ျမန္မာ - တရုတ္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးကုန္စည္ျပပဲြမ်ားကို နွစ္စဉ္ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ၂၀၀၁ ခုနွစ္မွ စတင္ကာ နွစ္နိုင္ငံအလွည့္က် က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ၂၅.၃.၁၉၉၇ ခုနွစ္တြင္ ခု်ပ္ဆိုခဲ့ေသာ ျမန္မာ - တရုတ္နယ္စပ္ေဒသမ်ား စီမံခန့္ခဲြေရးနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူ စာခု်ပ္အရ နွစ္နိုင္ငံကုန္စည္ျပပဲြမ်ားကို တစ္လွည့္စီ အိမ္ရွင္နိုင္ငံအျဖစ္ ျပုလုပ္ခဲ့မႈမွာ ေအာက္ပါအ တိုင္း ျဖစ္ပါသည္ -

ပထမအျကိမ္ - ၁၈-၁၂-၂၀၀၁မွ၂၃-၁၂-၂၀၀၁ထိ(ၾကယ္ေဂါင္ၿမိ့ဳ)

ဒုတိယအျကိမ္ - ၁၅-၁၂-၂၀၀၂ မွ ၁၉-၁၂-၂၀၀၂ ထိ (မူဆယ္ျမို့)

တတိယအျကိမ္ - ၂၈-၁၂-၂၀၀၃ မွ ၃၀-၁၂-၂၀၀၃ထိ(မန္စီၿမိ့ဳ)

စတုတၳအျကိမ္ - ၁၈-၁၂-၂၀၀၄ မွ ၂၂-၁၂-၂၀၀၄ ထိ (မူဆယ္ၿမိ့ဳ)

ပဥၼမအျကိမ္ - ၁၂-၁၂-၂၀၀၅ မွ ၁၆-၁၂-၂၀၀၅ ထိ(ၾကယ္ေဂါင္ၿမိ့ဳ)

ဆဌမအျကိမ္ - ၁၈-၁၂-၂၀၀၆ မွ ၂၀-၁၂-၂၀၀၆ ထိ(မူဆယ္ၿမိ့ဳ)

သတၱမအျကိမ္ - ၁၀-၁၂-၂၀၀၇မွ၁၄-၁၂-၂၀၀ထိ(ၾကယ္ေဂါင္ၿမိ့ဳ)

အဌမအျကိမ္ - ၁၇-၁၂-၂၀၀၈ မွ ၁၉-၁၂-၂၀၀၈ ထိ (မူဆယ္ၿမိ့ဳ)

န၀မအျကိမ္ - ၂-၁၂-၂၀၀၉မွ၆-၁၂-၂၀၀၉အထိ (ၾကယ္ေဂါင္ၿမိ့ဳ)

ဒသမအျကိမ္ - ၂၉-၄-၂၀၁၁ မွ ၁-၅-၂၀၁၁ (မူဆယ္ၿမိ့ဳ)

( ၁၁ ) ျကိမ္ - ၈-၁၂-၂၀၁၁ မွ ၁၂-၁၂-၂၀၁၁ (ၾကယ္ေဂါင္ၿမိ့ဳ)

(၁၂)ၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ - တရုတ္နွစ္နိုင္ငံ နယ္စပ္ကုန္စည္ျပပဲြကို ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ ဘာလ ၉ ရက္ေန့မွ ၁၁ ရက္ေန့အထိ မူဆယ္ (၁၀၅) မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္တြင္ က်င္းပျပုလုပ္ မည္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ - တရုတ္ နွစ္နိုင္ငံနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး တိုးျမွင့္ေစေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ နွစ္နိုင္ငံ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ပူးေပါင္းညိွနိွုင္းေရးေကာ္မတီ (Joint Border Trade Cooperating and Coordinating Committee – JBTCCC) ကို ၂၀၀၆ ခုနွစ္ မွစတင္၍ ဖဲြ့စည္းထားရိွပါသည္။ ျမန္မာဘက္မွ စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန၊ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညွြန္ျကားေရးမႉးခု်ပ္က ဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျပီး တရုတ္ျပည္သူ့သမၼတနိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္၊ စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဌာန၊ ညွြန္ျကားေရးမႉးခု်ပ္က တရုတ္ဘက္မွ ဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ေကာ္မတီပထမအျကိမ္အစည္းအေဝးကို ၂၀၀၆ ခုနွစ္၊ ဇြန္လ ၉ ရက္ ေန့တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ နွစ္စဉ္ ျမန္မာ - တရုတ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ ေရးကုန္စည္ျပပဲြကာလအတြင္း ေကာ္မတီအစည္းအေဝးကို က်င္းပေလ့ရိွပါသည္။ ထိုသို့ ကုန္စည္ ျပပဲြနွင့္အတူ JBTCCC အစည္းအေဝးမ်ားကို နွစ္စဉ္က်င္းပလွ်က္ရိွရာ ယခုနွစ္တြင္ အဌမအျကိမ္ ေျမာက္ JBTCCC အစည္းအေဝးကို က်င္းပမည္ျဖစ္ျပီး နွစ္နိုင္ငံ ကုန္သြယ္မႈ တိုးျမွင့္ေရး ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ကုန္သြယ္မႈ အတားအဆီးမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ နွစ္နိုင္ငံလူ၀င္/ လူထြက္နွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကိစၥရပ္မ်ား၊ ကုန္စည္ သယ္ယူပို့ေဆာင္ေရးနွင့္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ လြယ္ကူ လ်င္ျမန္ေစေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊ အခြန္ေလ်ာ့ေပါ့ေရး ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား စသည္တို့ကို ေဆြးေနြးျကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

  ျမန္မာ- တရုတ္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး ကုန္စည္ျပပြဲၾကီးဟာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး မ်ားရဲ့ သေဘာ တူညီခ်က္ အရ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွ စ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ မူဆယ္ (၁၀၅)မုိင္ ကုန္သြယ္ေရး ဇုန္နဲ႔ တရုတ္ ႏုိင္ငံဘက္ ေရႊလီတုိ႔တြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ အလွည့္က် က်င္းပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏွစ္စဥ္ ကုန္စည္ျပပြဲမွာ ျမန္မာဘက္မွာ ျပခန္းေပါင္း (၁၀၈)ခန္း၊ တရုတ္ႏုိင္ငံ ဘက္က ျပခန္းေပါင္း (၁၀၈)ခန္းႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံေတြ ျဖစ္တဲ့ ထုိင္း၊ လာအုိ၊ အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံေတြ ကုိလည္း ျပခန္း (၂)ခန္း က်စီ ဖိတ္ၾကားျပသ ေစခဲ့ပါတယ္။

ယခင္ႏွစ္မ်ားမွာ ကုန္စည္ျပပြဲကုိ လာေရာက္ၾကတဲ့ ျမန္မာ- တရုတ္ ဧည့္ပရိတ္သတ္မ်ား မွာလည္း ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲ ကုန္စည္ကူးလူး ေရာင္းဝယ္ခဲ့ ၾကပါတယ္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္း ပါဝင္ျပသၾကမယ့္ ကုန္စည္ ျပပြဲမ်ား ျဖစ္လုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ အဆင့္ႏွင့္ အညီ စည္ကားသုိက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပႏုိင္ငံေရး အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနမ်ား၊ ကုန္သည္အသင္း အဖြဲ႔မ်ားကလည္း သက္ဆုိင္ရာ အလုိက္ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ဝုိင္းဝန္း ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ႏုိင္ငံျခား သံတမန္ေတြကုိလည္း အဲဒီျပပြဲမွာ ဖိတ္ၾကားၿပီး ပါဝင္ျပသခဲ့ ၾကပါတယ္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံဘက္က စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးက အဲဒီ ကုန္စည္ျပပြဲ ေတြမွာ ႏွစ္စဥ္ တက္ေရာက္ ဖြင့္လွစ္ေပး ခဲ့ပါတယ္။

ကုန္စည္ျပပြဲ က်င္းပၿပီးတာနဲ႔ တဆက္တည္း ႏွစ္ဖက္ႏုိင္ငံက တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကတဲ့ ထိပ္တန္း အရာရွိႀကီးမ်ားဟာ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး၊ ညွိႏႈိင္း အစည္းအေဝး က်င္းပၿပီး ကုန္သြယ္မႈ ပုိမုိ ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး အတြက္ ႏွစ္ဖက္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈ ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ နည္းလမ္းေကာင္း မ်ားစြာျဖင့္ ပူးေပါင္း ညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ၾကပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္မႈ ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီ (JBTCCC) ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အဆင့္ အစည္းအေဝးကုိ ပူးေပါင္း က်င္းပ ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီ အစည္းအေဝးကုိေတာ့ တစ္ႏွစ္မွ တစ္ႀကိမ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမွူး ခ်ဳပ္က ဦးေဆာင္ၿပီး ႏွစ္ဖက္ႏုိင္ငံရဲ့ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ကုမၸဏီ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကၿပီး၊ ကုန္သြယ္မႈနဲ့ ပတ္သက္တဲ့ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္မႈ အခက္အခဲေတြကုိ ပူးေပါင္း ညွိႏႈိင္း အေျဖရွာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီႏွစ္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္မွာေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္က ကုန္စည္ျပပြဲကုိ မိမိႏုိင္ငံဘက္မွ တာဝန္ယူ က်င္းပဖုိ႔ အလွည့္က်ခဲ့တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ- တရုတ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ကုန္စည္ျပပြဲ (မူဆယ္)ကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၉)ရက္မွ (၁၁)ရက္ေန႔အထိ က်င္းပ ျပဳလုပ္ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုႏွစ္ ကုန္စည္ျပပြဲကို တရုတ္နိုင္ငံရွိ အျခားျပည္နယ္မ်ားျဖစ္တဲ့ လင္ခ်န္း မဲေဟာင္ေဆာင္ ျပည္နယ္မ်ား ဘက္ကကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားလည္း လာေရာက္ေလ့လာၾကမယ္လို႕သိရွိရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႕ထိစပ္ေနတဲ့ အျခား အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားနဲ႕ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးကုန္စည္ျပပြဲအေနနဲ႕ က်င္းပနိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ နဲ႕ ထိစပ္ေနတဲ့ ျမန္မာ-တရုတ္ ႏွစ္နိုင္ငံ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ကုန္စည္ျပပြဲမ်ားကိုေတာ့ ႏွစ္စဥ္စည္ကားသိုက္ျမိဳက္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့တာ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

ယခုႏွစ္ကုန္စည္ျပပြဲမွာကုန္သည္မ်ားျပသတဲ့ ျပခန္းေပါင္း(၂၀၀)ေက်ာ္ျပသသြားမွာျဖစ္ျပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ မွ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၊ သမ၀ါယမအသင္းမ်ား၊ ကုန္သည္အသင္းမ်ား၊ စက္မႈဇုန္မ်ားမွ ပူေပါင္းပါ၀င္ျပသသြားၾကမွာ ျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္က ျပသမယ့္ျပခန္းေတြမွာ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာမ်ား၊ သစ္အေခ်ာ ထည္မ်ား၊ လယ္ယာ ထြက္ကုန္မ်ား၊ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းေဆးမ်ား၊ စက္မႈဇုန္မ်ားမွ ထုတ္လုပ္တဲ့ လူသံုးအိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္ ျပသသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာ-တရုတ္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး အတြက္ မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္အေနနဲ႕ အေရးပါရံုသာမက ေဒသတြင္း အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏွင့္ ေတာင္အာရွနိုင္ငံမ်ားအၾကား မဟာဗ်ဴဟာ က်တဲ့စီးပြားေရး ဇုန္ျဖစ္တဲ့အျပင္ ႏွစ္နိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈနဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို တိုးျမွင့္ေစႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ ျမန္မာ-တရုတ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးရဲ႕ ပို႕ကုန္၊ သြင္းကုန္၊ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ အေျခအေနကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ဘ႑ာႏွစ္မွာ (၁၀၇၆.၈၁၁) အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း၊ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ႑ာႏွစ္ (၁၈၀၀.၂၈၂) အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း၊ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ဘ႑ာႏွစ္မွာ (၂၉၈၅.၄၂၄) အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းအထိ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ကုန္သြယ္မႈ ပိုမိုတိုးျမွင့္ ကုန္သြယ္ ႏိုင္တာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ႏွစ္နိုင္ငံနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးကုန္စည္ျပပြဲမ်ား က်င္းပႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္ႏိုင္ငံရွိ ကုန္သည္ မ်ားအတြက္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ လ်င္ျမန္ႏိုင္ျခင္း၊ ကုန္သြယ္မႈတိုးတက္ႏိုင္ျခင္း၊ မိမိတို႕ရဲ့ ေစ်းကြက္ေကာင္းမ်ား ပိုမို ရရွိလာႏိုင္တဲ့အတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုလာေတာ့မည္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါတယ္။

  ေအးေအး(ကမရ) နယ္စပ္/ဦးစီး

ယခုနွစ္ ျမန္မာ - တရုတ္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး ကုန္စည္ ျပပဲြတြင္ ျမန္မာ ကုမၸဏီ ၉ ခုနဲ႔ တရုတ္ ကုမၸဏီ ၈ ခု၊ စုစုေပါင္း ၁၇ ခု တို႕မွ ျမန္မာ ့ပို႔ကုန္ တန္ဖိုး ကန္ေဒၚလာ ၁၄၄ သန္း ေက်ာ္ဖိုးနွင့္ သြင္းကုန္ တန္ဖိုး ကန္ေဒၚလာ ၄၁ သန္း ေက်ာ္ဖိုး စုစုေပါင္း ကန္ေဒၚလာ ၁၈၅ သန္းေက်ာ္ အေရာင္း အဝယ္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို နိုင္ခဲ့တယ္လို႔ သိရ ပါတယ္။ ျမန္မာ့ ပို႔ကုန္မ်ား အနက္ ရာဘာကို  ကန္ေဒၚလာ တန္ဖိုးသန္း ေလးဆယ္ေက်ာ္ဖိုး ခ်ဳပ္ဆို နိုင္ခဲ့တဲ့ အတြက္ စုစုေပါင္း ပို႔ကုန္ စာခ်ဳပ္၏ ၂၈ ရာခိုင္နႈန္းေက်ာ္ ခ်ဳပ္ဆို နိုင္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ ပို႔ကုန္ အမယ္မ်ားမွာ ငရွဉ့္၊ ကဏန္း၊ ဆီးဆံ၊ ခ်ဉ္ေပါင္ ဖာလာ၊ ေနလဲေစ့၊ နွမ္းျဖဴ၊ နွမ္းနက္၊ ပဲတီစိမ္း၊ ေျပာင္းဖူးေစ့၊ သီဟိုဠ္ေစ့၊ ငါးဆားနယ္၊ ငါးေျခာက္၊ ငါးလိပ္ေက်ာက္ ေျခာက္၊ ငါးပူတင္း၊ ငါးစီေပါင္း၊ ငါးၾကင္း၊ ပုစြန္၊ ကင္းမြန္၊ ပင္လယ္ေမွ်ာ့၊ ခရု တို႔ျဖစ္ ပါတယ္။ သြင္းကုန္ အမယ္မ်ားမွာ ဓာတ္ခဲကုန္ၾကမ္း၊ ဆပ္ျပာ ကုန္ၾကမ္း၊ လက္ကိုင္ဖုန္း  (ဟန္းဆက္) ၊ အထည္ အလိပ္၊ ေဆးဝါး၊ သတၳဳသြင္းသံုး စက္ ပစၥည္းမ်ားနွင့္ ဓာတ္ေဆး တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

မနွစ္က စုစုေပါင္း တန္ဖိုး ကန္ေဒၚလာ ၁၃၅ သန္းေက်ာ္ ခု်ပ္ဆို နိုင္ခဲ့မႈထက္ ယခုနွစ္တြင္ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀ ေက်ာ္ဖိုး ပိုမို ခ်ဳပ္ဆိုနိုင္ခဲ့တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ မနွစ္က ပို႔ကုန္ ကန္ေဒၚလာ ၅၈ သန္းနီးပါးခန္႔သာ ခု်ပ္ဆိုနိုင္ခဲ့ ေသာ္လည္း ယခုနွစ္တြင္ ပို႔ကုန္ကန္ ေဒၚ လာ ၁၄၄ သန္းေက်ာ္ဖိုး ခ်ဳပ္ဆို နိုင္ခဲ့သည့္ အတြက္ ယခင္ နွစ္ထက္ နွစ္ဆခဲြေက်ာ္ ပိုမို ခ်ဳပ္ဆိုနိုင္ခဲ့ တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ယခုနွစ္ ျမန္မာ - တရုတ္ နွစ္နိုင္ငံ ပို႔ကုန္/ သြင္းကုန္ အေရာင္း အဝယ္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုပဲြကို မူဆယ္ျမိဳ႕ မူဆယ္ - နမ္းခမ္း နယ္စပ္ ကုန္သည္ၾကီးမ်ား အသင္းရံုးတြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁ နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

 

Nanda


၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာ - တရုတ္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးကုန္စည္ျပပဲြ (မူဆယ္) ဖြင့္ပဲြ အခမ္းအနားကို ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္ေန့ နံနက္ ၀၉၀၀ ခိ်န္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ျမိဳ႕ မူဆယ္ (၁၀၅) မိုင္ ကုန္သြယ္ေရး ဇုန္၌ ခမ္းနား သိုက္ျမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ ဖြင့္ပဲြ အခမ္းအနားသို့ အေရွ့ ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေအာင္စိုး၊ စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဌာန၊ ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ပြင့္ဆန္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးစိုင္းေအာင္ျမတ္ နွင့္ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ အမိ်ဳးသား လႊတ္ေတာ္ နွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အေျခစိုက္ လာအို သံရံုးမွ သံအမတ္ႀကီး မစၥတာ ဘူကာဂတ္ ဆာရာရတ္၊ တရုတ္ ျပည္သူ႔ သမၼတ နိုင္ငံ ၊ ယူနန္ ျပည္နယ္ ဒုတိယ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး မစၥတာ ေကာင္းစုရွင္း၊ ရန္ကုန္ အေျခစိုက္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ ျပည္ပ ကုန္သြယ္ ဆက္ဆံေရး အဖဲြ႕ (JETRO) မွ ညႊန္ၾကားေရးမႉး မစၥတာ ဖူမီတို တာကာ ဟာရီွ၊ မႏၱေလး အေျခစိုက္ တရုတ္ နိုင္ငံ စီးပြားေရး ေကာင္စစ္ဝန္ မစၥတာ လီရန္ဇီကြမ္၊ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ တာ့ခ္ခရိုင္မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖဲြ႕မ်ား၊ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး ဦးစီး ဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ နွင့္ ဌာန ဆိုင္ရာမ်ားမွ တာဝန္ ရိွသူမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံ ကုန္သည္ မ်ားနွင့္ စက္မႈ လက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ နွင့္ ညီေနာင္  အသင္း အဖဲြ႕မ်ားမွ တာဝန္ရိွ သူမ်ား၊ နွစ္နိုင္ငံ ကုန္သည္ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားနွင့္ ေဒသခံ လုပ္သား ျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။

တရုတ္ ျပည္သူ႔ သမၼတ နိုင္ငံဘက္မွ တယ္ဟုန္တိုင္း၊ ယူနန္ ျပည္နယ္၊ ဒုတိယ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး မစၥတာ ေကာင္းစုရွင္း၊ ယူနန္ ျပည္နယ္၊ ကုန္သြယ္ေရး ဌာန၊ သုေတသီ ခ်ဳပ္ မစၥတာ ဝမ္က်င့္ေဝ၊ တယ္ဟုန္ တိုင္းျပည္သူ႔ အစိုးရ၊ ဒုတိယ တိုင္းမႉး မစၥတာ စူးဟုန္ေတာင့္၊ ယူနန္ ျပည္နယ္ ကုန္သြယ္ေရး ဌာန၊ တယ္ဟုန္ ျပည္နယ္ခဲြ ပါတီ၊ ေရႊလီ ပါတီ ေကာ္မတီ၊ ေရႊလီျမိဳ႕ ျပည္သူ႔ အစိုးရ၊ ယူနန္ ျပည္နယ္ ကုန္သြယ္ေရး တိုးျမွင့္ေရး အသင္း၊ တယ္ဟုန္ ျပည္နယ္ခဲြ ကုန္သြယ္ေရး ဌာန၊ ယူနန္ ျပည္နယ္ နိုင္ငံျခား ဆက္ဆံေရး ဦးစီး ဌာန၊ ယူနန္ ျပည္နယ္ နယ္စပ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီး ဌာန၊ ပိုးမႊား စစ္ေဆးေရး ဌာန၊ တယ္ဟုန္ ျပည္နယ္ တံခါးဖြင့္ စီမံကိန္း၊ သတင္း နွင့္ စာအုပ္ ထုတ္ေဝေရး ဌာန တို႔မွ တာဝန္ရိွ သူမ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္ဟု သတင္းရ ရိွပါသည္။

ဖြင့္ပဲြ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံ စီးပြားေရး နွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဌာန၊ ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ပြင့္ဆန္း၊ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး ဦးစီး ဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးခင္ေမာင္ေလး၊ တယ္ဟုန္တိုင္း၊ ယူနန္ ျပည္နယ္၊ ဒုတိယ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး မစၥတာ ေကာင္းစုရွင္း နွင့္ ယူနန္ ျပည္နယ္၊ ကုန္သြယ္ေရး ဌာန၊ သုေတသီ ခ်ဳပ္ မစၥတာ ဝမ္က်င့္ေဝ တို႔မွ အမွာ စကားမ်ား အသီးသီး ျမြတ္ၾကားခဲ့ ၾကေၾကာင္း သိရပါသည္။

ထို့ေနာက္ ၂၀၁၂ ျမန္မာ - တရုတ္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး ကုန္စည္ ျပပဲြ ဖြင့္ပဲြ အခမ္းအနားအား နွစ္ဘက္ လူႀကီးမ်ားက ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ၾကျပီး ခင္းက်င္း ျပသ ထားေသာ ျပခန္း မ်ားအား လွည့္လည္ ၾကည့္ရႈ ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရပါသည္။

ျပပဲြတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ နွင့္ တရုတ္ နိုင္ငံမွ ျပခန္း စုစုေပါင္း ၂၃၀ ေက်ာ္ ပါဝင္ ျပသခဲ့ျပီး ျမန္မာ နိုင္ငံ ဘက္မွ ဌာန ဆိုင္ရာမ်ား၊ သမဝါယမ အသင္း အဖဲြ႔မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ား နွင့္ စက္မႈ လက္မႈ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ နွင့္ ညီေနာင္ အသင္း အဖဲြ႔မ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားမွ ပါဝင္ ျပသခဲ့ ပါသည္။ အဆိုပါ ကုန္စည္ျပပဲြတြင္ ျပသ ခဲ့သည့္ ျမန္မာ့ လယ္ယာ ထြက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား၊ ေရထြက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ သစ္ အေခ်ာ ထည္မ်ား၊ ေက်ာက္စီ ပန္းခီ်ကားမ်ား၊ ေငြခ်ည္ ေရႊခ်ည္ထိုးမ်ား၊ ေငြထည္မ်ား၊ ေက်ာက္စိမ္း လက္ဝတ္ ရတနာမ်ား နွင့္ အမွတ္တရ ပစၥည္းမ်ား၊ အသံုး အေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား၊ စားေသာက္ကုန္ မ်ားကို တရုတ္နွင့္ အိမ္နီးခ်င္း နိုင္ငံမ်ားမွ ကုန္သည္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ျပပဲြလာ ဧည့္သည္ေတာ္ မ်ားက အထူးပင္ စိတ္ဝင္ တစား ရိွေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။

ယခုနွစ္ ကုန္စည္ ျပပဲြတြင္ တရုတ္ နိုင္ငံဘက္မွ လုပ္ငန္းသံုး ေမာ္ေတာ္ယာဉ္ မ်ားကို ျပသခဲ့ရာ ျပပဲြသို႔ လာေရာက္ၾက သူမ်ားမွ အထူး စိတ္ဝင္ တစား ၾကည့္ရႈခဲ့ ၾကပါသည္။

ျပပဲြ ဖြင့္ပဲြ အခမ္းအနား အျပီး ၁၀၃၀ နာရီခိ်န္တြင္ မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ပြင့္ဆန္း နွင့္ ယူနန္ ျပည္နယ္၊ ဒုတိယ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး မစၥတာ ေကာင္းစုရွင္း တို႔သည္ နွစ္နိုင္ငံ ကုန္သြယ္မႈ တိုးျမွင့္ေရး ကိစၥရပ္ မ်ားကို ေတြ႕ဆံု ေဆြးေနြး ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရိွ ရပါသည္။

အဆိုပါေန႔ ေန႔လည္ပိုင္း ၁၄၀၀ ခိ်န္တြင္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး ဦးစီး ဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉး ခ်ဳပ္ ဦးခင္ေမာင္ေလး ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖဲြ႕နွင့္ တရုတ္ ျပည္သူ႔ သမၼတ နိုင္ငံ ယူနန္ ျပည္နယ္ ကုန္သြယ္ေရး ဌာနမွ သုေတသီခ်ဳပ္ မစၥတာ ဝမ္က်င့္ေဝ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖဲြ႔တို႔သည္ မူဆယ္ - နမ့္ခမ္း ကုန္သည္ အသင္း ခန္းမ၌ နွစ္နိုင္ငံ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္မႈ ပူးေပါင္း ညိွနိွုင္းေရး ေကာ္မတီ (Joint Border Trade Cooperating and Coordinating Committee) အစည္း အေဝးကို ဆက္လက္ က်င္းပ ခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရ ပါသည္။

အဆိုပါ အစည္းအေဝးတြင္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ အေထြေထြ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ေသာ စားသံုးသူ ကာကြယ္ေရး ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ လယ္ယာထြက္ ကုန္ ပစၥည္းမ်ား ပိုမို တိုးတက္ တင္ပို႔နိုင္ေရး၊ ယူနန္ ျပည္နယ္ အျပင္ အျခား ျပည္နယ္မ်ားမွ ကုန္သည္မ်ား မူဆယ္ (၁၀၅)မိုင္ ကုန္သြယ္ေရး ဇုန္သို႔ လာေရာက္ နိုင္ေရး၊ ဘဏ္ လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ ေစေရး၊ ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား မ်ားအား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ စားေသာက္ကုန္ နွင့္ ေဆးဝါးမ်ား အတြက္ ထုတ္ေဝ ေပးသည့္ ေထာက္ခံစာမ်ား အသိ အမွတ္ ျပဳေရး စသည္တို႔ကို ေဆြးေနြးခဲ့ ၾကေၾကာင္း သိရိွရ ပါသည္။

ျပပဲြ ဒုတိယ ေန႔ျဖစ္ေသာ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ မူဆယ္ - နမ့္ခမ္း ကုန္သည္ အသင္း အစည္း အေဝး ခန္းမ၌ Business Matching နွင့္ ျမန္မာ - တရုတ္ နွစ္နိုင္ငံ ကုန္ပစၥည္း အေရာင္း အဝယ္ စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ ေရးထိုးပဲြ အခမ္း အနားကို က်င္းပခဲ့ ပါသည္။ အဆိုပါ အခမ္း အနားတြင္ ျမန္မာ နိုင္ငံ ဘက္မွ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးခင္ေမာင္ေလး နွင့္ တရုတ္ နိုင္ငံ ဘက္မွ တယ္ဟုန္ ျပည္နယ္ အစိုးရ၊ ဒုတိယ အတြင္းဝန္ခ်ဳပ္ မစၥတာ စိမ္းဖုန္း တို႔မွ အမွာ စကားမ်ား အသီးသီး ေျပာၾကားခဲ့ျပီး ျမန္မာ ကုမၸဏီ (၉) ခုနွင့္ တရုတ္ ကုမၸဏီ (၈) ခုတို႔မွ ျမန္မာ ့ပို႔ကုန္ တန္ဖိုး ကန္ေဒၚလာ ၁၄၄ သန္းေက်ာ္ဖိုး နွင့္ သြင္းကုန္ တန္ဖိုး ကန္ေဒၚလာ ၄၁ သန္း နွင့္ ယြမ္ ၁၉ သန္းေက်ာ္ တန္ဖိုး ရိွေသာ အေရာင္း အဝယ္ စာခ်ဳပ္မ်ားအား ခ်ဳပ္ဆိုနိုင္ခဲ့ ပါသည္။

ျပပဲြ တတိယေန႔ ျဖစ္ေသာ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔ ၀၉၀၀ ခိ်န္တြင္ မူဆယ္ - နမ့္ခမ္း ကုန္သည္ အသင္း အစည္း အေဝး ခန္းမ၌ ဒုတိယ အႀကိမ္ ျမန္မာ - တရုတ္ နွစ္ နိုင္ငံ ကုန္သြယ္မႈ ျမွင့္တင္ေရး ညိွနိွုင္း ေဆြးေႏြး ပဲြအား စီးပြားေရး နွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဌာန၊ ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ပြင့္ဆန္း နွင့္ တရုတ္ နိုင္ငံ ေရႊလီ အထူး တံခါးဖြင့္ စီးပြားေရး စမ္းသပ္ဇုန္ ဥကၠဌ (တယ္ဟုန္ ျပည္နယ္ခဲြ ပါတီ ဗဟို ေကာ္မတီ ဒုတိယ ဥကၠဌ) မစၥတာ ဝမ္က်င့္ခ်န္တို႔ ဦးေဆာင္၍ က်င္းပ ျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကျပီး ေရႊလီျမိဳ႕ နွင့္ မူဆယ္ျမိဳ႕ တို႔တြင္ အထူး စီးပြားေရး ဇုန္ တည္ေထာင္ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္မည့္ ကိစၥရပ္ နွင့္ နွစ္နိုင္ငံ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္မႈ ပိုမို လ်င္ျမန္ တိုးတက္ ေဆာင္ရြက္ နိုင္ေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ မ်ားကို ေဆြးေႏြး ညိွနိွုင္းခဲ့ ၾကပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ နွင့္ တရုတ္ နိုင္ငံတို့သည္ ၂၀၀၁ ခုနွစ္ မွစ၍ နွစ္နိုင္ငံ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး ကုန္စည္ ျပပဲြမ်ားကို အိမ္ရွင္ နိုင္ငံ အျဖစ္ တစ္လွည့္စီ အလွည့္က် က်င္းပ လာခဲ့ရာ ယခု က်င္းပေသာ ျမန္မာ - တရုတ္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး ကုန္စည္ ျပပဲြမွာ ၁၂ ႀကိမ္ရိွျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရိွပါသည္။ 

စုသက္နွင္း

  According to the agreement of Myanmar-China Border Management and Coordination, Myanmar – China Border Trade Fair has been held annually on alternate base in Myanmar (Muse) and China (Rhuli) since the year 2001.The first Myanmar-China Border Trade Fair was held in Ruili, southwest China’s Yunnan Province.

This year’s Myanmar-China Border Trade Fair will be held in Myanmar, location on Muse 105th Mile Border Trade Zone in Northern Shan State of the country from December, 9 to December11.

  With a total of 230 booths from both sides, other neighboring countries such as India, Thailand, Laos, and Bangladesh will also take place the fair by 2 booths each. Myanmar will exhibit its agricultural produces and marine products, gems and jade, traditional handicrafts, traditional medicine and furniture, and household goods manufactured by domestic industry zones.

The previous fairs were participated by companies, enterprises, and visitors from both countries as well as those from other neighboring countries. In line with the national level trade fair, participation of Ministries concerned and various Chamber of Commerce and Industry Associations actively support to celebrate greatly.

At the opening day of the fair, senior officials from both sides will hold a meeting in which the trade matters will be discussed by searching the possible ways and approaches to solve the obstacles and barriers. Moreover, the two countries' joint committee for border trade (JBTCCC) will meet at the fair aiming for promoting and facilitating the bilateral trade between the two countries. Then, business matching and signing of sale contract ceremony will be held as usual.

It is noted that some companies and enterprises from Linchang (China) and from Mae Hong Son (Thailand) will come and learn this year’s fair.

Since Muse 105th Mile Trade zone is important for Myanmar - China Border Trade as well as is a Strategic Trade Zone between South Asia region and South

East Asia region, it helps to improve the existing friendship and cooperation between the two countries.

According to Myanmar’s official figures, Myanmar – China bilateral trade amounted to (986.59) million U.S. dollars in FY 2008 - 2009, (1076.811) million U.S. dollars in FY 2009 - 2010, (1800.282) million U.S. dollars in FY 2010-2011, (2985.424) million U.S. dollars in FY 2011-2012 , respectively. We can see that the bilateral border trade has been increasing year after year.

It is obviously seen that the good opportunities will get more and more because of facilitating the flow of goods, promoting the trade volume, achieving the market access through holding bilateral border trade fairs.

Pages