ကျိုင်းလပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Mon, 06/13/2022 - 08:04 -- ictadmin

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

ကျိုင်းလပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း

တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။   စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခု ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စုငွေလုံးငွေရင်းခွင့်ပြုရန်ပုံငွေ (မဲခေါင်-လန်ချန်းပူးပေါင်းမှုအထူးရန်ပုငွေ) ဖြင့် ကျိုင်းလပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတွင် တည်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း (၇) မျိုးအားအိတ်ဖွင့် တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါ၍ မြန်မာနိုင်ငံသား၊ တိုင်းရင်းသားဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

၂။        တည်နေရာ                                                                   လုပ်ငန်း

          ကျိုင်းလပ်မြို့                                          -  ပင်မရုံး (၈၀'x၄၀'x၁၄') RC (၁)ထပ် (ရေ၊မီး၊မိလ္လာ Drain And Apron အပါအဝင်)

                                                                         ကုန်စစ်စင် (၅၈'x၄၀'x၂၈') Steel Structure (၁) ထပ် (မီး၊Drain And Apron အပါအဝင်)

                                                                         အဝင်/အထွက်ကွန်ကရစ်လမ်း(၁၁၉၀'x၂၄'x၂၀"ထု)လုံခြုံရေးဂိတ် RC (၁)ထပ် (၁၀'x၁၀'x၁၂)(မီး ၊Drain And Apron                                                                                                                                                                                                         အပါအဝင်) (၂) လုံး

                                                                         Weight Bridge (100 Ton Complete Set) Control Room (၁၀'x၂၄'x၁၀') RC (၁) ထပ် အပါအဝင်

                                                                         ၆ခန်းတွဲ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ (၆၀'x၃၀'x၁၄') RC (၁) ထပ်​

                                                                         (ရေ၊မီး၊မိလ္လာ၊Drain And Apron အပါအဝင်)

                                                                         စားရိပ်သာ (၄၅'x၂၀'x၁၂') သွပ်မိုး၊သံဇကာနံရံ

                                                                         ကွန်ကရစ်အခင်းနှင့် ဒူးပိတ်ပါအဆောက်အဦ

                                                                         (ရေ၊မီး၊မိလ္လာ၊Drain And Apron အပါအဝင်)

၃။      တင်ဒါလျှောက်လွှာပုံစံရောင်းချမည့်ရက်      -     (၉-၆-၂၀၂၂ မှ ၂၂-၆-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ)

၄။      တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်နေရာ                     -     တာချီလိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း(မယ်ယန်း)

                                                                      -     ကျိုင်းလပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း

၅။      တင်ဒါလျှောက်လွှာတင်သွင်းရမည့်နေ့ရက်  -     ၂၂-၆-၂၀၂၂

          အချိန်/နေရာ                                         -      (၁၆:၀၀) နာရီထိ

                                                                            တာချီလိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း

၆။      တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ရက်                           -       ၂၇-၆-၂၀၂၂(တနင်္လာနေ့)၊(၁၃:၀၀)နာရီ

၇။      တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်နေရာ                 -       ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့(တောင်ကြီးမြို့)

၈။      သတ်မှတ်ရက်အချိန်ထက်နောက်ကျတင်သွင်းသော လျှောက်လွှာများအား လက်ခံစဉ်းစားမည်မဟုတ်ကြောင်းဖော်ပြအပ်ပါသည်။

၉။      တင်ဒါလျှောက်လွှာပုံစံ၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ တာချီလိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး (မယ်ယန်း) နှင့်ကျိုင်းလပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတွင် နေ့စဉ်ရုံးချိန်အတွင် ဆက်သွယ်မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်-

 

               ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ တာချီလိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း(မယ်ယန်း)  -  ၀၉၅၃၂၁၃၄၂

                                                                                                            -  ၀၉၄၅၀၅၄၁၀၆၆

              ကျိုင်းလပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း                                                     -  ၀၉-၂၆၁၁၅၃၁၆၅