၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ပဲစဉ်းငုံစိုက်ပျိုးဧရိယာ၂၁.၇ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့

Mon, 11/28/2022 - 04:59 -- wtodep

  အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ပဲစဉ်းငုံစိုက်ပျိုးဧရိယာမှာ ပြီးခဲ့သည့်လေးနှစ်အတွင်း တစ်နှစ်လျှင် ပျမ်းမျှဟက်တာ ၆၀၀,၀၀၀ ရှိခဲ့ရာမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ဟက်တာ ၄၇၀,၀၀၀ သို့ ၂၁.၇ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းခဲ့သည်။ ထိုသို့အကြောင်းရင်းမှာ တောင်သူလယ်သမားများက စိုက်ပျိုးချိန်မှာ ၆ လ ရှိသော ပဲစဉ်းငုံအစား စိုက်ပျိုးချိန်မှာ ၃ လ မှ ၄ လသာရှိသည့် ပဲပုပ်၊ မတ်ပဲနှင့် ပဲနောက်စိမ်းကဲ့သို့သော သီးနှံများအစားထိုး စိုက်ပျိုးလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ကာလတိုသီးနှံများနှင့်အတူ အိန္ဒိယတောင်သူလယ်သမားများက ဆောင်းတွင်းကာလစိုက်ပျိုး ရာသီအတွင်း နှံစားပြောင်းကဲ့သို့ဒုတိယသီးနှံကို စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ကြပါသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ဆောင်းသီးနှံများကို အောက်တိုဘာလမှ ဒီဇင်ဘာလအထိကာလတွင် စိုက်ပျိုးကြပြီး နွေရာသီဖြစ်သော ဧပြီလမှ ဇွန်လအထိကာလ၌ ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ ၎င်းကာလတွင် စိုက်ပျိုးလေ့ ရှိသော ကောက်ပဲသီးနှံများမှာ ဂျုံ၊ မုယောစပါးနှင့် မုန်ညှင်းကဲ့သို့သော ‌ကောက်ပဲသီးနှံများနှင့်အလားတူ ဖြစ်ပါသည်။ 

ရင်းမြစ်:https://www.tridge.com/insights/indias-pigeon-pea-cultivation-area-decreas ed-by-217-in-2022?utm_medium= email&utm_source=interaction&utm_campaign= market_updates_digest_2022-11-10

အိအိဖြူ

ဒု-ဦးစီးမှူး

ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

International Trade News

Pages