မူဝါဒ/တာဝန်ဝတ္တရားများ

                                                                      ကုန်သွယ်မှုမူဝါဒဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာမူဝါဒနှင့် ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ရေးဌာနစု

           ( ၁ )   ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ မူဝါဒများအား လေ့လာ၍ ပြုစုတင်ပြခြင်း။

          ( ၂ )   ဒေသတွင်းနိုင်ငံများ၏ စီးပွားရေး၊ ကုန်သွယ်ရေးမူဝါဒများ လေ့လာခြင်း၊ အိမ်နီး ချင်းနိုင်ငံများ၏မူဝါဒပြောင်းလဲမှုများ လေ့လာသုံးသပ်တင်ပြခြင်း။

          ( ၃ )   မိမိဝန်ကြီးဌာန၏ ဥပဒေ၊ အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များ လေ့လာခြင်း၊ One Stop Services ဌာနများနှင့် အခြားဌာနများ၏ ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေလုပ်ထုံး လုပ်နည်းများလေ့လာခြင်း၊ ညှိနှိုင်းရန်လိုအပ်သည့်ကိစ္စရပ်များသုံးသပ် တင်ပြခြင်း။

          ( ၄ )   ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ မူဝါဒများ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အထက် ဌာနသို့ တင်ပြခွင့်ပြုချက် တောင်းခံခြင်း၊ အတည်ပြုပြဌာန်း ထုတ်ပြန်နိုင်ရေး သက်ဆိုင်ရာအထက်ဌာနသို့ တင်ပြဆောင်ရွက်ခြင်း။

          ( ၅ )   အပြီးသတ်ရေးဆွဲပြီး မူဝါဒများအား အတည်ပြုပြဌာန်းနိုင်ရေး သက်ဆိုင်ရာ အထက်ဌာနသို့ တင်ပြဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ဝန်ကြီးဌာနမှရေးဆွဲပြီး မူဝါဒများအပေါ် အပြည့်အဝ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း။

          ( ၇ )   ကုန်သွယ်မှုမူဝါဒများအပေါ် မူတည်၍လိုအပ်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ရေးဆွဲနိုင် ရေးတင်ပြဆောင်ရွက်ခြင်း။

          ( ၈ )   နယ်စခန်းအသီးသီးနှင့် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်ဌာနများမှ မူဝါဒများ၊  လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များနှင့် အညီဆောင်ရွက်မှုရှိ/မရှိ စိစစ်ခြင်းကို ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

          ( ၉ )   ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအဟန့်အတားများ ဖြေလျော့ရန်နှင့် ဖယ်ရှားရန် အထက်ဌာနသို့ တင်ပြခြင်းကို တာဝန်ခံဆောင်ရွက်ခြင်း။

          (၁၀)   ကုန်သွယ်မှုမူဝါဒအပေါ် နိုင်ငံတကာနှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုရှိပြီး ခေတ်နှင့်အညီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပေါင်းစပ်တင်ပြဆောင် ရွက်ပေးခြင်း။

          (၁၁)   လွှတ်တော်တွင် မေးမြန်းသော အဆိုများ၊ မေးခွန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ပြန်လည် ဖြေကြားရန်အချက်များအားလည်းကောင်း၊ လွှတ်တော်တွင် မေးမြန်းသော အဆို များ၊ မေးခွန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဖြေကြားချက်အပေါ် ကတိကဝတ်ဖြစ်ပေါ်သည့် ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု၊ တိုးတက်မှုအခြေအနေအား လည်း ကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနခွဲများမှ ပေးပို့လာသည့် ဖြေကြားချက်များအား စုစည်း၍ ဝန်ကြီးရုံးသို့ တင်ပြနိုင်ရန် မူကြမ်းပြုစုခြင်း။

          (၁၂)   အခြားဝန်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများမှ ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ ညွှန်ကြားချက် များနှင့်ပတ်သက်၍ သဘောထားမှတ်ချက်တောင်းခံလာခြင်းအား လေ့လာသုံးသပ် ခြင်း၊ မိမိဌာနခွဲ အသီးသီး၏ သုံးသပ်ချက်များ စုစည်းပြုစု ပြန်ကြားခြင်း။

          (၁၃)   ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာနှင့် ပတ်သက်၍ ဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြလာသည့် ကိစ္စရပ်များအပေါ် ဆောင်ရွက်သင့်သည့်အခြေအနေများ ညှိနှိုင်းသုံးသပ်တင်ပြခြင်း။

          (၁၄)   EICC အစည်းအဝေးကျင်းပရန် တင်ပြခြင်း။

          (၁၅)   နယ်စခန်းများတွင် သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အစိုးရ အစီအစဉ်ဖြင့် အခွန် (၃%) ကောက်ခံတင်သွင်းမှုများအား စာရင်းရယူခြင်း၊ တိုက်ဆိုင်စိစစ်ခြင်း၊ ဝန်ကြီးရုံးသို့ တင်ပြခြင်း။

 

ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေနှင့် ကုစားမှုအစီအမံများ အကောင်အထည်ဖော်ရေးဌာနစု

( ၁ )   ဝန်ကြီးဌာနအတွက် လိုအပ်သော ဥပဒေသစ်များ ရေးဆွဲပြဌာန်းနိုင်ရေးအတွက် အခြား အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၏ ဥပဒေများ လေ့လာခြင်း၊ ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း၊ ဥပဒေ ကြမ်း ရေးဆွဲရေးစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီစေရန် မူကြမ်းများ ရေးဆွဲတင်ပြခြင်း၊ ပြဌာန်းပြီးသော ဥပဒေများအား  ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ရုတ်သိမ်းသည့် ဥပဒေများ နှင့် ပတ် သက်၍ ဆောင်ရွက်ခြင်းကို ကြီးကြပ်ခြင်း။

( ၂ )   အမိန့်ကြော်ငြာစာများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ထုတ်ပြန်ရန်အတွက် ဥပဒေရေးထုံး ရေးနည်းများ နှင့် ညီညွတ်စေရန် စိစစ်၍ အကြံပြုတင်ပြခြင်း။

( ၃ )   ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ စာချုပ်စာတမ်းများ၊ အခြားဝန်ကြီးဌာနများမှ ပေးပို့လာသော နားလည်မှုစာချွန်လွှာများအပေါ်သဘောထားမှတ်ချက်ပြန်ကြားနိုင်ရန်ပြုစုတင်ပြခြင်း။

( ၄ )   အခြားဝန်ကြီးဌာနများ၏ ဥပဒေများနှင့် ပတ်သက်သည့် အစည်းအဝေးများ တက် ရောက်ခြင်း။

( ၅ )   မိမိဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဆက်စပ်နေသောဌာနများမှ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်၊ အမိန့် ကြော်ငြာစာ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို Internet Website များမှ ရှာဖွေစုဆောင်း ခြင်း။

( ၆ )   ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကုစားမှုအစီအမံများ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ အမိန့်ညွှန်ကြား ချက်များပြုစုခြင်းနှင့် အစီအမံများအား ဥပဒေနှင့်အညီ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ တင်ပြခြင်း။

( ၇ )   ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကုစားမှုအစီအမံများနှင့်ပတ်သက်၍ အများပြည်သူအား အသိ ပညာပေးခြင်း၊ ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်များ၏ ထိခိုက်နစ်နာမှုများနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ စုဆောင်းခြင်း၊ တင်ပြခြင်း၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအား သတင်း ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရမည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင် ရွက်ခြင်း၊ WTO သို့ တင်ပြနိုင်ရေး ပြင်ဆင်ခြင်း။

( ၈ )   ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကုစားမှုအစီအမံ(၃)ခုအား လေ့လာသုံးသပ်တင်ပြခြင်း။

( ၉ )   အကာအကွယ်ပေးမှုဥပဒေ (Safeguard Law)အား ပြင်ဆင်ရေးဆွဲခြင်း၊ မူကြမ်း ကူညီရေးဆွဲပေးပို့သော UNESCAP နှင့် ချိတ်ဆက်၍ အကြံဉာဏ် တောင်းခံခြင်း၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပရန် စီစဉ်ခြင်း၊ ဌာနတွင်းအစည်းအဝေးပြုလုပ်၍ မူကြမ်း အား ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဆက်စပ်ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှု များပြုလုပ်ခြင်း။

(၁၀)    စီးကရက်နှင့်ပတ်သက်၍ လေ့လာတင်ပြခြင်း၊ ပြည်တွင်း စီးကရက်ထုတ်လုပ်သူ များထံမှ တင်ပြစာများအပေါ် သုံးသပ်တင်ပြခြင်း။

(၁၁)    ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးမှ နိုင်ငံတကာနှင့်ချုပ်ဆိုသော စာချုပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ သဘောထားမှတ်ချက်ပြန်ကြားခြင်း။

(၁၂)    ဝန်ကြီးဌာနအတွင်းမှ မူဝါဒနှင့်ပတ်သက်သည့် သဘောထားမှတ်ချက်များ ပြုစု တင်ပြခြင်း။

(၁၃)    ADB နှင့် ဆွေးနွေးထားသည့် မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာအကူအညီရရှိရေး ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၁၄)    ကုန်သွယ်မှုမူဝါဒဌာနခွဲမှ ဦးစီးပြုလုပ်သည့် အရက်ဝိုင်နှင့် ပတ်သက်သည့် အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲအတွက် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၁၅)    ပြင်ပဌာနများမှ ပြုလုပ်သော အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများမှ ရလဒ်များအရ ဝန်ကြီး ဌာနမှ ဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စများအား ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း။

ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်ဌာနစု

   (၁)   ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊သက်တမ်းတိုး ခြင်း၊ပြင်ဆင်ခြင်း၊ မိတ္တူမှန် ထုတ်ပေးခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း လျှောက်ထားမှုများကို

          ဆောင်ရွက်ခြင်း။

   (၂)   စီးပွားရေးအကျိုးဆောင် မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊သက်တမ်းတိုး ခြင်း၊ပြင်ဆင်ခြင်း၊ မိတ္တူမှန်ထုတ်ပေးခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း လျှောက်ထားမှုများကို

          ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်လစဉ် (၂) ပတ်တစ်ကြိမ် ဝန်ကြီးဌာန စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီသို့ အမှာစာ ပြုစုပေးပို့ခြင်း။

   (၃)   အကောက်ခွန်လွတ်အရောင်းဆိုင် (Duty Free Shop) ဖွင့်လှစ်ရောင်းချခွင့် လျှောက်ထားလာခြင်းများကိုစိစစ်ခြင်း၊အဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးဌာနများသို့

            သဘောထား မှတ်ချက်တောင်းခံခြင်း၊ EICC တွင် တင်ပြခြင်း၊ Online စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဖွင့်လှစ်ရောင်းချခွင့်ပြုလက်မှတ်များ ထုတ်ပေးခြင်း။

   (၄)   Consignment စနစ်ဖြင့် မော်တော်ကားအရောင်းစင်တာ/ အရောင်းပြခန်းများ ဖွင်လှစ်ရန်အတွက် မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊သက်တမ်းတိုးခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊

           ပယ်ဖျက် ခြင်း လျှောက်ထားမှုများကိုဆောင်ရွက်ခြင်း။

   (၅)   Consignment စနစ်ဖြင့် မော်တော်ကား အရောင်းစင်တာ/ အရောင်းပြခန်းများ ဖွင်လှစ်ရန်အတွက် လျှောက်ထားလာပါက စိစစ်လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးခြင်း

          လိုအပ်ပါက မြေပြင်စစ်အဖွဲ့များဖြင့် စစ်ဆေးနိုင်ရန်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

   (၆)   ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စီးပွားရေး အကျိုးဆောင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊အကောက်ခွန်လွတ်အရောင်း ဆိုင်(Duty Free Shop)

          ဖွင့်လှစ်ရောင်းချခွင့် လျှောက်ထားလာခြင်းလုပ်ငန်းများ၏ မှတ်ပုံတင်ကြေး၊ သက်တမ်းတိုး ကြေး၊ဒဏ်ကြေးနှင့် ပြင်ဆင်ကြေးများ ပေးသွင်း

          ထားခြင်းများကို ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ် ချုပ်ရုံးမှ ပထမ (၆) လ နှင့် ဒုတိယ(၆)လအတွက်စစ်ဆေး ခံနိုင် ရန်စာရင်းများလစဉ် ဆောင်ရွက်ခြင်း။

   (၇)   အထက်ပါလုပ်ငန်းများအား EICC သို့တင်ပြခြင်းဝန်ကြီး ဌာန စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ သို့ အမှာစာဖြင့်ပြုစုတင်ပြခြင်း။

   (၈)   အထက်ပါလုပ်ငန်းများ၏ စာရင်းဇယားများအားစီမံကိန်း နှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲသို့ မှတ်ပုံတင်စာရင်းများ အပတ်စဉ်၊

          လစဉ်နှင့် ဘဏ္ဍာနှစ် ပထမ (၆) လ၊ ဒုတိယ(၆)လ နှင့် နှစ်ချုပ် စာရင်းများပြုစု၍ ပေးပို့ခြင်း။

 

 

 

 

        

 

 

 

Subscribe to မူဝါဒ/တာဝန်ဝတ္တရားများ