အမိ်ဳးသားေရးအျမင္နဲ့ေဆာင္ရြက္ရန္လို

Fri, 05/10/2013 - 08:18 -- admin

တနလၤာေန႔ ၈ ဧျပီလ  ၂၀၁၃ 15 : 03  PM

ယခုအခါ စိုက္ပို်းေရး သြင္းအားစု ဓာတ္ေျမျသဇာ နဲ့ပိုးသတ္ ေဆးမ်ားအရည္ အေသြးမျပည့္မီမႈ၊ အတု အပျပဳလုပ္မႈ၊ သက္တမ္း လြန္မႈ မ်ားေျကာင့္ ေတာင္သူမ်ား အခက္အခဲနဲ့ ျကံုေတြ့ေနရ ျခင္းနဲ့ စပ္လ်ဥ္းျပီး အေရာင္းဆိုင္ ေတြအေနနဲ့ အမို်းသား ေရးအျမင္နဲဲ့ လာေရာက္ ခ်ေပးတဲ့ ပစၥည္း ေတြဟာ မွတ္ပံုတင္ ထားျခင္း ရိွမရိွ၊Life ရိွမရိွအား Expirary Date မ်ားကို စစ္ေဆးျပီးမွ လက္ခံ ေရာင္းေပး သင့္ပါတယ္။ ေတာင္သူ ေတြကို လ်င္လ်င္ ျမန္ျမန္ စီးပြား ျဖစ္ေစ၊ ေအာင္ျမင္ ေစရန္ ထုတ္လုပ္သူ၊ ျဖန့္ျဖူးသူ၊ ေရာင္းခ်သူ၊ သံုးစဲြသူမ်ား အားလံုး စည္းနဲ့ ကမ္းနဲ့ လိုက္နာ လုပ္ေဆာင္ ျကဖို့ လိုတယ္လို့ အသိေပး လိုပါတယ္။

........ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္ ေခါင္းစဥ္ကိုႏွိပ္ပါ

သံသယ ျဖစ္ဖြယ္ ဓာတ္ေျမျသဇာ၊ ပိုးသတ္ေဆး စာရင္းမ်ား ေပၚထြက္ လာတဲ့ အခါမွာ ေတာ့ ေတာင္ သူေတြ သံုးစဲြမႈ ရပ္သြားတဲ့ အတြက္ ကုန္သည္၊ ျဖန့္ျဖူးသူ၊ ဆိုင္ပိုင္ရွင္ အေရာင္းအဝယ္ ေတြေခတၲဆိုင္းငံ့ သြားျကပါတယ္။ ဒီလို သတင္း ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ေဆာင္မႈ ကိုရိွလာ နိုင္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ တရားဝင္ တင္သြင္းသူ ကလည္း အာမခံ ရိွရိွနဲ့ သြင္းနိုင္သလို တရားမဝင္ တင္သြင္းသူ ေတြလည္း ရပ္တန့္ သြားျကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခို့်ေတာင္သူမ်ား ကလည္း အရည္အေသြး မေကာင္းမွန္း သိေပမဲ့ အေၾကြး ရလို့ သံုးျက တာမို်း ေတြ ကေတာ့ မိေအး ၂ ခါမဟုတ္ဘူး ၃ ခါနာတယ္လို့ ေထာက္ျပမႈ ကိုျကားသိခဲ့ ရပါတယ္။ '' သီးနံွအထြက ္ထိခိုက္ ျခင္း၊ အရည္အေသြး မေကာင္းျခင္း၊ သီးနံွပ်က္စီး မႈရိွျခင္း''၊ '' မေကာင္းမွန္း သိရဲ့နဲ့ သံုးရျခင္း'' '' တစ္ရာသီစာ အခိ်န္ ဆိုတာ ဆံုးရံႈးသြား ရျခင္း'' ဆိုျပီး ၃ ခါနာ သြားရတာ တို့့ဘဲျဖစ္ပါတယ္။

နယ္စပ္က တရားမဝင္ ဝင္လာတဲ့ ပစၥည္းေတြမွာ နိုင္ငံတကာ မွာတားျမစ္ထား တဲ့လူကို အနၲရာယ္ ျဖစ္ေစ တာပါေန ပါတယ္။ တရုတ္စာ နဲ့ရိုက္ထား တဲ့အတြက္ မဖတ္တက္ပါ၊ ဘာအတြက္ ဘယ္လို သံုးရမယ္၊ ဘယ္လို အခို်းအဆနဲ့ ေရေရာ ရမယ္ဆိုတာ ေတြမပါ ပါဘူး၊ အရုပ္ကို ျကည့္ျပီး ယူဆသံုးစဲြ ေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ငံတကာ ကတားျမစ္ ထားတာကို ျမန္မာျပည္ ကိုဝင္လာျပီး ေဈးေပါေပါနဲ့ ေရာင္းေနျက တာျဖစ္ပါတယ္။ ထိုင္း၊ တရုတ္နဲ့အိနိၵယ နယ္စပ္မ်ားမွ တရားမဝင္ ဝင္လာတာ ေတြမ်ားပါတယ္။ ပိုးသတ္ေဆး ကေတာ့စား သံုးသူေရာ ကိုင္တြယ္ အသံုးျပု သူမ်ားပါအ နၲရာယ္ ရိွပါတယ္။ ယခုလို NGO အဖဲြ့အ စည္းမ်ားနဲ့ အစိုးရ တို့ပူးေပါင္း ရပ္တည္ ေဆာင္ရြက္ နိုင္တာနဲ့ အမွ် မဟုတ္မမွန္ ျဖန့္ျဖူး ေရာင္းခ်သူ၊ အရည္အ ေသြးမမွန္ တာေတြ ျပည္ပ ကတင္သြင္း လာတာ ေတြရပ္တန့္ လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အနာဂတ္မွာ လယ္သမား ေတြရဲ့ ကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္း ေတြ ဝိုင္းဝန္း ျဖည့္ ဆည္းေဆာင္ ရြက္ေပးနိုင္ ေတာ့မယ္လို့ စိုက္ပို်း ေရးဦးစီးဌာန Plant Protection ဌာနက ညႊန္ျကားေရးမွူး ဦးတင္စိုးက မတ္လ ၃ဝ ရက္ေန့က ျပုလုပ္တဲ့ မီဒီယာမ်ားနဲ့ ေတြ့ဆံုပဲြမွာ ေျပာျကား ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဂနၶမာ