စားသံုးသူ ကာကြယ္ေရး ဥပေဒကို တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားနဲ့ ဆက္စပ္ လိုက္ေသာ အခါဝယ္

Fri, 05/10/2013 - 08:17 -- admin

တနလၤာေန႔ ၈ ဧျပီလ  ၂၀၁၃ 14 : 30  PM

သစ္ မရိွခင္ ဝါးေပါင္းကြပ္

ျမန္မာမႈ နယ္ပယ္မွာ ဆိုရိုး စကားနဲ႕ စကားပံုေတြ သူ႕ေနရာ နဲ့ သူ အသံုးျပဳ နိုင္ဖို႕ ေရွးျမန္မာ ပညာရွင္မ်ား ေနာင္လာ ေနာက္သားေတြ အတြက္ တီထြင္ ထားေပး ၾကပါတယ္။ ကမၻာေက်ာ္ ထင္ရွားတဲ့ အဆို အမိန္႕ေတြ၊ စကားပံု ေတြ၊ ဆိုရိုး စကား ေတြဟာ ျမန္မာ စကားမွာ ရိွနွင့္ ျပီးသား ျဖစ္ေန ပါတယ္။ မိမိ အသံုးျပဳ လိုတဲ့ ကိစၥ အတြက္ မိမိ လက္ထဲမွာ ရိွတဲ့ အရာ နဲဲ့ အဆင္ ေျပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ လုပ္ကိုင္ တဲ့ အခါမွာ '' သစ္မရိွခင္ ဝါးေပါင္း ကြပ္'' လို့ ဆိုစမွတ္ ျပဳၾက ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႕ နိုင္ငံဟာ စနစ္သစ္နဲ႕ ေရွ႕ကို သြားေနတ အခိ်န္ ျဖစ္ျပီး ယခင္ အုပ္ခု်ပ္ေရး ပံုစံနဲ့ မတူ ေတာ့တဲ့ အတြက္ ဥပေဒသေတြ၊ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ေတြကို ပိုင္ပိုင္ နိုင္နိုင္ ရိွထား မွ အစိုးရရဲ့ အုပ္ခု်ပ္ေရး ယႏၲယား အသက္ ဝင္မွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ အခ်ိဳ႕ ဥပေဒသ မ်ားဟာ ကြ်န္ေတာ္တို့ နိုင္ငံမွာ မျပဌာန္း ရေသးတဲ့ အတြက္ ေရွ့တန္း က်က် တာဝန္ ထမ္းေဆာင္တဲ့ ဝန္ထမ္း မ်ားမွာ အခက္ အခဲ အခို် ့ျကံုေတြ့ ေနရ တယ္။ အထူး သျဖင့္ စားသံုးသူ အကာ အကြယ္ ေပးေရး လုပ္ငန္း ေတြမွာ ညႊန္ျကားခ်က္၊ အမိန့္ တို့့နဲ့ ေနရာ တကာမွာ သြားလုပ္လို့ မရတာေတြ ရိွေန တတ္ပါ တယ္။ တစ္ခို့် ကိစၥ ေတြမွာ လုပ္ရင္း ကိုင္ရင္း ေထာက္ျပျခင္း ခံရတာေတြ ျကားေန ရပါတယ္။ ဘယ္ ဥပေဒနဲ့ တားဆီး တာလဲ ဆိုျပီး ေတာ့ ဆင္ေျခ ဆင္လက္နဲ့ ေမးခြန္း ထုတ္ျခင္း ခံရတာ ရိွပါတယ္။ အခို့် ေဈးဆိုင္ရွင္ ေတြက စားသံုး ရန္ မသင့္တဲ့ အစား အေသာက္ ကို ဘယ္ဥပေဒနဲ့ လာစစ္ ရတာလဲ၊ ဘာပုဒ္မနဲ့ တရားစဲြမွာ မို့လို့လဲ စသျဖင့္ ေမးျမန္း တတ္တယ္လို့ သိရ ပါတယ္။ ဒါ့ေျကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို့ ျပည္သူ့ ဝန္ထမ္း မ်ားနဲ့ စားသံုးသူ ကာကြယ္ ေရး လုပ္ငန္းနဲ့ ဆက္စပ္တဲ့ ပုဂၢိုလ္ေတြ တည္ဆဲ ဥပေဒ ထဲက သိသင့္ သိထိုက္တဲ့ ဥပေဒေတြကို ေလ့လာ နိုင္ဖို့ ေဝမွ် လိုရင္း ျဖစ္ပါတယ္။

........ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္ ေခါင္းစဥ္ကိုႏွိပ္ပါ

ယခု ဒီေဆာင္းပါး ေရးေနခိ်န္ အထိ (၂ဝ၁၃ ခုနွစ္ မတ္လ) စားသံုးသူ အကာ အကြယ္ ေပးေရး ဥပေဒ မျပဌာန္း ရေသးတဲ့ အတြက္ နဂို ရိွျပီးသား တည္ဆဲ ဥပေဒေတြကို အသံုး ျပုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေျကာင့္ သစ္မရိွ ခင္ ဝါးေပါင္း ကြပ္တဲ့ သေဘာနဲ့ စားသံုးသူ ကာကြယ္ေရး ဥပေဒေပၚ ထြက္မလာမီ အခိ်န္ ကာလမွာ လက္ရိွ တည္ဆဲ ဥပေဒ မ်ားကို အားကိုး အားထိုက္ ျပုသြား နိုင္ဖို့ ေလ့လာ မိတာ ေလးေတြ တင္ျပ လိုက္ရ တာဘဲ ျဖစ္ပါ တယ္။

တည္ဆဲ ဥပေဒ ထဲမွ စားသံုးသူ အကာ အကြယ္ ေပးေရးနဲ့ သက္ဆိုင္တဲ့ ဥပေဒမ်ား

ျဗိတိသွ် အစိုးရ အုပ္ခု်ပ္ေသာ ကာလ ကတည္းက ျပဌာန္းတဲ့ ဥပေဒမွ စ၍ ၂ဝဝ၈ ခုနွစ္ ျမန္မာ နိုင္ငံ ဖဲြ့စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပါ ပုဒ္မမ်ား အထိ ပါဝင္ ေနတာ ျမင္ေတြ့ ရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ တည္ဆဲ ဥပေဒ အေတာ္ မ်ားမ်ား ဟာ လက္ရိွ စားသံုးသူ ကာကြယ္ေရး အတြက္ အသံုး တည့္ေန ေသးတာကို ျမင္ေတြ့ ရပါတယ္။ ဒီ ဥပေဒ ေတြဟာ တစ္ေနရာ တည္းမွာ စုစု စည္းစည္း တည္ရိွ မေနတဲ့ အတြက္ အသံုး ျပုမႈမွာ အားနည္း တဲ့ သေဘာ ျဖစ္သြား တာဘဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ စားသံုးသူ အကာ အကြယ္ ေပးေရး ဥပေဒ ထြက္ေပၚ လာေရး အတြက္ အဆင့္ဆင့္ စိစစ္ ေဆာင္ရြက္ ေနတဲ့ အခိ်န္ ျဖစ္ျပီး မျကာမီ ထြက္ေပၚ လာဖို့ ရိွပါ တယ္။ လတ္တေလာ စားသံုးသူ ကာကြယ္ေရး ကိစၥရပ္ ေတြမွာ စကား ေျပာစရာ ေပၚေပါက္ လာပါက တည္ဆဲ ဥပေဒေတြနဲ့ ေျဖရွင္း ရမွာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ကြ်န္ေတာ္ တို့ နားလည္ သိရိွ ထားဖို့ အေရးျကီး ပါတယ္။ စားသံုးသူ ကာကြယ္ေရး ဥပေဒ နဲ့ ဆက္စပ္ တဲ့ တည္ဆဲ ဥပေဒ ေတြကို ေဖာ္ျပ ေပးလိုက္ ပါရေစ -

၁။ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ (၁၈၆၁)

၂။ The Legal Practitioners Act(1880)

၃။ The Myanmar Telegraph Act(1885)

၄။ The Copyright Act( 1914)

၅။ The Poisons Act(1919)

၆။ The Bar Council Act(1929)

၇။ The Myanmar Wireless Telegraph(1934)

၈။ သြားနွင့္ ခံတြင္း ဆိုင္ရာ ေဆးေကာင္စီ ဥပေဒ (၁၉၈၉)

၉။ ရန္ကုန္ ျမို့့ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရး ဥပေဒ (၁၉၉ဝ)

၁ဝ။ ပိုးသတ္ေဆး ဥပေဒ (၁၉၉ဝ)

၁၁။ ျမန္မာ နိုင္ငံ မိခင္နွင့္ ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း ဥပေဒ (၁၉၉ဝ)

၁၂။ သစ္ေတာ ဥပေဒ (၁၉၉၂)

၁၃။ အမို်းသား ေဆးဝါး ဥပေဒ (၁၉၉၂)

၁၄။ တိရိစၧာန္ က်န္းမာေရး နွင့္ ဖံြ့ျဖိုးေရး ဥပေဒ (၁၉၉၃)

၁၅။ အပင္ ပိုးမႊား ကာကြယ္ သည့္ ဥပေဒ (၁၉၉၃)

၁၆။ သိပၸံနွင့္ နည္းပညာ ဖံြ့ျဖိုးေရး ဥပေဒ (၁၉၉၄)

၁၇။ ေတာရိုင္းတိရိစၧာန္၊ သဘာဝ အပင္မ်ား ကာကြယ္ေရး နွင့္ သဘာဝ နယ္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္း ေရး ဥပေဒ   (၁၉၉၄)

၁၈။ ကြန္ပူ်တာ ဖံြ့ျဖိုးေရး ဥပေဒ (၁၉၉၆)

၁၉။ ရုပ္ရွင္ ဥပေဒ (၁၉၉၆)

၂ဝ။ ရုပ္ျမင္ သံျကားနွင့္ ဗီြဒီယို ဥပေဒ (၁၉၉၆)

၂၁။ မ်က္စိ လွူဒါန္းျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒ (၁၉၉၆)

၂၂။ တိုင္းရင္း ေဆးဝါး ဥပေဒ (၁၉၉၆)

၂၃။ အမို်းသား အစား အေသာက္ ဥပေဒ (၁၉၉၇)

၂၄။ ျမန္မာ နိုင္ငံ ေဆးေကာင္စ ီဥပေဒ (၂ဝဝဝ)

၂၅။ တိုင္းရင္းေဆး ေကာင္စီ ဥပေဒ (၂ဝဝဝ)

၂၆။ မနၲေလး ျမို့့ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရး ဥပေဒ (၂ဝဝ၂)

၂၇။ တရား မဝင္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ရရိွသည့္ ေငြေျကးနွင့္ ပစၥည္းမ်ား ထိန္းခု်ပ္ေရး ဥပေဒ နွင့္ နည္း ဥပေဒ (၂ဝဝ၂)

၂၈။ ေသြးနွင့္ ေသြးပစၥည္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒ (၂ဝဝ၃)

၂၉။ ကိုယ္အဂၤါ အစိတ္ အပိုင္း လွူဒါန္းျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒ (၂ဝဝ၄)

၃ဝ။ အီလက္ ထရြန္းနစ္ ဆက္သြယ္ ေဆာက္ရြက္ေရး ဥပေဒ (၂ဝဝ၄)

၃၁။ ေဆးလိပ္နွင့္ ေဆးရြက္ျကီး ထြက္ ပစၥည္း ေသာက္သံုးမႈ ထိန္းခု်ပ္ေရး ဥပေဒ (၂ဝဝ၆)

၃၂။ ပုဂၢလိက က်န္းမာေရး လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒ (၂ဝဝ၇)

၃၃။ ၂ဝဝ၈ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ နိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ့စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ တို့ပဲ ျဖစ္ျက ပါတယ္။ တည္ဆဲ ဥပေဒ ထ ဲကေန စားသံုး သူမ်ား အတြက္ အဓိက သိရိွရမဲ့ ဥပေဒ အခို့်ကို ေကာက္ နႈတ္ျပီး ေဆြးေနြး တင္ျပ လိုပါ တယ္။

၂ဝဝ၈ ခုနွစ္ ဖဲြ့စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ (၃၆/ခ)

စားသံုးသူ ျပည္သူ မ်ားရဲ့ အကို်း စီးပြားကို လက္ဝါး ျကီးအုပ္ တာေတြ၊ ယွဥ္ျပိုင္ ျခင္းကို ပ်က္ျပား ေစတာ ေတြ၊ ေဈးကစားျပီး စီးပြားေရး ထိခိုက ေစတာေတြ ျဖစ္လာ တဲ့ အခါမွာ ဒီအေျခခံ ဥပေဒ က တားဆီး ေပးျခင္းနဲ့ လံုျခံုမႈ ေပး ျခင္း တာဝန္ေတြ ထမ္းေဆာင္ ေပးပါ လိမ့္မယ္။

ျပည္သူ့ က်န္းမာမႈ၊ လံုျခံုမႈ၊ သက္သာမႈ၊ သိကၡာ ေစာင့္စည္းမႈနွင့္ ကိုယ္က်င့္ တရားရိွမႈ ကို ထိခိုက္ ေစေသာ ျပစ္မႈမ်ား (ျပစ္မႈ ဆိုင္ရာ ဥပေဒ မ်ား)

စားသံုးသူ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွာ အခို့် ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ် သူမ်ား ဟာ အမ်ား ျပည္သူမ်ား ေဘး ျဖစ္ေစ နိုင္ တဲ့ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ေတြ ရိွတတ္တဲ့ အတြက္ ျပစ္မႈ ဆိုင္ရာ ဥပေဒရဲ့ အကူ အညီ လိုအပ္ လာတတ္ ပါတယ္။ ဒါ့ေျကာင့္ မို့လို ့ျပစ္မႈ ဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္ ေတြ ေလ့လာ ျကည့္မယ္ ဆိုရင္ -

ျပစ္မႈ ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ (၂၆၉)၊ (၂၇ဝ) နဲ့ (၂၇၁) တို့မွာ ျပဌာန္း ထားတာ ကေတာ့ '' ကူးစက္ တတ္ ေသာ ေရာဂါ ျပန့္ပြား ေစတန္ ရာသည့္ ေပါ့ေလ်ာ့ မႈျပုျခင္း၊ ကူးစက္ တတ္ေသာ ေရာဂါ ကာကြယ္ ေရးနည္း ဥပေဒမ်ား ဖီဆန္ျခင္း မ်ားကို အေရး ယူရန္ ျပဌာန္း ခ်က္မ်ား'' ပါဝင္ ပါတယ္။ ပုဒ္မ (၂၇၂) နဲ့ (၂၇၃) တို့မွာ ''ေရာင္းရန္ ျကံရြယ္ ေသာ စားေသာက္ ဖြယ္ရာ ပစၥည္းတြင္ ယုတ္ညံ့ ေသာ အရာနွင့္ ေရာေနွာ ျခင္း၊ အနၲရာယ္ ျဖစ္ေစ ေသာ စားေသာက္ ဖြယ္ကို ေရာင္းခ် ျခင္း ျပုပါက အေရးယူ ေသာ ျပဌာန္း ခ်က္မ်ား'' ပါရိွ ပါတယ္။ ပုဒ္မ (၂၇၄) ၊ (၂၇၅) နဲ့ (၂၇၆) တို့မွာ ေဆးဘက္ဝင္ အရာ ဝတၲဴေရာင္း ခ်ရန္ သို့မဟုတ္ သံုးစဲြေစ ရန္ျကံရြယ္၍ ယုတ္ညံ့ ေသာအရာ နွင့္ေရာ ေနွာျခင္း၊ ယုတ္ညံ့ေသာ အရာနွင့္ေရာ ထားသည့္ ေဆးဘက္ဝင္ အရာ ဝတၲုမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေဆးဘက္ဝင္ ဝတၲုတစ္မို်းကို သို့မဟုတ္ ေဖာ္စပ္ျပီး ေဆးတစ္မို်းကို အျခားတစ္မို်း အျဖစ္ ေရာင္း ခ်ျခင္း ကို တားျမစ္ ထားခ်က္မ်ား '' လို့ပါရိွပါတယ္။

ပုဒ္မ (၂၇၇) နဲ့ (၂၇၈) တို့မွာက်ေတာ့ '' အမ်ားျပည္ သူဆိုင္ရာ စိမ့္စမ္း၊ ေရေလွာင္ ကန္စသည္ တို့ကို ညစ္ညမ္း ေအာင္ျပု လုပ္ျခင္း၊ က်န္းမာ ေရးကိုအ နၲရာယ္ ျဖစ္ေစရန္ ေဘးတစ္ ခုခုျပုျခင္း တို့ကိုလည္း အေရးယူ အျပစ္ ေပးျခင္း'' လို့ပါ ရိွပါတယ္။

အမို်းသားအစားအေသာက္ဥပေဒ

စားသံုးသူ အကာအကြယ္ ေပးေရး လုပ္ငန္းမွာ အားကိုး အားထားျပု ရမဲ့ဥပ ေဒဟာ '' အမို်းသား အစား အေသာက္ ဥပေဒ'' ပဲျဖစ္ပါ တယ္။ လက္ရိွ အမီွသဟဲ ျပုေနတာ လည္းဒီ ဥပေဒ ပဲျဖစ္ပါတယ္ -

ဒီဥပေဒရဲ့ ပုဒ္မ (၃) မွာ အစားအ ေသာက္နွင့္ ေဆးဝါး အာဏာ ပိုင္ဖဲြ႕စည္းျခင္း ကိုျပဌာန္း ခဲ့ပါတယ္။ အစားအ ေသာက္နဲ့ ေဆးဝါးစစ္ ေဆးဖို့ဖဲြ့ စည္းထားတဲ့ အသင္းအဖဲြ့ ေတြသိထား သင့္တဲ့ပုဒ္ မျဖစ္ပါတယ္။

ပုဒ္မ (၁၅) မွာက်ေတာ့ မွတ္ပံုတင္ ျခင္းမရိွတဲ့ ေဆးဝါးမ်ားနဲ့ စံခိ်န္မ မီတဲ့ေဆး ဝါးမ်ား ထုတ္လုပ္တာ၊ ေရာင္းခ်တာ၊ ေရာေနွာတာ၊ ျပည္တြင္း သို့တင္သြင္းတာ၊ သိုေလွာင္ ျဖန့္ျဖူးတာ စတာေတြ ကိုတားျမစ္ ထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

အမို်းသား အစားအေသာက္ ဥပေဒရဲ့ ပုဒ္မ (၁၈) မွာ - '' အစားအ ေသာက္ထုတ္ လုပ္ျခင္း၊ ျပည္တြင္း သို့ တင္သြင္းျခင္း၊ ျပည္ပသို့ တင္ပို့ျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္း၊ ျဖန့္ျဖူးျခင္း သို့မဟုတ္ ေရာင္းခ်ျခင္း ျပုလုပ္ သူသည္ အစားအေသာက္ အရည္အ ေသြးအာမခံျခင္း၊ အမွတ္တံ ဆိပ္တပ္ျခင္း၊ ေျကာ္ျငာ ျခင္းနွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍ သက္ဆိုင္ ရာအစိုးရ ဌာန သို့မဟုတ္ အဖဲြ့အစည္း ကျဖစ္ေစ အာဏာ ပိုင္ကျဖစ္ေစ ထုတ္ျပန္ ေသာ အမိန့္၊ ညႊန္ျကား ခ်က္နွင့္ စည္းကမ္း ခ်က္မ်ားကို တိက်စြာ လိုက္နာရန္ '' လို့ပါရိွခဲ့ပါတယ္။

ပုဒ္မ (၂၂) မွာက အစားအ ေသာက္ကို အမ်ားျပည္ သူအနၲရာယ္ ျဖစ္ေစနိုင္တဲ့ ထုတ္လုပ္မႈေတြ၊ ျဖည့္္စြက္ တာေတြ၊ ျပုျပင္တာ ေတြ၊ ပုပ္သိုး လြယ္တာ ေတြနဲ့ စားသံုးရန မသင့္တဲ့ ပစၥည္းမသင့္ ေလ်ာ္ပါရိွ တဲ့ကိစၥေတြ၊ ခြင့္မျပုတဲ့ စားေသာက္ ကုန္ပစၥည္းေတြ၊ စံမညီတဲ့ အစားအစာေတြ၊ အမွတ္ တံဆိပ္လဲြ မွားစြာ ေဖာ္ျပတာေတြ၊ သတ္မွတ္ ေပးထားတဲ့ အခ်က္အ လက္မေဖာ္ျပ တာေတြ အတြက္ ဒီပုဒ္မက ကူညီသြား မွာျဖစ္ပါတယ္။

တိုင္းရင္းေဆးဝါးဥပေဒ

အမ်ားျပည္သူ တစ္ဦးအေနနဲ့ မိမိျကိုးစား ျပီးေဖာ္စပ္ ေတြ့ရိွတဲ့ တိုင္းရင္း ေဆးကိုဥပ ေဒပုဒ္မ (၁၁) အရ မွတ္ပံု တင္ျခင္း ကိစၥအဝ ဝလုပ္နိုင္ျပီး သတ္မွတ္ ထားတဲ့စည္း ကမ္းအတိုင္း လိုက္နာ ေပးဖို့လည္း ထုတ္ လုပ္သူမွာ တာဝန္ ရိွတယ္ လို့ဆိုထားပါတယ္။

ပုဒ္မ (၁၈) အရ လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထား တာကို ထုတ္ေပးခြင့္ ရိွေပမယ့္ ပုဒ္မ (၂၇) အရ စံနႈန္းထား နဲ့မကိုက္ တဲ့ တိုင္းရင္း ေဆးေတြကို ေတာ့ထုတ္ လုပ္ခြင့္မရိွ တာကို ေလ့လာ ေတြ့ရိွနိုင္ ပါတယ္။

ပုဒ္မ (၂၈) မွာ မွတ္ပံုတင္ မထားတာ၊ သံုးစဲြဖို့ မသင့္တာ ေတြကို မေရာင္း ခ်ဖို့တား ျမစ္ထားပါတယ္။

ေဆးလိပ္ ေဆးရြက္ျကီး အတြက္ ပစၥည္း ေသာက္သံုး မႈထိန္းခု်ပ္ ေရးဥပေဒ

စားသံုးသူအတြက္ အမွန္တ ကယ္လိုအပ္ တဲ့ဥပေဒ တစ္ခုျဖစ္ ပါတယ္။ အမ်ားျပည္ သူနဲ့ဆိုင္ တဲ့ေနရာ ေတြမွာ ေဆးလိပ္ ေသာက္တာ ဟာ မေသာက္ တတ္တဲ့လူမ်ား အတြက္ အမွန္တစ္ ကယ္ပဲအေနွာင့္ အယွက္ ျဖစ္ေစ ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့ေျကာင့္လည္း ေဆးလိပ္မ ေသာက္ရမဲ့ ေနရာေတြကို ဒီဥပေဒပုဒ္မ (၆) အရ ေနရာ (၁၄) ခု တိတိ က်က် သတ္မွတ္ ေပးထားတာ ေတြ့ရိွရ ပါတယ္။

ပုဒ္မ (၇) မွာက်ေတာ့ ေဆးလိပ္ ေသာက္လို့ရတဲ့ ေနရာ သတ္မွတ္ ေပးထားတာ ေတြ့ရိွရပါတယ္။ ဒီပုဒ္မ မွာေတာ့ ေနရာ (၇) ခုလို့ ျပဌာန္းထား ေပမယ့္ အဲဒီေန ရာရဲ့သီးျခား သတ္မွတ္ ေပးထားတဲ့ ေနရာ ျဖစ္ဖို့ မ်ားပါတယ္။ ဘာ့ေျကာင့္ လည္းဆို ေတာ့ရံုးအ ေဆာက္အဦး မွာေဆးလိပ္ ေသာက္လို့ရ တယ္ဆို ေပမယ့္ လူအမ်ား ေနတဲ့အခန္း ေတြမွာ ေသာက္လို့ မရနိုင္ပါဘူး။ ဥပေဒေတြ ေဒသနၲရ အမိန့္ေတြ မထုတ္ျပန္ ေပမဲ့ လူမႈ ေရးစည္းကမ္း အရမေသာက္ သင့္တာ အမွန္ ျဖစ္ပါတယ္။ အခို့်လူဂြစာ၊ လူကပ္လ ို့ေခၚလို့ ရတဲ့သူ ေတြက ဥပေဒထဲမွာ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း ေဆးလိပ္ မေသာက္ရ ဆိုတာမပါဘူးကြ လို့ဆိုျပီး စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ ေသာက္တတ္ ျကပါတယ္။ ဒီအတြက္ ေျကာင့္လည္း ေရွးလူျကီး သူမေတြက ျပည္သူ႕ နီတိဆို တာတို့၊ လူမႈေရး စည္းကမ္း တို့့ထား ေပးျကတာ ထင္ပါတယ္။

ပုဂၢလိကက်န္းမာေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာဥပေဒ

ဒီဥပေဒရဲ့ ပုဒ္မ (၇) မွာ ပုဂၢလိက က်န္းမာေရး လုပ္ငန္း ခြင့္ျပုတဲ့ အမို်းအစား မ်ားမ်ားကို ျပဌာန္း ထားပါတယ္။ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ ေလွ်ာက္ထားလိုတဲ့ အမ်ားျပည္သူ မ်ားအတြက္ သိရိွနိုင္တဲ့ အခြင့္အ ေရးတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ပုဒ္မ (၂၅) မွာေတာ့ လုပ္ငန္းရွင္ရဲ့ တာဝန္ သတ္မွတ္ ခ်က္ေတြ ေဖာ္ျပထား ပါတယ္။ ပုဒ္မ (၂၇) ကဒီ လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္တဲ့လူ ျပဌာန္းခ်က္ တစ္ခုခုကို က်ဴးလြန္ေဖာက္ ဖ်က္ပါက ျပစ္ဒဏ္ က်ခံရမယ္ ဆိုတာကို ေဖာ္ျပထား ပါတယ္။ ပုဒ္မ (၃၉) အရ နစ္နာသူ ကေပါ့ဆမႈနဲ့ ျဖစ္လာတဲ့ ကိစၥေတြ အတြက္ တရားစဲြခြင့္ ရိွေျကာင္း ျပဌာန္းခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္/မနၲေလးျမို့ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒမ်ား

လုပ္ငန္း က်ယ္ျပန့္တဲ့ ျမို့့ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရး ေတြမွာလည္း ဥပေဒနဲ့ နည္းဥပ ေဒေတြျပဌာန္း ထားျက ပါတယ္။ အဲဒီမွာ ေတြ့ရတာက စားသံုးသူမ်ား က်န္းမာေရး နဲ့ညီညြတ္ ျပီးေတာ့ အဆိပ္အ ေတာက ကင္းစင္တဲ့ အစားအေသာက္၊ ေဆးဝါးနဲ့ အသံုးအ ေဆာင္ေတြသံုး စဲြနိုင္ျပီး သာယာဝ ေျပာတဲ့လူ့ ေဘာင္အ တြင္း ေနထိုင္နိုင္ဖို့့ ဆိုျပီးေတာ့ ရည္ရြယ္ ခ်က္ထား ခဲ့ပါတယ္။ စားသံုးသူ မ်ားအတြက္ အေကာင္း ဆံုးကာကြယ္ ျပဌာန္းေပး ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ ပါတယ္။

အီလက္ထေရာနစ္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရးနည္းဥပေဒ

ဤဥပေဒဟာ အီလက္ထေရာ နစ္လုပ္ငန္းမ်ား ဖံြ့ျဖိုး တိုးတက္ ဖို့အတြက္ အားေပး အားေျမွာက္ ျပုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခြင့္အ လမ္းမ်ား ရရိွေစဖို့ အတြက္နဲ့ အီလက္ထ ေရာနစ္အ သံုးျပုသူမ်ား အကာ အကြယ္ ေပးထားတဲ့ ဥပ ေဒတစ္ ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။

The Bar Council Act & The Legal Practitioners Act

၁၈၈ဝ ျပည့္နွစ္နဲ့ ၁၉၂၉ ခုနွစ္ ကြ်န္ေတာ္ တို့နိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး မရေသးခင္ ကတည္းက ျပဌာန္းခဲ့တဲ့ တည္ဆဲ ဥပေဒနွစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ နစ္နာသူမ်ား တရားသျဖင့္ ကာကြယ္ ခုခံပိုင္ခြင့္၊ ဥပေဒ ပညာရွင္မ်ား၊ ေရွ့ေနမ်ား ရဲ့အကူအညီ ရယူပိုင္ခြင့္ မ်ားအတြက္ ျပဌာန္း ထားတဲ့ဥ ပေဒမ်ားျဖစ္ ပါတယ္။ နစ္နာသူ မ်ားဘက္ ကဥပေဒ လမ္းေျကာင္းအရ မွန္ကန္စြာ တရားစီ ရင္နိုင္ဖို့နဲ့ သက္သာမႈ အတြက္ ျပဌာန္းထား တာကိုေတြ့ ရိွရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စုစု စည္းစည္း ျပုစု ထားခဲ့ မယ္ဆိုရင္

ကမၻာ့နိုင္ငံ အေတာ္မ်ား မ်ားမွာ စားသံုးသူ ကာကြယ္ ေရးဥပေဒ ျပဌာန္းျပီး ျဖစ္ေနပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ တို့နိုင္ငံမွာ ေတာ့အေျခအေန အရပ္ရပ္ေျကာင့္ မျပဌာန္း ရေသးေပမဲ့ တည္ဆဲဥ ပေဒမ်ားဟာ စားသံုး သူမ်ား အတြက္ အကာအ ကြယ္ေပး ေရးကို ထိေရာက္စြာ အကူအညီ ေပးနိုင္တာ ေတြ့ရိွရ ပါတယ္။ အေျကာင္း ရင္းကေတာ့ တစ္ေန ရာတည္းမွာ စုစုစည္းစည္း မရိွတဲ့အတြက္ စားသံုး သူျပည္ သူမ်ားအ ေနနဲ့ အားကိုး အားထားျပုဖို့ သတိ မထားမိ တက္ျက တာသာျဖစ္ ပါတယ္။ သာဓက တစ္ခုအေနနဲ့ ၂ဝ၁၃ ခုနွစ္ မတ္လ ၂ဝ ရက္ေန့ နံနက္ပိုင္း မိတၴီလာ ျမို့မွာျဖစ္ပြားခဲ့ တဲ့ျဖစ္စဥ္ ကိုျခံုငံုျပီး ေတာ့သံုး သပ္လိုပါတယ္။ ေန့စဥ္ သတင္းစာ ပါ ဖာ္ျပ ခ်က္အရ ေရႊဆံကုတ္ ေရာင္းတဲ့သူ (၃) ဦးဟာ ေရႊဆိုင္ မွာတန္ဖိုး တစ္ခုနဲ့ေရာင္း ဝယ္ဖို့သေဘာ တူျကပါတယ္။ ျပီးေနာက္မွာ မွတ္ေက်ာက္ တင္ဖို့တစ္ ေနရာသြားျပီး အျပန္က်ေတာ့ ေရႊဆံကုတ္ပဲ့ ေနတဲ့အတြက္ မူလေပးမယ္ ဆိုတဲ့ေဈးနႈန္းနဲ့ မေပးေတာ့ဘူး စကားမ်ား ထိုးျကိတ္ရိုက္ နွက္ျကရာ ကေန အမိႈက္ ကစျပ ႆဒ္မီးေလာင္ တဲ့အထိ အေျခ အေနကို တြန္းပို့ ေပးခဲ့ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ေရႊေရာင္းသူေရာ ဝယ္ယူသူ ပါစားသံုးသူ ေတြရဲ့အခြင့္အ ေရးနဲ့ စားသံုးသူမ်ား လိုက္နာရမဲ့ နည္းဥပေဒ သမ်ားကို သိရိွနား လည္ျကမယ္ ဆိုရင္ ရုန္းရင္း ဆန္ခတ္ တဲ့ျဖစ္ စဥ္ျဖစ္စ ရာမရိွ ေတာ့ဘူး။ သက္ဆိုင္ရာ စားသံုးသူ ေရးရာမွာ ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တရားရံုးကို ဦးတိုက္ ေလွ်ာက္ထား တာပဲျဖစ္ျဖစ္ နည္းလမ္း တက် ေဆာင္ရြက္ မိျကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေျကာင့္ စားသံုးသူ ဥပေဒ ဆိုျပီး သီးျခား ေပၚထြက္ လာဖို့ရယ္၊ စားသံုး သူေတြရဲ့ အခြင့္အေရး ေတြနဲ့ စားသံုးသူ ေတြလိုက္နာ ရမဲ့ နည္းဥပ ေဒသေတြ ျပည္သူ လူထုလက္ ထဲကို က်ယ္က်ယ္ ျပန့္ျပန့္ ေရာက္ရိွသြား ဖို့လြန္ စြာမွ အေရးျကီး ပါတယ္။ ျဖစ္နိုင္ ရင္စား သံုးသူ ကာကြယ္ေရး ဥပေဒ ထြက္ေပၚ မလာမီ တည္ဆဲဥပ ေဒထဲက အသံုးအ မ်ားဆံုးဥပ ေဒေတြကို စုစည္းျပီး လက္ထဲ ကိုင္ထား မယ္ဆို ရင္ ျပႆနာ အေတာ္ မ်ားမ်ား ေျဖရွင္း နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စားသံုးသူကာကြယ္ေရးဥပေဒနဲ့ပဲ စကားေျပာျကမယ္

ကမၻာေပၚမွာ ၁၉၅ဝ ျပည့္နွစ္ ေနာက္ပိုင္း မွစျပီးေတာ့ စားသံုးသူ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေရး မူဝါဒ Consumerism ထြန္းကား လာတယ္လို့ ပညာရွင္ မ်ားက ဆိုပါတယ္။ က်င့္ဝတ္ နဲ့မကိုက္ ညီတဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း မ်ားကို ဥပေဒနဲ့ အကာအကြယ္ ေပးဖို့ေတာင္း ဆိုလာျက တယ္လို့ ဆိုပါတယ္။ စားသံုး သူမ်ားရဲ့ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ တာဟာ စားသံုးသူ ကာကြယ္ေရး ဥပေဒရဲ့ အေျခခံရည္ ရြယ္ခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ငံတကာ မွကြ်မ္းက်င္သူ မ်ားရဲ့အဆိုအရ ခိုင္မာတဲ့ စားသံုးသူ ကာကြယ္ေရး ဥပေဒဟာ ဒီမိုက ေရစီ နိုင္ငံေတာ္ရဲ့ ျပယုဂ္တစ္ခု လို့ေတာင္ တင္စားတာ ျကားဘူးပါတယ္။ သူတို့ရဲ့ အဆိုအရ စားသံုးသူ ကာကြယ္ေရး ဥပေဒဆိုတာဟာ က်င့္ဝတ္နဲ့ မညီတဲ့ျပုမႈ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္ကေန ကာကြယ္ ေပးနိုင္တယ္ လို့ဆိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကုန္စည္နဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈတို့ရဲ့ အေျခခံအ ရည္အေသြးကို တိုးတက္ ေစနိုင္တယ္ လို့လည္း ဆိုပါတယ္။ ေနာက္တစ္ ခ်က္က ဒီဥပေဒဟာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအ ခ်င္းခ်င္းတ ရားသျဖင့္ျပိုင္ ဆိုင္မႈကို ျဖစ္ေပၚ လာေစ တယ္လို့ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုထား ရိွျကပါတယ္။

စားသံုးသူ ကာကြယ္ေရးဆို တာက ကုန္စည္နဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈ ေတြမွာ ၎တို့ ရသင့္ရထိုက္ တဲ့အခြင့္ အေရးေတြ ရရိွနိုင္ဖို့ ကာကြယ္ ေပးထားျခင္း ကိုေခၚ ဆိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ကာကြယ္ ေပးထားတဲ့ အတြက္ လူမႈ ဘဝနဲ့ စီးပြားေရး တိုးတက္ဖို့မွာ မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျပုတယ္ လို့့ဆိုပါတယ္။ တိုင္းျပည္ တစ္ခုရဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ နဲ့လူမႈ ဘဝဘယ္ ေလာက္တိုးတက္ တယ္ဆိုတာ အကဲျဖတ္ ေပးတာက ဒီစားသံုး သူကာကြယ္ ေရးဥပေဒ ပဲျဖစ္တယ္လို့ ပညာရွင္ ေတြက မွတ္ခ်က္ ျပုျကပါတယ္။

တည္ဆဲဥပေဒ (၃၃) ခု အေနနဲ့ လက္ရိွ စားသံုးသူ ကာကြယ္ေရး ဥပေဒအတြက္ မားမား မတ္မတ္ရပ္ တည္ နိုင္စြမ္း ရိွေျကာင္း ျမင္ေတြ့နိုင္ ပါတယ္။ မျကာမီမွာ ထြက္ေပၚလာ ေတာ့မယ့္ စားသံုးသူ ကာကြယ္ေရး ဥပေဒအတြက္ တည္ဆဲ ဥပေဒထဲက အေရးျကီးတဲ့ ဥပေဒမ်ား ထည့္သြင္း ေရးဆဲြထား တာကိုလည္း ေလ့လာ မိပါတယ္။ အျမန္ထြက္ ေပၚလာေရးဟာ နိုင္ငံေတာ္ အတြက္လို အပ္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ ေနပါတယ္။ မျပည့္စံု ေသးတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ လည္းျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္တဲ့ ဥပေဒနဲ့ ေနာက္ပိုင္း မွာထပ္ျဖည္ ့ျကေလ့ရိွပါတယ္။ အေနာက္တိုင္း ဒီမိုကေရ စီနိုင္ငံျကီးမ်ား ပင္လွ်င္ ယေန့ အခိ်န္အထိ ပါလီမန္ မွာတည္ဆဲ ဥပေဒ ေတြကို ျပင္ဆင္ ေနျကဆဲ၊ ျဖည့္စြက္ေန ျကဆဲပဲဆိုတာကို သတင္းအေန နဲ့ျကားေန ရပါတယ္။ ဒါ့ေျကာင့္ ကြ်န္ေတာ့္ အေနနဲ့ စားသံုးသူ ကာကြယ္ေရး ဥပေဒသာ ထြက္ေပၚ လာေရးဟာ ပဓါန လို့ထင္ျမင္ ယူဆပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို့နိုင္ငံမွာ နိုင္ငံျခား ရင္းနီွးျမႈပ္နံွမႈ ေတြမ်ားလာျပီ၊ နိုင္ငံတကာက ကုန္သည္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ လည္း အလံုး အရင္း နဲ့ဝင္လာ ေနျပီ။ အဲဒီ အတြက္ ကြ်န္ေတာ္ တို့နိုင္ငံရဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးစံနဲ့ ကြ်န္ေတာ္ တို့ျပည္သူ ေတြကို စားသံုးသူ ကာကြယ္ေရး ဥပေဒနဲ့ပဲ အကာအ ကြယ္ေပးရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီဥပေဒ နဲ့ပဲစကား ေျပာျကရေတာ့ မွာျဖစ္တယ္။ ဒါ့ေျကာင့္ ယေန့ ကြ်န္ေတာ္တို ့ျပည္သူေတြရဲ့ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ အဝဝမွာ ကာကြယ္ေပး မဲ့ဥပေဒတစ္ရပ္ ရိွကိုရိွမွ ျဖစ္မဲ့ အေျခအေန အခိ်န္အခါကို ေရာက္ရိွ ေနျပီဆိုတဲ့ အေျကာင္းေရး သားတင္ျပ လိုက္ပါတယ္။

ခမ္လ်န္စြမ္း

(ကိုးကား- ၂ဝ၁၂ ခုနွစ္ ျသဂုတ္လ အတြင္း မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လျမိုင္၌ ျပုလုပ္သည့္ စားသံုးသူအကာအကြယ္ ေပးေရး အလုပ္ရံုေဆြး ေနြးပဲြတြင္ ေဒၚတင္ရီဝင္း၊ ဒုတိယညႊန္ျကားေရးမွူး၊ ျပည္ေထာင္စု ေရွ့ေနခု်ပ္ရံုး၏ '' ျမန္မာနိုင္ငံ တည္ဆဲဥပ ေဒမ်ားနွင့္ စားသံုးသူအကာ အကြယ္ေပးေရး အခန္းက႑'' နွင့္ ေဒၚရီရီသန္း၊ ပါေမာကၡ၊ ဝါဏိဇၨဌာန၊ ရန္ကုန္ စီးပြားေရး တကၠသိုလ္၏ ''က်င့္ဝတ္ နွင့္မညီေသာျပဳမႈေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ားမွ စားသံုးသူ အကာအကြယ္ ေပးေရး'' စာတန္းမ်ား ကိုကိုးကား အသံုးျပု ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။)