ေနာက္ဆံုုးရသတင္းမ်ား

Coronavirus 2019 ( COVID - 19 ) ကာလအတွင်း ဆန်နှင့်ဆန်ကွဲ ပြည်ပတင်ပို့ခွင့်လိုင်စင် ခွင့်ပြုမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းထုတ်ပြန်ခြင်း

 

 

  ↵

...
(၃၁-၃-၂၀၂၀  ) ရက်နေ့အထိ ITC ကတ် ထုတ်ပေးမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
တန်ဖိုး-ကျပ်ကိန်းပြည့်

  ↵

...
(၃၁-၃-၂၀၂၀  ) ရက်နေ့အထိ ITC ကတ် ထုတ်ပေးမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
တန်ဖိုး-ကျပ်ကိန်းပြည့်

  ↵

...
(၃၁-၃-၂၀၂၀  ) ရက်နေ့အထိ ITC ကတ် ထုတ်ပေးမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
တန်ဖိုး-

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတတ်ပုံတင်များအား သက်တမ်းယာယီတိုးမြှင့်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း

COVID-19 ကာလအတွင်း ဆန်နှင့်ဆန်ကွဲပြည်ပတင်ပို့ခွင့်လိုင်စင်ခွင့်ပြုမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းထုန်ပြန်သည့် သတင်းလွှာ (၅/၂၀၂၀)

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဧပြီလ ၂၄ ရက်နေ့ (၁၃:၀၀) အချိန်တွင် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာန၌ Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် နိုင်ငံတော် အရန်ရိက္ခာ စားအုန်းဆီဝယ်ယူရေးအတွက် ရောင်းချပေးနိုင်မည့် ဈေးနှုန်းနှင့် အစီအစဉ်ကို မြန်မာနိုင်ငံဆီကုန်သည်နှင့် ဆီလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ...

Coronavirus Diease 2019 (COVID-19) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းဖြန့်ဖြူးသူများအား အသိပေးထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

 

Pages