ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျမွင့္ တင္ေရး အထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ (၁/၂၀၁၉) ၾကိမ္ေျမာက္လုပ္ငန္းညွိႏွိဳင္းအစည္းအေဝး

Fri, 02/01/2019 - 03:09 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔ (၁၃း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျမွင့္ တင္ေရး အထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ (၁/၂၀၁၉) ၾကိမ္ေျမာက္လုပ္ငန္းညွိႏွိဳင္းအစည္းအေဝးသို့ တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages