(ခ)မြန်မာနိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံခြားသားပေါင်းစည်း ဆောင်ရွက်သည့်ကုမ္ပဏီ(၄၄)ခု

Tue, 09/13/2022 - 10:10 -- eiprdep
စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် လက်လီ/
လက်ကား
ရောင်းချ/ ဖြန့်ဖြူးမည့်
ကုန်ပစ္စည်း အုပ်စုစာရင်း
မှတ်ပုံတင်
အမှတ်နှင့်ခွင့်ပြု
သည့်ရက်စွဲ
ပသကနံပါတ် နှင့်
သက်တမ်း
ပသက၌
မှတ်ပုံတင်
ပြုလုပ်ပြီး/
မပြီး
Pacific Andaman (SEA) Co.,Ltd., လက်ကား လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ၊ အမျိုးသမီးနှင့် ကလေး တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းများ၊ ဆေးပလာစတာများ၊ အိမ်သန့်ရှင်းရေးသုံး ပစ္စည်းများ၊  စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် အချိုရည်များ၊ W-0002/2018
(27-9-2018) to
(26-9-2023)
  101509818
(26-09-2023)
ပြီး
AEON Orange Co.,Ltd., လက်လီ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ(အဝတ်အထည်၊ နာရီ၊ အလှ ကုန်ပစ္စည်းများအပါအဝင်)၊စားသောက်ကုန်
ပစ္စည်းများ(လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ အသင့်စား
သုံးနိုင်သည့်စားသောက်ကုန်များ၊ အချိုရည်အမျိုးမျိုး၊ ပြည်တွင်းတွင်ထုတ်လုပ်သောယမကာများ၊ အိမ်သုံး
ကုန်ပစ္စည်းများ(ကြွေထည်၊ မြေထည်၊ ဖန်နှင့်ဖန်ထည် ပစ္စည်းများအပါအဝင်)၊ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ၊ ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများ၊ ဆေးရုံသုံးကိရိယာများ၊
တိရစ္ဆာန်အစာနှင့်တိရစ္ဆာန်ဆေးဝါးများ၊ စာရေးကိရိယာ
များ၊ အာ:ကစားပစ္စည်းများ၊ ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများ
(ကင်မရာ၊ ဖုန်းအပါအဝင်)၊ အီလက်ထရောနစ်
ပစ္စည်းများ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၊ စက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး
နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး၊ ကလေးကစားစရာ
ပစ္စည်းများ၊ အိမ်အလှဆင်ပစ္စည်းများ(ပန်းနှင့်အပင်များ
အပါအဝင်)၊ အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းနှင့် လက်မှုပစ္စည်းအမျိုးမျိုး
R-0001/2018
(10-10-2018) to
 (9-10-2023)
109744158
(29-09-2026)
-
ASAHI LOI HEIN Co.,Ltd., လက်ကား အချိုရည်အမျိုးမျိုး၊ ဖျော်သောက်ရန်အတွက် အမှုန့်အမျိုးမျိုး၊ နို့နှင့်နို့ထွက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး W-0006/2019
(21-3-2019) to
(20-3-2024)
  155818662
(  13-2-2024 )
-
UNILEVER EAC MYANMAR COMPANY
LIMITED
လက်ကား အိမ်သုံးပစ္စည်း၊ အလှကုန်နှင့်တစ်ကိုယ်ရေသုံး ပစ္စည်း W-0008/2019
(8-4-2019) to
(7-4-2024)
  141268082
(15-1-2022 )
-
WILMAR MYANMAR EDIBLE OILS
LIMITED
လက်လီ/
လက်ကား
စားသုံးဆီများ WR-0004/2019
(19-4-2019) to
(18-4-2024)
  111169683
(4-9-2022 )
ပြီး
MYANMA SHWE NAGAR AGRICULTURAL GROUP CO.,LTD လက်လီ/
လက်ကား
ဓာတ်မြေသြဇာအမျိုးမျိုး၊ ပိုးသတ်ဆေး
အမျိုးမျိုး
(အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၂၃/၂၀၁၉အရခွင့်ပြု)
WR-0005/2019
(2-7-2019) to
(1-7-2024)
103009898
(25-9-2021 )
-
PRO 1 GLOBAL COMPANY LIMITED လက်လီ/
လက်ကား
လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ(အဝတ်အထည်၊ နာရီ၊
အလှကုန်ပစ္စည်းများအပါအဝင်)၊ စားသောက်
ကုန်ပစ္စည်းများ(လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်း များ၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ အသင့်စားသုံးနိုင်သည့်စားသောက်ကုန်များ၊ အချိုရည်အမျိုးမျိုး၊ ပြည်တွင်းတွင်ထုတ်
လုပ်သောယမကာများ၊ အိမ်သုံးကုန်ပစ္စည်းများ(ကြွေထည်၊ မြေထည်၊ ဖန်နှင့်ဖန်ထည်
ပစ္စည်းများအပါအဝင်)၊မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ၊ ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများ၊ ဆေးရုံသုံးကိရိယာများ၊ တိရစ္ဆာန်အစာနှင့်တိရစ္ဆာန်ဆေးဝါးများ၊စာရေးကိရိယာများ၊ပရိဘောဂပစ္စည်းများ၊အားကစားပစ္စည်းများ၊ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများ(ကင်မရာ၊ ဖုန်းအပါအဝင်)၊အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၊ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများနှင့်ကိရိယာများ၊စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းသုံးဓာတုပစ္စည်းများ၊မျိုးစေ့၊စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစု များနှင့်
WR-0006/2019
(8.7.2019) to
(7.7.2024)
  120872419
(23-9-2024)
ပြီး
I C P Shwe Me Fertilizer Co., Ltd. လက်ကား ဓာတ်မြေသြဇာအမျိုးမျိုး W-0016/2019
(17-7-2019) to
(16-7-2024)
113943548
  (16-11-2022)
-
RAINBOW AGROSCIENCES CO.,LTD လက်ကား စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုများ (ပိုးသတ်ဆေး၊
မှိုသတ်ဆေး၊ ပေါင်းသတ်ဆေး)
(အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၂၃/၂၀၁၉အရခွင့်ပြု)
 W-0017/2019
(6-8-2019) to
(5-8-2024)
109683744
(12-5-2021 )
-
၁၀ SHWE CROP NUTRIENTS CO.,LTD လက်လီ/
လက်ကား
ဓာတ်မြေသြဇာအမျိုးမျိုး
(အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၂၃/၂၀၁၉အရခွင့်ပြု)
 WR-0008/2019
(14-8-2019) to
(13-8-2024)
109642428
(30-6-2021)
-
၁၁ MYANMAR CONCH MYINT TRADING
CO.,LTD
လက်ကား ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ
(Aluminium Profile and Accessories နှင့် Ecological Floor and PVC Skirting Line)
(အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၂၃/၂၀၁၉အရခွင့်ပြု)
 W-0019/2019
(15-8-2019) to
(14-8-2024)
110045689
(29-4-2023)
-
၁၂ AGRIFERT MARLAR COMPANY LIMITED လက်ကား စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုများ (စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသုံးဓာတ်မြေသြဇာ)
(အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၂၃/၂၀၁၉အရခွင့်ပြု)
 W-0025/2019
(27-8-2019) to
(26-8-2024)
105744951
(5-6-2022)
-
၁၃ MYANMAR TECHGOAL LOGISTICS
COMPANY LIMITED 
လက်ကား ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ
(အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၂၃/၂၀၁၉အရခွင့်ပြု)
   W-0024/2019
 (26-8-2019) to
(25-8-2024)
115088882
(2-2-2025)
-
၁၄ SASA INTERNATIONAl CO.,LTD လက်ကား စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုများ(စိုက်ပျိုးရေးသုံး
ရွက်ဖြန်းမြေသြဇာ၊ အော်ဂဲနစ်မြေသြဇာ၊
ပိုးသတ်ဆေး၊ ပေါင်းသတ် ဆေးနှင့်မှိုသတ်ဆေးအမျိုးမျိုး)၊ တိရစ္ဆာန်အစာနှင့်တိရစ္ဆာန်ဆေးဝါးများ၊ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ
(အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၃/၂၀၁၉ အရခွင့်ပြု)
   W-0027/2019
 (28-8-2019) to
(27-8-2024)
103444713
(26-12-2021)
ပြီး
၁၅ ZUARI YOMA AGRI SOLUTIONS LIMITED လက်ကား စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုများ (ဓာတ်မြေသြဇာ)    W-0031/2019
 (6-9-2019) to
(5-9-2024)
115665065
(8-1-2025)
ပြီး
၁၆ MILLCON THIHA LTD လက်ကား ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများနှင့်
ကိရိယာများ
(အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၂၃/၂၀၁၉အရခွင့်ပြု)
   W -0033 /2019
 (16-9-2019) to
 (15-9-2024)
  106139474
(1-4-2024)
-
၁၇ VANIDA MYANMAR COMPANY LIMITED လက်ကား စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုများ(ဓာတ်မြေသြဇာ
နှင့် ပိုးသတ်ဆေးထုတ်ကုန်များ)
(အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၂၃/၂၀၁၉အရခွင့်ပြု)
   W-0032/2019
 (12-9-2019) to
(11-9-2024)
111067872
(5-12-2021)
-
၁၈ BEST BULL AGRICULTURE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED လက်လီ/
လက်ကား
စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုများ (ဓာတ်မြေသြဇာ အမျိုးမျိုး)
(အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၂၃/၂၀၁၉အရခွင့်ပြု)
   WR-0015/2019
 (13-9-2019) to
(12-9-2024)
115089579
(23-1-2023)
-
၁၉ GRAND NAWAPLASTIC MYANMAR COMPANY LIMITED.  လက်ကား ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း
များ(ပိုက်၊ ပိုက်ဆက်ပစ္စည်း၊ ဘား၊ ကျူ(ဘ်)နှင့် ရေတံလျှောက်များ)
(အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၂၃/၂၀၁၉အရခွင့်ပြု)
   W-0038/2019
 (7-10-2019) to
(6-10-2024)
112527303
(14-1-2021)
-
၂၀ YANGON WULING DIESEL ENGINE COMPANY LIMITED လက်လီ/
လက်ကား
လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ
(အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၂၃/၂၀၁၉အရခွင့်ပြု)
WR-0016/2019
(4.10.2019) to
(3.10.2024)
100885034
(29-12-2023)
-
၂၁ ALLALLOY  LTD လက်လီ/
လက်ကား
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ
(အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၂၃/၂၀၁၉အရခွင့်ပြု)
   WR-0017/2019
 (2-10-2019) to
 (1-10-2024)
106204381
(16-11-2021)
-
၂၂ JSVM CO.,LTD လက်ကား ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းကိရိယာများ
(အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၂၃/၂၀၁၉အရခွင့်ပြု)
W-0042/2019
(10.10.2019) to
(9.10.2024)
113999586
(10-8-2022)
-
၂၃ PREMIUM LIVING SOLUTIONS COMPANY LIMITED. လက်လီ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ
(အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၂၃/၂၀၁၉အရခွင့်ပြု)
R-0005/2019
(18.10.2019)
to(17.10.2024)
102293797
(5-7-2022)
-
၂၄ CROWN BEVERAGE CANS MYANMAR LIMITED.  လက်ကား စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ (Aluminium Cans ၊ Aluminium Ends) W-0043/2019
(30.10.2019)
(29.10.2024)
  100356767
(1-12-2021)
-
၂၅ First Fortune International Co.,Ltd လက်ကား ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ
(အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၂၃/၂၀၁၉အရခွင့်ပြု)
W-0044/2019
(7.11.2019)
(6.11.2024)
102590996
(1-6-2022)
-
၂၆ MANY AGROTRADE COMPANY LIMITED လက်ကား စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုများ (ဓာတ်မြေသြဇာ၊
 ပိုးသတ်ဆေး)၊ တိရစ္ဆာန်အစာနှင့်တိရစ္ဆာန်
ဆေးဝါးများ၊ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ
(အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၃/၂၀၁၉ အရခွင့်ပြု)
W-0045/2019
(19.11.2019) to
(18.11.2024)
  107548289
(20-3-2024)
ပြီး
၂၇ MASHRUBA KHIN MYANMAR LIMITED လက်ကား ​ဆေးရုံးသုံးပစ္စည်းကိရိယာများ
(အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၂၃/၂၀၁၉အရခွင့်ပြု)
W-0049/2019
(04.12.2019) to
(03.12.2024)
117453596
(2-5-2022)
-
၂၈ OSOTSPA LOI HEIN CO.,LTD လက်ကား စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ
(အားဖြည့်အချိုရည်အမျိုးမျိုး)
W- 0052/2020
(24.1.2020) to
(23.1.2025)
187018927
(12-2-2025)
ပြီး
၂၉ EXCEL UNITED INTERNATIONAL CO., LTD. လက်ကား လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ၊ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ W-0054/2020
(3.3.2020) to
(2.3.2025)
115244736
(14-5-2023)
-
၃၀ Wilmar Myanmar Flour Mills Ltd. လက်ကား စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ (ဂျုံပစ္စည်းများ နှင့်ဂျုံဘေးထွက်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း) W-0055/2020
(24.3.2020) to
(23.3.2025)
111168938
(6-12-2021)
ပြီး
၃၁ Myanmar K.S.P. Co., Ltd.  လက်လီ ကြက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ   R-0007/2020
(22.4.2020) to
(21.4.2025)
122116034
(28/04/2025)
ပြီး
၃၂ Lluvia Ltd. လက်လီ/
လက်ကား
စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ WR - 0020 / 2020
(24.4.2020) to
(23.4.2025)
182572403
(1-6-2025)
ပြီး
၃၃ Aventine Ltd. လက်လီ/
လက်ကား
မျိုးစေ့၊ စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုများနှင့် စိုက်ပျိုးရေးသုံးပစ္စည်းများ၊တိရစ္ဆာန်
အစာနှင့် တိရစ္ဆာန်ဆေးဝါးများ၊ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများစက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး၊
WR - 0021 / 2020
(24.4.2020) to
(23.4.2025)
  103608287
(16-2-2024 )
ပြီး
၃၄ Sar Taw Kal Nissin Co., Ltd. လက်လီ/
လက်ကား
စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ WR-0023/2020
(25.5.2020) to
(24.5.2025)
102365674
(19-9-2024)
ပြီး
၃၅ Zuellig Pharma Services Ltd.  လက်ကား လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ (အဝတ် အထည်၊ နာရီ၊ အလှကုန်ပစ္စည်း များအပါအဝင်)၊ စားသောက် ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ဆေးနှင့်ဆေး ပစ္စည်း၊ ဆေးရုံသုံးကိရိယာများ၊ တိရစ္ဆာန်အစာနှင့် တိရစ္ဆာန် ဆေးဝါးများ W-0058/2020
(8.6.2020) to
(7.6.2025)
110377797
(11-8-2025)
ပြီး
၃၆ WILMAR MYANMAR RICELAND LTD. လက်ကား စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ(လယ်ယာထွက်ကုန် ပစ္စည်းများ-ဆန်နှင့်ဆန်ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ) W-0057/2020
(18.6.2020) to
(17.6.2025)
  110433190
(7-4-2024)
ပြီး
၃၇ MEEYAHTA DEVELOPMENT LTD လက်လီ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ၊ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်း များ၊ အိမ်သုံးကုန်ပစ္စည်းများ၊ မီးဖိုချောင်သုံး ကုန်ပစ္စည်းများ၊ စာရေးကိရိယာများ၊ ပရိဘောဂ ပစ္စည်းများ၊ အားကစားပစ္စည်းများ၊ လျှပ်စစ် ပစ္စည်းများ၊ ကလေးကစားစရာပစ္စည်းများ၊ အိမ်အလှဆင်ပစ္စည်းများ၊ အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပစ္စည်း နှင့်လက်မှုပစ္စည်းအမျိုးမျိုး၊ အနုပညာပစ္စည်းများ၊ တူရိယာပစ္စည်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ (ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများ မပါဝင်) R-0008/2020
(18.6.2020) to
(17.6.2025)
101227863
(31-1-2022 )
-
၃၈ GREEN LAND INTERNATIONAL LTD. လက်လီ/
လက်ကား
စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ
(ဂျုံမှုန့်)
WR-0024/2020
(29-6-2020) to
(28-6-2025)
189918070
(3-6-2024 )
ပြီး
၃၉ HEINEKEN MYANMAR ENTERPRISE LTD. လက်ကား လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ၊ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ (ပြည်တွင်းတွင်ထုတ်လုပ်သော ယမကာများ -Heineken Myanmar Ltd. မှ ထုတ်လုပ်သည့် ဘီယာများ)၊ အိမ်သုံးကုန်ပစ္စည်းများ၊ လျှပ်စစ် ပစ္စည်းများ W-0062/2020
(26-8-2020) to
(25-8-2025)
149183051
(23-9-2024)
-
၄၀ Y Complex Co.,Ltd လက်လီ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ၊ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်း များ၊ အိမ်သုံးကုန်ပစ္စည်းများ၊ မီးဖိုချောင်သုံး ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်း၊ ဆေးရုံ သုံးကိရိယာများ၊ စာရေးကိရိယာများ၊ အီလက် ထရောနစ်ပစ္စည်းများ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း များ၊ ကလေးကစားစရာပစ္စည်းများ၊ အိမ်အလှဆင် ပစ္စည်းများ R-0009/2020
(14-9-2020) to
 (13-9-2025  )
103596068
(9-10-2023)
-
၄၁ Betagro
(Myanmar)
 Co., Ltd.  
လက်ကား စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ၊
တိရစ္ဆာန်အစာနှင့်တိရစ္ဆာန်
ဆေးဝါးများ၊ လယ်ယာသုံး
ပစ္စည်းစက်ကိရိယာများ
W-00069/2021
(7-6-2021) to
(6-6-2026)
119953898
(6-4-2025)
-
၄၂ Brighter PTT Oil and Retail Business Co., Ltd.  လက်ကား စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ W-00071/2021
(13-7-2021)to
(12-7-2026)
121962446
(22-7-2025)
-
၄၃ LOTTE - MGS BEVERAGE (MYANMAR) CO., LTD.  လက်ကား စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ W-00072/2021
(10-9-2021)to
(9-9-2026)
104494471
(17-11-2023)
-
၄၄ NCX Myanmar Co.,Ltd လက်လီ/
လက်ကား
Honda မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ၊ Powerproducts(စက်မှုလယ်ယာသုံးစွမ်းအင် ထုတ်ကုန်) ဆက်စပ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့် အပိုပစ္စည်းများ WR - 0003/2019
(21-3-2019) to
(20-3-2024)
  109875457
(21-5-2025 )
-