ဒီဂျစ်တယ်ကုန်သွယ်မှုကို တိုင်းတာခြင်းဆိုင်ရာဘုံမူဘောင်အသစ် ချမှတ်နိုင်ရေး လက်စွဲစာအုပ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်း

Tue, 08/15/2023 - 05:08 -- wtodep

ဒီဂျစ်တယ်ကုန်သွယ်မှုကိုတိုင်းတာခြင်းသည် မူဝါဒချမှတ်သူများအတွက် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအပေါ် ဒီဂျစ်တယ်ကုန်သွယ်မှု၏ ထင်ရှားသောရိုက်ခတ်မှုကို ကိန်းဂဏန်းများဖြင့် အထောက်အထားများပြသနိုင်ကြောင်းကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ဒီဂျစ်တယ်ကုန်သွယ်မှုကို တိုင်းတာခြင်းဆိုင်ရာ လက်စွဲစာအုပ်(ဒုတိယအကြိမ်)တွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါသည်။ အဆိုပါလက်စွဲစာအုပ်ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ပထမအကြိမ်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး၊ယခုအခါတွင် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့၊ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့၊ စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဖွဲ့အစည်းနှင့် ကုလသမဂ္ဂကုန်သွယ်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးညီလာခံတို့က ဒုတိယအကြိမ်ပူးတွဲ ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ထိုလက်စွဲစာအုပ် (ဒုတိယအကြိမ်)တွင် ဒီဂျစ်တယ်နည်းဖြင့် ပစ္စည်းမှာယူခြင်း(Digital Order)နှင့် ဒီဂျစ်တယ်နည်းဖြင့် အိမ်တိုင်ရာရောက်ပို့ဆောင်ပေးခြင်း(Digital Delivery)စသည့် ၂မျိုးအပေါ် အဓိကထားလေ့လာခဲ့ပြီး၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြားခံပလက်ဖောင်းများမှတစ်ဆင့် ဒီဂျစ်တယ် ကုန်သွယ်မှုလျင်မြန်ချောမွေ့စေရေးနှင့် ကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက်ရာတွင် တွေ့ကြုံရသော စိန်ခေါ်မှုများအတွက် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍကိုလည်း  အသာပေးဖော်ပြထားပါသည်။

ထို့ပြင် ထိုလက်စွဲစာအုပ်(ဒုတိယအကြိမ်)တွင် ဒီဂျစ်တယ်ကုန်သွယ်မှုစာရင်းအင်းများကို ထုတ်ပြန်နိုင်ရေးနှင့်စာရင်းအင်း အချက်အလက်များကို ရယူနိုင်ရေးပုံစံတစ်ခုလည်းပါရှိပြီး၊ အဆိုပါပုံစံမှ စာရင်းကောက်ယူသူများအတွက် အချက်အလက်တစ်စိတ် တစ်ဒေသကို သာရရှိနိုင်သော်လည်း ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည့် ပုံစံတစ်ခုပင်ဖြစ်ပါသည်။

ထိုလက်စွဲစာအုပ်(ဒုတိယအကြိမ်)သည် ဒီဂျစ်တယ်ကုန်သွယ်မှုကို ထိရောက်စွာတိုင်းတာရေး အတွက်အရေးပါသောအဆင့်အဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ပါကြောင်း၊ ၎င်း၏ကျယ်ပြန့်သောလမ်းညွှန်များဖြင့် စာရင်းကောက်ယူသူများကို ဒီဂျစ်တယ်ကုန်သွယ်မှုကို စောင့်ကြည့်ရန် နှင့်မူဝါဒချမှတ်သူများကို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှု၏ ဒီဂျစ်တယ်အသွင်ကူးပြောင်းလာမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော စိန်ခေါ်မှုများနှင့် အခွင့်အလမ်းများကိုတုံ့ပြန်ရန် ကူညီပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့၏ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှ ဖော်ပြထားပါသည်။

Source: https://www.wto.org/english/news_e/news23_e/dtech_28jul23_e.htm

International Trade News

Pages