ကုန္သြယ္မႈအေျခခံသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၉) သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနား က်င္းပ

Thu, 09/12/2019 - 08:37 -- admin_ygn

        စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ကုန္သြယ္ ေရး ဦးစီးဌာန ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္႐ံုး(မႏၱေလး)၌ ကုန္သြယ္မႈအေျခခံ သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၉) သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားကုိ ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီ တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။သင္တန္းဆင္းပြဲတြင္ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန  ကုန္သြယ္မႈ ပညာေပးေရးဌာနခြဲမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္သူရက သင္တန္းဆင္း အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး သင္တန္းဆင္းဂုဏ္ျပဳလႊာ ေပးအပ္ ခ်ီးျမႇင့္ ခဲ့ရာ သင္တန္းသား/သူမ်ားကုိယ္စား ဦးအာကာၿဖိဳးေမာင္က လက္ခံရယူခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္းအစီအစဥ္ကုိ ဆက္လက္က်င္းပခဲ့ရာ  ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး  ဦးေအာင္သူရက အုပ္စုလုိက္ စာေမးပြဲ အေကာင္းဆံုးဆု ရရွိသည့္ အုပ္စုႏွင့္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္  စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္မင္းက အုပ္စုလုိက စာတမ္းအေကာင္းဆံုးရရွိသည့္ အုပ္စုတုိ႔အားဆုမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ေပးခဲ့သည္္။

  ကုန္သြယ္မႈက႑ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္၊ ကုန္သြယ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အသင္းမ်ား ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေမြးထုတ္ရန္၊ အရည္အေသြးျမင့္မားၿပီး စီးပြားေရးက်င့္၀တ္ေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား  ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ေမ ၁၀ ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္အထိ ၁၆ ပတ္ၾကာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ထို႔ေနာက္ သင္တန္းသား/သူမ်ားကုိယ္စား ဦးရဲမာန္ထက္က ေက်းဇူးတင္စကား  ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံု ႐ုိက္ကူး၍ နံနက္ ၁၁ နာရီခြဲတြင္ အခမ္းအနား ၿပီးဆံုးခဲ့သည္။

 

ေမာင္ေမာင္(မႏၱေလး)

Local Trade News

Pages