အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

၂၀၂၀ အမိန့်ကြော်ငြာစာအကျဉ်းချုပ်

၂၀၂၀ အမိန့်ကြော်ငြာစာအကျဉ်းချုပ်

စဉ် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် အကြောင်းအရာ Post date
1 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၈၅/၂၀၂၀ သတ်မှတ်သွင်းကုန်လိုင်စင်ကြေးနှုန်းထားဖြင့် ကောက်ခံရန်ကာလတိုးမြှင့်ခြင်း 30/12/2020
2 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆၈/၂၀၂၀ သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း 26/10/2020
3 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆၇/၂၀၂၀ စီးပွားရေးအကျိုးဆောင်များ မှတ်ပုံတင်ခြင်းအမိန့်ကို ပြင်ဆင်သည့်အမိန့် 26/10/2020
4 မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၁၁/၂၀၂၀) မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ ဘဏ်များက နေ့စဉ်တွက်ချက်ရမည့် ငွေကြေးလွယ်ကူမှုအချိုး တွက်ချက်သည့်ပုံစံအား ယာယီပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့်ညွှန်ကြားချက်အား သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်း 12/10/2020
5 ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းနှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား မော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူခွင့်ပြုရေးကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကြေငြာချက် 29/09/2020
6 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၄/၂၀၂၀ သတ်မှတ်သွင်းကုန်လိုင်စင်ကြေးနှုန်းထားဖြင့် ကောက်ခံရန်ကာလ တိုးမြှင့်ခြင်း 16/09/2020
7 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆၃/၂၀၂၀ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားရန်အမိန့် 28/08/2020
8 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၊ ၁ / ၂၀၂၀ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် ပြည်ပမှမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းတွင် ထုတ်လုပ်သည့်ခုနှစ်သတ်မှတ်သည့် အမိန့် ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း 28/08/2020
9 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅၉/၂၀၂၀ ပြည်ပသို့တင်ပို့ခွင့်မပြုသောပစ္စည်းများအား သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ 18/08/2020
10 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅၁/၂၀၂၀ ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်စာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း 09/07/2020
11 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅၀/၂၀၂၀ သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သည့် ကုန်စည်များ တင်သွင်းမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် ထုတ်ပြန်ခြင်း 09/07/2020
12 အမိန့် ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၈၃/၂၀၂၀ သွင်းကုန်ပမာဏမြင့်တက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးမှုဥပဒေ အာဏာတည်သည့် နေ့ရက်သတ်မှတ်ခြင်း 03/07/2020
13 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃၉/၂၀၂၀ ပြည်ပမှ အရက်တင်သွင်းခွင့်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 26/05/2020
14 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃၈/၂၀၂၀ ပြည်ပမှတင်သွင်းခွင့်မပြုသည့်ကုန်ပစ္စည်းများအား ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့် အမိန့် 26/05/2020
15 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃၆/၂၀၂၀ အသုံးပြုပြီးစက်ပစ္စည်း (Used Machine) များ တင်သွင်းခွင့် ပြုသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ  22/05/2020
16 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃၅/၂၀၂၀ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၃၈/၂၀၁၇) ကို လွှမ်းမိုးပယ်ဖျက်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ 15/05/2020
17 မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်၏ အမိန့်အမှတ် (၂/၂၀၂၀) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ သိရှိနားလည် လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမည့် အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်း ဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်း 22/04/2020
18 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၂၇/၂၀၂၀ ဆေးဝါးများနှင့် ဆေးဝါးကုန်ကြမ်းများအားလုံးအပေါ် သွင်းကုန်လိုက်စင်ကြေး ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုခြင်း 12/04/2020
19 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၂၃/၂၀၂၀ သွင်းကုန်လိုင်စင် (၁) စောင်လျှင် ကျပ် ၃၀၀၀၀ (ကျပ်သုံးသောင်း)နှုန်းဖြင့် ပြောင်းလဲကောက်ခံသွားမည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ 08/04/2020
20 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၂၁/၂၀၂၀ အရေးကြီးကုန်စည်များအပေါ်တားမြစ်မိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်း 01/04/2020
21 ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁/၂၀၂၀ မြန်မာနိုင်ငံတွင် သုံးစွဲရန် တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားသည့် ပိုးသတ်ဆေးများ စာရင်း 03/02/2020
22 မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄ /၂၀၂၀ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွက်  ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး စက်ယန္တယားများနှင့် လုပ်ငန်းသုံး မော်တော်ယာဉ် အရောင်းပြခန်း (Show Room)များတွင် ရောင်းချရန် မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းရာတွင်လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ 03/01/2020
23 မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃ /၂၀၂၀ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွက် မော်တော်ယာဉ် အရောင်းပြခန်း (Show Room) များတွင် ရောင်းချရန် မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်း ရာတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ 03/01/2020
24 မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂ /၂၀၂၀ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွက် လုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ် အရောင်းစင်တာ (Sale Center)တွင် ရောင်းချရန် မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ 03/01/2020
25 မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁/၂၀၂၀ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွက် မော်တော်ယာဉ်အရောင်း စင်တာ (Sale Center) တွင် ရောင်းချရန် မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ 03/01/2020

၂၀၂၀ ခုနှစ် ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွက်  ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး စက်ယန္တယားများနှင့် လုပ်ငန်းသုံး မော်တော်ယာဉ် အရောင်းပြခန်း (Show Room)များတွင် ရောင်းချရန် မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းရာတွင်လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက် များအား စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန  စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ

၂၀၂၀ ခုနှစ် ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွက်  မော်တော်ယာဉ် အရောင်းပြခန်း (Show Room)များတွင် ရောင်းချရန် မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များအား စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန  စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ ( ၂၈/ ၂၀၁၉ ) ကြိမ် မြောက် အစည်းအဝေးမှ  အတည်ပြုထုတ်ပြန်သည့်

၂၀၂၀ခုနှစ် ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွက်  ၂၀၂၀ ခုနှစ် ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွက်  လုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ် အရောင်းစင်တာ(Sale Center)တွင် ရောင်းချရန် မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များအား စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန  စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ ( ၂၈/ ၂၀၁၉ ) ကြိမ်

၂၀၂၀ ခုနှစ် ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွက်  မော်တော်ယာဉ်အရောင်းစင်တာ (Sale Center) တွင် ရောင်းချရန် မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များအား စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန  စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီ ( ၂၈/ ၂၀၁၉ ) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးမှ  အတည်ပြုထုတ်ပြန်သည့် အ

Pages