အျပည္ျပည္/လႈပ္ရွားမႈမ်ား

  စီးပြားေရႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ထူးသည္ ဘယ္လ္ဂီ်ယံနိုင္ငံ၊ ဘရပ္ဆဲလ္ျမိဳ႕ အေျခစိုက္ European Union (EU) ရံုးမွ အီးယူရန္ ပံုေငြ ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားဆိုင္ရာ တာဝန္ခံပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သူ Mr. Thierry Rommel ဦးေဆာင္သည့္အဖဲြ႕အား ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ (တနလၤာေန႔) ၁၀:၀၀ နာရီအခိ်န္တြင္ လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့ပါ သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဥေရာပကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္း European Chamber of Commerce in Myanmar တည္ေထာင္နိုင္ေရးအတြက္ လာေရာက္ျခင္း ျဖစ္ျပီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံနွင့္ ဥေရာပစီးပြားေရးအသိုက္အဝန္းအၾကားျဖစ္နိုင္ေျခနွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေသးစား၊ အလတ္စား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဗဟုသုတျဖစ္ ေစမည့္ United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), Trade and Investment Division, private sector and Development section မွ Mr Masato Abe (Economic Affairs Officer) ေရးသားေသာ Policy   Guide Book for SME Development in Asia and the Pacific စာအုပ္ကို http://www.unescap.org/tid/publication/indpub2621.asp ၄င္း website တြင္ ဖတ္ရႈႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

untitled-1

 

          စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ေသာ ၀န္ႀကီးဌာန အသီးသီးမွတာ၀န္ရွိသူအရာရွိႀကီးမ်းႏွင့္ ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီးႏွင့္အတူ လိုက္ပါလာေသာ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ ကုန္သည္အသင္း ဥကၠဌဦးေဆာင္ေသာ စီးပြားေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၄)ရက္တြင္ ေရႊနန္းေတာ္ ဟိုတယ္(ေနျပည္ေတာ္)၌ က်င္းပခဲ့သည္။

        အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ခ်က္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား သတၱဳ၊ စြမ္းအင္၊ စက္မႈ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ပို႔ ေဆာင္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ဆက္ သြယ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္၊ ဟိုတယ္၊ အခြန္နွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ အခြင့္ အလမ္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနအသီးသီးမွ အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ခ်က္စီး ပြားေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တုိ႔ အျပန္အလွန္ရင္းႏွီးစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးညႊန္ျကားမႈဦးစီးဌာန ညႊြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ Trade , Investment and SME Promotion Working Group မွ Prof. Konosuke ODAKA ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔အား စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးရံုး၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔(၁၁: ၃၀) နာရီအခိ်န္၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။

          အဆိုပါေဆြးေႏြးပဲြတြင္ JICA အေနျဖင့္ မိမိဝန္ႀကီးဌာန၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာနနွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနတို႔နွင့္ ပူးေပါင္း၍ “စီးပြားေရးဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအစီအစဉ္” (Program for Economic Development) ကို ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ နိုဝင္ဘာလမွ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ မတ္လအထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ ေႀကာင္းနွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ မူဝါဒ၊ စီမံကိန္း၊ ကုန္သြယ္မႈနွင့္ SME လုပ္ငန္းမ်ားဖံြ႔ျဖိဳတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႀကိုးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈနွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအေပၚ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေထာက္ အကူျဖစ္ေစမည့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ပရိုဂရမ္နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေပၚေပါက္လာမည့္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားနွင့္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ က်င္းပမည့္ တိုကိ်ဳအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြအတြက္ အျမင္သေဘာထားမ်ား ဖလွယ္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ကူသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ထူးအား Mr. Hiromichi MURAKAMI, Deputy Director General နွင့္ Mr. Akihisa TANAKA, Director of Industrial Development and Public Policy Development Department, JICA Headquarter တို႔သည္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ (ေသာၾကာေန႔) တြင္ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

Pages

Subscribe to အျပည္ျပည္/လႈပ္ရွားမႈမ်ား