ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းရှင်များ သိရှိစေရန် အသိပေးကြေငြာခြင်း

Thu, 04/11/2019 - 06:23 -- dotadmin

စဉ်

အကြောင်းအရာ

သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုမည့်ရက်

၁။

တစ်ဦးချင်းပြည်ပမှ မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်း ခွင့်ပါမစ်လျှောက်ထားခြင်း။   

မူလခွင့်ပြုချက် သက်တမ်းအတိုင်း (၃) လသာခွင့်ပြုပြီး၊ ထပ်မံ သက်တမ်းတိုးခွင့် မပြု။

၂။

၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း ခွင့်ပြုထုတ်ပေးထားသည့် Show Room , Sale Center သွင်းကုန်လိုင်စင်များနှင့် အစိုးရဌာနများသို့ ထုတ်ပေးထားသည့် မော်တော်ယာဉ် သွင်းကုန် လိုင်စင်/ပါမစ်များမှအပ ကျန်လုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ်သွင်းကုန် လိုင်စင်/ ပါမစ် အားလုံး။

မူလခွင့်ပြုချက် သက်တမ်းအတိုင်း (၃) လကုန်ဆုံးပြီး၊ ထပ်မံ သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားလာပါက ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၃၁) ရက်နေ့အထိသာ သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုမည်။

၃။

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ပို့ကုန်/သွင်းကုန် ကုမ္ပဏီများမှ လျှောက်ထားသည့် ပုံမှန်လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်/ယန္တရား လိုင်စင်များနှင့် ကုမ္ပဏီသို့ခွင့်ပြုသော လူစီးယာဉ် များ၊ သာသနာရေးယာဉ်၊ နိဗ္ဗာန်ယာဉ်၊ မီးသတ်ယာဉ်၊ လူနာတင်ယာဉ်၊ အခြား လှူဒါန်းယာဉ်များအတွက် ထုတ်ပေးသည့်ပါမစ်များ။

မူလခွင့်ပြုချက် သက်တမ်းအတိုင်း (၃) လအထိသာ ခွင့်ပြုသွား မည်ဖြစ်ပြီး သက်တမ်းကုန်ဆုံးပါက ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၃၁) ရက်အထိသာ သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုမည်။

 

၄။

အစိုးရဌာနများမှ တင်ဒါခေါ်ယူပြီး အောင်မြင်သောကုမ္ပဏီများမှ ပေးသွင်းမည့် ယာဉ်ယန္တရားများအတွက် ထုတ်ပေးထားသောလိုင်စင်များ။

သက်တမ်းအတိုင်း (၃) လအထိသာ ခွင့်ပြုသွား မည်ဖြစ်ပြီး သက်တမ်းကုန်ဆုံးပါက ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၃၁) ရက်အထိသာ သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုမည်။

၅။

ယာဉ်အိုယာဉ်ဟောင်းအစီအစဉ်ဖြင့်ပြည်ပမှ တင်သွင်းခွင့်ပါမစ်လျှောက်ထားမှုများ။

မူလလိုင်စင်သက်တမ်း (၃) လအထိ ခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးပါက ပထမအကြိမ် (၂) လ၊ ဒုတိယအကြိမ် (၁) လ သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုထုတ်ပေးသွားမည်။

၆။

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း မော်တော်ယာဉ် အရောင်းပြခန်း (Showroom / Sale Centre) များအတွက် Normal LC (or) TT ၊ Consignment စနစ်ဖြင့် ထုတ်ပေးသည့် သွင်းကုန်လိုင်စင်နှင့် အစိုးရဌာနများသို့ ထုတ်ပေးသည့် သွင်းကုန် လိုင်စင် / ပါမစ်များ။

မူလလိုင်စင်သက်တမ်း (၃) လအထိ ခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးပါက ပထမအကြိမ် (၂) လ၊ ဒုတိယအကြိမ် (၁) လ သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုထုတ်ပေးသွားမည်။

 မှတ်ချက်။        (၁၉-၁၂-၂၀၁၈) ရက်နေ့ (၁၇၀ဝ) ချိန်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ (၂၄/၂၀၁၈) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ။

သတင်းအချက်အလက်များ

AUTOMOBILE