ခရီးသည္ နားေနေဆာင္သစ္ ရန္ကုန္ေလဆိပ္တြင္ ဖြင္႕လွစ္

Tue, 09/03/2019 - 07:39 -- admin_ygn

      ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းနည္းတူ ပရီမီ ယမ္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ခရီးသည္ နားေနေဆာင္သစ္ကို ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္ တြင္ ရန္ကုန္ေလဆိပ္၌ စတင္ ဖြင့္လွစ္ လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ  နားေနေဆာင္သစ္ကို ျပည္ တြင္း၊ ျပည္ပခရီးသည္မ်ား ေလ ယာဥ္ဆိုက္ေရာက္ခ်ိန္၊ ထြက္ခြာခ်ိန္မ်ား တြင္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းအတိုင္း အျပည့္ အ၀ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ ျခင္းျဖစ္ၿပီး  ေလဆိပ္  Terminal 1  ၌  Mingalar Sky Premium Lounge ကို ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ Mingalar Sky Premium Lounge  ၀န္ေဆာင္မႈအေနျဖင့္ အစား အေသာက္၊ ေရခ်ိဳးခန္းတြဲလ်က္ နားေနခန္းအျပင္ ခရီးသည္မ်ား လြတ္လြတ္ လပ္လပ္သြားလာႏိုင္ရန္အတြက္ ခ်က္ ျပဳတ္ စားေသာက္ခန္း စသည္တုိ႔ ပါ၀င္ သည့္အျပင္ အမ်ားျပည္သူ သြားလာေန သည့္ ပံုစံမ်ဳိးႏွင့္မေရာဘဲ သီးသန္႔အေန ျဖင့္ VIP ပံုစံမ်ဳိး ၀န္ေဆာင္မႈအျပည့္အ၀ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေခ်ာစု

Local Trade News

Pages