သီးနှံပို့ကုန်မြှင့်တင်ရေးဌာနခွဲ

ပြည်တွင်းကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၁။ ပြည်တွင်းစားသုံးမှု၊ ဖူလုံရန်နှင့် ပိုလျှံသည်များကို ပုံမှန်ကုန်သွယ်ရေးနှင့် နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးတို့မှ ပြည်ပသို့ စီးပွားဖြစ်တင်ပို့ရန်အတွက် ကုန်ပစ္စည်းအမယ် အလိုက် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုမြှင့်တင်ရေးကို ဆောင်ရွက်ရန်-

(က) လက်ရှိတင်ပို့နေသည့် သီးနှံနှင့် အလားအလာရှိသော ရာသီနှစ်တို၊ နှစ်ရှည်သီးနှံကုန်ပစ္စည်းအမယ်များကို မြို့နယ်အလိုက်၊ ဘဏ္ဍာနှစ်      အလိုက် စိုက်၊ အောင်၊ ထွက်၊ စားသုံး၊ ပိုလျှံ၊ ပြည်ပတင်ပို့မှုစာရင်းများ ပြုစုရန်။

( ခ ) အလားအလာကောင်းပြီး ဈေးကွက်ဝင်အောင် စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ် နိုင်ခြင်း မရှိသေးသည့် သီးနှံကုန်ပစ္စည်းများ၏ အားနည်းချက်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ လေ့လာရန်နှင့် ပြုပြင်ရမည့်အချက်များကို သုတေသန ပြုလုပ်၍ ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိ/ မရှိ ဖော်ထုတ်ရန်။

( ဂ ) ထုတ်လုပ်မှုတိုးမြှင့်ရေးအတွက် စိုက်ဧကတိုးချဲ့ခြင်း၊ အထွက်နှုန်းတိုးမြှင့် ခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ရန်၊ တော်သူများ၊ စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များ၊ သီးနှံ ဇုန်အလိုက် အစုအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ပြီး အသင်းအဖွဲ့များ၊ ကုမ္မဏီများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်။

(ဃ) ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အမယ်အသစ်များ ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် အရင်းအနှီးနှင့် နည်းပညာလိုအပ်ချက်အား တောင်သူများ၊ ကုမ္မဏီများ၊ အထူးပြုကုမ္မဏီအသင်းအဖွဲ့၊ စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်၊ အခြားဒေသမှ တိုင်းရင်သားလုပ်ငန်းရှင်များဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေး စည်းရုံးဆောင်ရွက်ရန်။

၂။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲမှု(Farm Management) ကောင်းမွန်စေရေး အတွက် သီးနှံအလိုက်၊ ဒေသအလိုက် အစုအဖွဲ့များနှင့် ဇုန်များ ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ရန်။

(က) အထွက်တိုး မျိုးကောင်း၊ မျိုးသန့်များ ပြောင်းလဲစိုက်ပျိုးရေး၊ စိုက်နည်း စနစ်များနှင့် ရိတ်သိမ်းနည်းစနစ်များ ပြောင်းလဲကျင့်သုံးရေး၊ မြေယာ ပြုပြင်စနစ် ပြောင်းလဲကျင့်သုံးရေးတို့အား ပညာပေးစည်းရုံးနိုင်ရေး အတွက် သီးနှံအလိုက် အစုအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရေး ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ရန်။

( ခ ) သီးနှံအစုအဖွဲ့အလိုက် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု တိုးမြှင့်ပြီး ဈေးကွက်တည်မြဲ အောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်ရေးအတွက် (Mass Production) ပြုလုပ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ သီးနှံဇုန်များကို ဖွဲ့စည်းထူးထောင်ရန်။

၃။ ဈေးကွက်ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရေးအတွက် သီးနှံကုန်ပစ္စည်းအလိုက် ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုစရိတ်များ လျော့ချရန်။

(က) တစ်ဧကကုန်ကျစရိတ် လျော့ချနိုင်ခြင်းမရှိပါက (Form Gate)မှ (Market) သို့ တိုက်ရိုက်တင်ပို့ခြင်းဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုစရိတ်နှင့် ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ် လျော့ချရေး စည်းရုံးဆောင်ရွက်ရန်။

( ခ ) သီးနှံများကို စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သည်မှ ရိတ်သိမ်းချွေလှေ့သည်အထိ ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ် သက်သာစေရန်အတွက် စက်မှုလယ်ယာ စနစ်သို့ ကူးပြောင်းကျင့်သုံးရေး စည်းရုံးဆောင်ရွက်ရန်။

၄။ ပြည်တွင်းလယ်ယာထွက်ကုန်သီးနှံစားကုန်၊ လူသုံးကုန်ပစ္စည်း၊ ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းများ၏ ဈေးနှုန်းများကို မျက်ခြေမပြတ် သတင်းရယူကာ ကာလအလိုက် နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ် တင်ပြခြင်းဖြင့် ကုန်ဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်ရေးအတွက် အထောက် အကူဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ရန်။

၅။ ထုတ်လုပ်ရရှိသည့် သီးနှံကုန်ပစ္စည်းများ၏ တစ်မယ်ချင်းအရည်အသွေး ကောင်းမွန်စေရန်အတွက် ကုမ္မဏီများ ပူးပေါင်းပါဝင် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ရေး နှင့် ဒေသခံ တောင်သူလယ်သမားများအနေဖြင့်လည်း ဈေးကွက်ဝင်သီးနှံများ အား တိုးမြှင့်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရေး စည်းရုံးဆောင်ရွက်သွားရန်။

(က) နိုင်ငံတကာနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ပြီး ဈေးကွက်ဝင်အောင် ညှိနှိုင်း အတည်ပြုသတ်မှတ် ထုတ်ပြန်ထားသော စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ ရောင်းဝယ်နိုင်ရေး စည်းရုံးဆောင်ရွက်ရန်။

( ခ ) ဈေးကွက်ဝင် သီးနှံများ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ရေး ပညာပေးအစီအစဉ်များ သို့ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူ တောင်သူလယ်သမားမျာ၊ လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ကုမ္မဏီများ၊ အထူးပြုကုမ္မဏီများ တက်ရောက်လေ့လာ မှတ်သား လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေး စည်းရုံးကြပ်မတ်ရန်။

( ဂ ) အထူးပြုကုမ္မဏီများနှင့် ဒေသခံတောင်သူများ ဈေးကွက်ဝင် အရည် အသွေးကောင်းသည့် သီးနှံများ တိုးမြှင့်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရေး စည်းရုံး ဆောင်ရွက်ရန်။

၆။ ပြည်တွင်းဈေးကွက် တည်ငြိမ်ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံတကာဈေးကွက်သို့ ဝင်ရောက်နိုင် ရေးအတွက် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သည်မှ တင်ပို့ရောင်းချသည်အထိ ရေရှည် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားရေး စည်းရုံးဆောင်ရွက်သွားရန်။

(က) စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သည်မှ တင်ပို့ရောင်းချသည်အထိ ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများကို အခြားနယ်ပယ်မှ အရင်းအနှီးရှိသူများ ခေတ္တခဏ ဝင်ရောက်သိုလှောင်ရောင်းချပါက ဈေးနှုန်းဈေးကွက်နှင့် ရောင်းဝယ်မှု ပုံမှန် အခြေအနေကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့်အတွက် ခေတ္တခဏ ဝင်ရောက်သူ လုပ်ငန်းရှင်တို့အား ရေရှည်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းရှင် များအဖြစ် စည်းရုံးဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ပုံမှန်ဆောင်ရွက်နေသည့် လုပ်းငန်း ရှင်များ စာရင်းကို ပြုစုထားရှိရန်။

( ခ ) ဈေးကွက်တည်ငြိမ်ရေးအတွက် ကုန်စည်ဒိုင်အချင်းချင်း Network ချိတ်ဆက်ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ တောင်သူများသို့ ဈေးနှုန်းဈေးကွက် သတင်းများ ချပြခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတကာဈေးကွက်သို့ ဝင်ရောက်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ရန်။

၇။ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေးအတွက် အသင်းအဖွဲ့များ၊ ကုန်စည်ဒိုင်များ၊ အထူးပြုကုမ္မဏီများ၊ စွန့်ဦးတီထွင် ဆောင်ရွက်လိုသူများကို တိုးချဲ့စည်းရုံးဖွဲ့စည်းပြီး (Private, Public Partnership)ကို အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရန်။

(က) ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေးအတွက် အသင်းအဖွဲ့များ၊ ကုန်စည်ဒိုင်များ၊ အထူးပြုကုမ္မဏီများ၊ အစုအဖွဲ့များ၊ ဇုန်များ တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ခြင်း၊ စွန့်ဦးတီထွင် ဆောင်ရွက်လိုသူများ ပါဝင်ဆောင်ရွက်လာအောင် စည်းရုံးခြင်း၊ ၎င်းတို့အချင်းချင်းနှင့် ဌာဆိုင်ရာများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ဆက်စပ်ပေးခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ရန်။

( ခ ) အဆိုပါ တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းသော ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများနှင့် စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်သူ လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ကဏ္ဍအလိုက် ပညာရှင်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာများ ပါဝင်သည့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ပညာပေးသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်ရှိ အစုအဖွဲ့အလုက်၊ ဇုန်အလိုက် နေရာများသို့ ကွင်းဆင်းပညာပေး ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်း၊ သတင်းဖလှယ်ခြင်းတို့ဖြင့် (Private, Public Partnership)(P.P.P) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ရန်။