စီမံ/လႈပ္ရွားမႈမ်ား

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနစီမံေရးရာဌာနခြဲ ဝန္ထမ္းမ်ား ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲကို ၅.၂.၂၀၁၅ ရက္ေန႔ စီမံေရးရာဌာနခြဲတြင္ ၁၃း၀၀ နာရီမွ ၁၄း၃၀ နာရီ အထိ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္သြင္ဦး ဦးစီး၍ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ တပို႔တြဲလ ထမနဲထိုးျပိဳင္ပြဲတြင္ ဆုရရွိသူမ်ား၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ခြင့္လံုးဝမယူေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဇီးပင္ၾကီးသင္တန္းတြင္ ထူးခၽြန္ေသာဝန္ထမ္း၊ ေက်ာင္းတြင္ ထူးခၽြန္ဆုရရွိခဲ့ေသာဝန္ထမ္းသားသမီး အားဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္း ႏွင့္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ဝန္ထမ္းေကာင္းဆုရရွိေသာအရာထမ္းမ်ားႏွင့္ အမႈထမ္းမ်ားကို ဆုခ်ီးျမွင့္ခဲ့ေၾကာင္း---

ကုန္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဌာနရံုးခန္းတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားေနရာခ်ထားျခင္း စားပြဲ၊ထိုင္ခံုႏွင့္ရံုးအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားေနရာခ်ထားျခင္း၊ ဝန္ထမ္းၾကိဳ/ပို႔ ယာဥ္ၾကီးမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယာဥ္မ်ား ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ ယာဥ္ၾကံ႕ခိုင္မႈေဆာင္ရြက္ထားျခင္း၊ အဝီစိတြင္းေရရရွိမႈ ႏွင့္ ေရသိုေလွာင္ထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္း၊ ကားေရေဆးခံု၊ Compresser pump တပ္ဆင္ထားရွိႏိုင္ေရး ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ လ်ွပ္စစ္မီး ရရွိေရးေဆာင္ရြက္ထားရွိျခင္းတို႔ကို စီမံေရးရာဌာနခြဲ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးေဆာင္၍ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားႏွင့္အတူ လိုက္လံစစ္ေဆး ခဲ့ျပီး လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစေရးႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စစ္ေဆးၾကပ္မတ္ခဲ့ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ လိုက္လံရွင္းလင္းျပသခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ား ဝတ္ရြတ္ေနစဥ္

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ၀ါတြင္းကာလ ဥပုသ္ေန႕ ၀တ္ရြတ္ပူေဇာ္ျခင္းကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႕၊ ၁၃၇၄ ခုႏွစ္ ဒုတိယ၀ါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ ၈ ရက္ (ေသာၾကာေန႕)တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန စုေပါင္းခန္းမတြင္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ခဲ့ျပီး၊ ၀တ္ရြတ္သူမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ကုန္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန စီမံေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဌာနခြဲမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚသန္းသန္းအိ မိသားစုမွ ရခုိင္မုန္႕တီျဖင့္ တည့္ခင္းဧည့္ခံေကၽြးေမြးခဲ့ပါသည္။

IMG_2637 IMG_2643 IMG_2644

IMG_2649 IMG_2650

ဇူလုိင္ ၁၂ ေနျပည္ေတာ္

         စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ ၾကာသပေတးေန႔စကား၀ိုင္းကို (၁၂-၇-၂၀၁၂) ရက္ေန႕ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ရံုးအမွတ္ (၃) ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲသို႕ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဒု၀န္ၾကီး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ မ်ား၊ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ရံုးအဖြဲ႕မွဴးႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ အရာထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

        ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္မင္းသိုက္မွ Going Forward: the GMS Strategic ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ (1992-2012) last two decades GMS လႈပ္ရွားမႈ၊ (2012-2022) for next decades အတြက္ေဆာင္ရြက္ရန္မ်ား၊ မဟာ ဗ်ဴဟာယံုၾကည္မႈ (၅) ရပ္ျဖင့္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ပံု စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

                ၄င္းေနာက္ ကုန္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ ျဖည့္စြက္ရွင္းလင္းေျပာၾကားျပီး  နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ နိဂံုးခ်ဳပ္ေျပာၾကားကာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ၁၀း၃၀ ခ်ိန္တြင္ ရုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။

Pages

Subscribe to စီမံ/လႈပ္ရွားမႈမ်ား