ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္မ်ား၌ ခိုင္မာသည့္ေစ်းကြက္တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္မီသည့္ဆန္မ်ားတင္ပို႔ႏိုင္ေရး ညွိနွိဳင္းအစည္းအေဝး

Tue, 04/23/2019 - 06:30 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ ၂၃ ရက္ေန႔ (၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ရံုးအမွတ္ (၃)၊ ညီလာခံခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္မ်ား၌ ခိုင္မာသည့္ေစ်းကြက္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္မီသည့္ ဆန္မ်ားတင္ပို႔ႏိုင္ေရး ညွိနွိဳင္းအစည္းအေဝးသို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ တက္ေရာက္ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages