“ျမန္မာ-တရုတ္နယ္စပ္စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ၏ (ပထမအႀကိမ္) လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး”

Thu, 07/12/2018 - 09:44 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၀၉း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ စုေပါင္းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ “ျမန္မာ-တရုတ္နယ္စပ္စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ၏ (ပထမအႀကိမ္) လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး” သို႔ ျမန္မာ-တရုတ္နယ္စပ္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္ မတီဥကၠဌ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages