပဲစင်းငုံ

Tue, 03/13/2012 - 08:42 -- Anonymous (not verified)

ပဲစင်းငုံအသစ်ဆိုတာနှစ်စဉ်ဒီဇင်ဘာလဆန်းရောက်ရင်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ အရင် နှစ်တွေမှာပဲအဟောင်းတွေက အဟောင်း ကာလမှာ တာဝန်ကျေခဲ့တော့ အဟောင်းအသစ် ထပ်တာနည်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီနှစ်နှစ် သုံးနှစ်အတွင်း အချိန်တန်လို့ ပဲစင်းငုံ အသစ် တွေ ပေါ်လာပေမယ့်လည်း၊ အဟောင်းတွေက