ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့၏ ကုန်သွယ်မှုမူဝါဒဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် လိုက်ပါဆောင်ရွက်မှု (၄)

Thu, 08/29/2019 - 07:09 -- ictuser

အစိုးရ၏အစီရင်ခံစာ (Government’s Report) ပါ အချက်များအား လေ့လာခြင်း

 

ကုန်သွယ်မှုမူဝါဒဆန်းစစ်ခြင်း  ပြုလုပ်သည့်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ၏ အစိုးရအနေဖြင့် မိမိနိုင်ငံအတွင်းရှိလက်ရှိချမှတ် ကျင့်သုံးနေသောကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ မူဝါဒနှင့်ဆက်စပ်ဥပဒေများ၊ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများကိုအခြားသောအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ အားအသိပေးရှင်းလင်း တင်ပြသော သဘောဖြင့်Government’sReportကို ပြုစုရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ထိုသို့တင်ပြရာတွင်အပြုသဘောဆောင်သော အမြင်များကိုအခြေခံထားလေ့ရှိပြီး အစိုးရ၏မူဝါဒရေးရာကိစ္စရပ်များကိုထင်ဟပ်စေသည့် အချက်များစွာပါဝင်နေပါသည်။ထို့အပြင် အစိုးရ၏မူဝါဒရေးရာ အနာဂတ် ဦးတည်ချက် များ၊ မျှော်မှန်းချက်များအပြင် အလားအလာများကိုလည်း ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်မည့် အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ဖြစ်ပြီး Secretariat Report နှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါက အသေးစိတ်ကျကျ ဖော်ပြထားခြင်းမျိုးမရှိဘဲ အမျိုးသားအဆင့်/ နိုင်ငံအဆင့်ကုန်သွယ်မှုရေးရာမူဝါဒ များကိုထိထိမိမိပေ လွင်အောင် အကျဉ်းချုပ်ရေးသားထားခြင်းမျိုးဖြစ်ပါသည်။

 

အစိုးရ၏ အစီရင်ခံစာ (Government’s Report) ပါ အဓိကအကြောင်းအရာများ

    ကုန်သွယ်မှုမူဝါဒဆန်းစစ်သည့်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးနှင့်ဆက်နွယ်နေသော နောက်ခံသမိုင်း ကြောင်းကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်များ၊ ခေတ်အဆက်ဆက် စီးပွားရေးစနစ်များ ပြုပြင်ပြောင်းလဲလာမှုများအပြင် အချိန်အခါအလိုက်နိုင်ငံ၏ကျင့်သုံးသည့်စနစ်အရ ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာ ရသည့် စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအခြေအနေများကိုလည်း ဖော်ပြထားပါသည်။
 ပွင့်လင်းမြင်သာရှိစေမှုနှင့် အခြားသော ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုလည်း အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါသည်။ ပွင့်လင်းမြင်သာရှိစေရေးအတွက် ချမှတ်ထားသောကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့၏ စည်းမျဉ်းဥပဒေသများကိုအခြေခံကာအစိုးရအနေဖြင့်ချမှတ်ကျင့်သုံးနေသော ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာမူဝါဒများ ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေမှုများကိုလည်း ကောင်း၊ နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်အတန်းအရ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့သို့ ကုန်သွယ်မှုမူဝါဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအပြင် ဥပဒေပြဌာန်းချက်များကို အသိပေး အကြောင်း ကြားခြင်း၊ Notification ပြုလုပ်ရန် လိုက်ပါဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများကို လည်းကောင်း၊ အစိုးရ၏ စီးပွားရေးရာ(အထူးသဖြင့်)ကုန်သွယ်ရေးယန္တယားတစ်ရပ်လုံးအတွက်စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် နိုင်ငံတကာမှဖွံ့ဖြိုးမှု မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း များ၏ အကူ အညီရယူဆောင်ရွက်နေမှုများကိုလည်းကောင်း၊ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့၏ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများတွင်လိုက်ပါဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများနှင့် လိုက်ပါဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်နေမှုများကိုလည်းကောင်း၊ကဏ္ဍဍ အလိုက်ဖွဲ့စည်း ပုံပြုပြင် ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်နေသည့် အခြေအနေများ၊ နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုအပြင် ဒေသတွင်းအဖွဲ့ အစည်းများတွင် လိုက်ပါဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ကြိုးပမ်းနေမှုများအပြင် ပြည့်ပြည့်ဝဝ လိုက်ပါ ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ ဖြေလျှော့ဆောင်ရွက်ပေးေ နမှုများကို လည်းကောင်း၊ လာမည့်အနာဂတ်တွင် အစိုးရ၏အလေးပေးဆောင်ရွက်သွားမည့် ကဏ္ဍများကိုအနည်းငယ်သုံးသပ်လေ့လာနိုင်မည့် အခြေအနေများကိုလည်းကောင်း၊ အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှုပုံစံများအပြင် အိမ်နီးချင်းကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံများ အဓိက ကုန်သွယ်မှု ပြုလျက်ရှိသည့် နိုင်ငံများနှင့် ကုန်သွယ်မှုတိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင် ရွက်နေမှုများကိုလည်းကောင်းဖော်ပြထားပါသည်။
    ထို့အပြင် ကုန်သွယ်မှုမူဝါဒဆန်းစစ်သည့် ဆက်စပ်ကာလ မတိုင်မီ အတွင်းပြုပြင်ပြောင်း လဲဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများ၏ အကျိုးဆက်များ၊ မူဝါဒအပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်လာမှုများ၏ သက်ရောက်မှုများကြောင့် ကုန်သွယ်မှုအပေါ်တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း/သွယ်ဝိုက်သော အား ဖြင့်သော် လည်းကောင်းလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသောအခြေအနေများ၊ အခြေခံအဆောက်အဦဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ/ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုများ၊စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့် ခွင့်ပြုနေမှုများနှင့် နိုင်ငံအတွင်းရှိဆက်စပ်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ် တိုးတက်နေသည့် မူဝါဒဆိုင်ရာများကိုလည်း သိရှိလေ့လာနိုင်ပါသည်။
    ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒပြင်ဆင်ချမှတ်ဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ လယ်ယာကဏ္ဍဍနှင့် သဘာဝအရင်းမြစ်များအပေါ် စနစ်တကျဖြစ်စေရေး ရည်ရွယ်ချမှတ်ထားသောမူဝါဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ လက်ရှိအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် စီမံ ကိန်းများ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၊ ဝန်ဆောင်မှုအစရှိသည့် ကဏ္ဍဍများအတွက် အစိုးရ၏ လက်ရှိဦးတည် ဆောင်ရွက်နေသော ရည်မှန်းချက်အလားအလာများစသည်တို့ကို ဖော်ပြထားပါသည်။
    ကုန်သွယ်မှုမူဝါဒဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေး အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ၏အစိုးရအနေဖြင့် ပြင်ဆင်ပြုစုပေးပို့ရသော အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ဖြစ်သည့်အတွက် မိမိနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးအခြေအနေ၊အခွင့်အလမ်းနှင့်ဦးတည်ဆောင်ရွက်မှုများကို သိသာေ ပါ်လွင်အောင်ဖော်ပြပြုစုရေးသားကြပါသည်။သို့ဖြစ်ရာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံ ဖော်ပြသည့်အကြောင်းအရာများမှာယျေဘုယျ သဘောအရတူညီသော်လည်း အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိပါသည်။ယင်းသို့သော အကြောင်းအရင်းများကြောင့် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ၏ကုန်သွယ်ရေးရာမူဝါဒများ/အစိုးရ၏အာဘော်စသည်တို့ကို တိုက်ရိုက်လေ့လာသိရှိနိုင်ရေးအတွက် အစိုးရ၏အစီရင်ခံစာ(Government’s Report)ပါအချက်များကို ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ မျက်ခြည်မပျက်အလေးထားစောင့်ကြည့်လေ့လာကြသည်ကိုတွေ့ရှိရ ပါသည်။ ထို့အတူ လေ့လာဆန်းစစ်သည့်နိုင်ငံအတွက်လည်းမိမိနိုင်ငံ၏ ကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍဍဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက်ဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အစီအမံများနှင့် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများသို့ရှင်းလင်းချပြနိုင်သည့် အခွင့်အရေးကိုအမိအရဆုပ်ကိုင် သွားနိုင်ရန် အထူးအရေကြီးကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။

 

International Trade News

Pages